تاریخچه شعبه بین الملل

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

 موضوع تاسيس شعبه بين الملل دانشگاه در سال ۱۳۸۵ با هدف تحول ، ايجاد و توسعه فرصتهاي آموزشي و با توجه به برنامه چشم انداز 20 ساله نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران توسط مسئولين محترم دانشگاه پیگیری و در سال ۱۳۸۶ موافقت اصولی آن در یکصدو هشتادو پنجمین جلسه شورای گسترش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی (۱۳۸۶/۱۲/۷) در منطقه آزاد کیش مورد تصویب قرار گرفت. پس از بررسی های بعمل آمده و عدم وجود امکانات لازم جهت راه اندازی شعبه بین الملل در منطقه آزاد کیش، پیگیریهای لازم جهت اخذ مجوز راه اندازی شعبه بین الملل در تهران یا نوشهر انجام شده و موضوع در دویست و سیزدهمین جلسه شورای کسترش دانشگاهها مورخه ۱۳۹۰/۷/۲۶ مورد تصویب قرار گرفت. چگونگی پذیرش دانشجو،  رشته ها و مقاطع  تحصیلی در جلسات مختلف دانشگاه با حضور مسئولین مربوطه مطرح و مقرر گردید تا از مهر سال ۱۳۹۲ نسبت به پذیرش دانشجو در رشته های مختلف توانبخشی در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در تهران اقدام نماید.