صفحه اصلي > لیست دانشجویان روزانه  > دانشجویان سال 96 
دوشنبه ٠٧ مهر ١٣٩٩
دانشجویان سال 96
 

سال ورود

ردیف

نام 

نام خانوادگی

رشته تحصیلی کارشناسی

ایمیل

 96

1

سجاد

دوانی

گفتار درمانی

sajaddavani@gmail.com

 

2

سمیرا

نظر پور

پرستاری

s.na.nazaripor@gmail.com

 

3

گل شهره       

قریانی

اپتومتری

 

 

4

امیر

جوانمرد

کاردرمانی

Amir.youth@gmail.com

 

5

سپیده

خزایی

کاردرمانی

farimahkh@yahoo.com

 

6

مریم

مقیمی

 

moghimi.77std@gmail.com

 

7

نسرین

فرامرزی

بهداشت عمومی

nas.faramarzi@gmail.com