چشم انداز شعبه بین الملل:

 شعبه بين الملل دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران در 5 سال آينده به عنوان موفق ترين شعبه بين الملل در رشته های توانبخشی و رفاه اجتماعی (از نظر کمی و کيفی) در سطح کشور و يکی از 5 دانشگاه بين المللی موفق در سطح منطقه در جذب دانشجويان خارجی و ايرانيان مقيم خارج از کشور خواهد بود.  

در طی اين 5 سال الزامات و بستر مناسب برای دستيابی به چشم انداز ايران در سال 1404 را برای اين شعبه مهيا نموده و در افق 1404 بعنوان موفق ترين مرکز آموزشی- پژوهشی بين المللی منطقه خواهيم بود.

 

ماموریتهای اصلی شعبه بین الملل:

  •  جذب دانشجوی خارجی در رشته های مختلف تحصيلی مرتبط با رشته های توانبخشی و رفاه اجتماعی متمرکز بر تحصيلات تکميلی و دوره های کوتاه مدت در سطح منطقه و بين الملل
  • جذب ايرانيان مشغول به تحصيل در دانشگاه های غير ايرانی با دارا بودن شرايط علمی لازم (جذب نخبگان)
  • ارتباط و همکاری آموزشی-پژوهشی با مراکز علمی معتبر دنيا، سازمانهای فرهنگی، علمی و صنعتی کشور 

 

اهداف اصلی شعبه بین الملل:

  • معرفی کشور بعنوان يک قطب علمی در سطح منطقه
  • جذب جوانان جويای تحصيل در سطح منطقه و بين الملل
  • بازگرداندن دانشجويان ايرانی مشغول به تحصيل
  • معرفی اعتقادی- فرهنگی کشور
  • درآمدزايی

   

 

استراتژیها :

Stg 1- تامين بستر قانوني آموزش بين الملل ( نحوه جذب ، زبان تدريس و ...)

Stg 2- توسعه / ساخت و ساز فضاي فيزيکي ويژه آموزش بين الملل (کلاس ، آزمايشگاه و ... ) و تامين ساير زيرساختهاي لازم .

Stg 3- توانمند سازي منابع انساني ويژه آموزش بين الملل ( اساتيد ، کارکنان و ... )

Stg 4- شناسايي و جذب سرمايه گذاران ، خيرين و ... در امر آموزش بين الملل (نحوه جذب،زبان تدريس و ... )

Stg 5- بازاريابي در سطح منطقه و بين الملل