صفحه اصلي > لیست دانشجویان روزانه  > دانشجویان سال 98 
شنبه ٢٩ شهريور ١٣٩٩
دانشجویان سال 98
 

سال ورود

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی کارشناسی

ایمیل

98

1

صبا 

زاهدی پور

کاردرمانی

Sada zahedpoor@yahoo.com

 

2

مهسا

حمیدی خواه

کاردرمانی

Mahsa.hamidikhah@yahoo.com

 

3

اشرف سادات

مومنی

شنوایی سنجی

Sadat1.momeni@gmail.com

 

4

روژین 

نقدی

علوم اجتماعی

rojin4800negdi2017@gmail.com

 

5

زهرا   

ستاری

کار درمان

Satari9068@yahoo.com

 

6

دلنیا   

نیکوی

بهداشت عمومی

delnianikuee@yahoo.com

 

7

رضا

ساعدی

ارتوپد فنی

Rezasaedi137433@gmail.com

 

8

مریم

فرامرزی

اعضای مصنوعی

Maryamfaramarzi605@gmail