صفحه اصلي > لیست دانشجویان روزانه  > دانشجویان سال 97 
يکشنبه ٣٠ شهريور ١٣٩٩
دانشجویان سال 97
 

سال ورود

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی کارشناسی

ایمیل

97

1

نیلو فر

ربانی فر

گفتار درمانی

nilofar.rabanifar@gmail.com

 

2

فائزه

السادات هدایت

گفتار درمانی

faezehsadat faezegsadat@gmail.com

 

3

مهتا

السادات اعرابی

گفتاردرمانی

mahta.aarabi2014@gmail.com

 

4

فاطمه

نظری

گفتار درمانی

nazarifatemeh02@gmail.com

 

5

عاطفه

کیانا

کاردرمانی

atefekiana@gmail.com

 

6

شیما

ترکان

کاردرمانی

tarkanshima@gmail.com