شروع فعالیت  آموزشی واحد بین الملل :

واحد بين الملل دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از نيمسال اول سال تحصيلی ۹۲-۹۳ با شروع ترم در مقطع کارشناسي ارشد در ۱۲ رشته تحصیلی شامل رشته های روانشناسی بالينی،  گفتاردرمانی، پرستاری (شامل گرايش هاي سالمندی و روانپرستاری)        ، آمار زيستی، كاردرمانی، اعضای مصنوعی، فيزيوتراپی، ارگونومی، رفاه اجتماعی، مديريت توانبخشی، مشاوره توانبخشی و مشاوره خانواده دانشجو می پذیرد.

آدرس واحد بین الملل:

شهر ری، اول جاده ورامین، بلوار شهید رستگار، مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی، واحد بین الملل دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر با خانم نیک آیین تماس بگیرید.

تلفن تماس : 22180032