صفحه اصلي > تولیدات علمی گروه > لیست پایان نامه ها > از سال 99-98 
يکشنبه ٣٠ شهريور ١٣٩٩
از سال 99-98
 

ردیف

عنوان پایان نامه

نام پژوهشگر

استاد راهنما

استاد مشاور

سال اخذ

شماره پایان نامه

چکیده

کامل

157

تاثیر آموزش مدیریت استرس مبتنی بر موبایل بر استرس شغلی و کیفیت زندگی حرفه ای کارشناسان توانبخشی تهران در سال 1397

کمال بنی اسدی

دکترسید حبیب اله کواری و دکتر حسینی

دکتر کیانوش عبدی

 

98

256/P

 

 

158

سنجش نیازهای توانبخشی افراد بزرگسال دچار کم توانی جسمی -حرکتی و اولویت بندی آن در شهرستانن کهکیلویه -سال 1397

امین شریعت زاده

دکتر نیکتا حاتمی زاده

دکترمهشیدفروغان

راهنمای دوم

98

267/P