صفحه اصلي > لیست دانشجویان روزانه  > دانشجویان سال 90 
يکشنبه ٣٠ شهريور ١٣٩٩
دانشجویان سال 90
 

سال ورود

ردیف

نام

نام خانوادگی

رشته تحصیلی کارشناسی

ایمیل

90

1

لیلا

مرادی

شنوایی سنجی

www.leilam6611@gmail.com

 

2

هدی

حسنیان

بینایی سنجی

hhsanakhan@yahoo.com

 

3

وحید

بختیاری

اعضای مصنوعی

bakhtyari.vahid@yahoo.com

 

4

نفیسه

آلبویه

گفتار درمانی

aleboyenafis@yahoo.com

 

5

رضا

کریمی نژاد

بهداشت عمومی

R.kariminejad@live.com

 

6

مجید

گودرز تله جردی

گفتار درمانی

 

 

7

عبدالحکیم

جوربنیان

شنوایی سنجی

hakim.jrm@gmail.com

 

8

مظفر

کاکائی

گفتار درمانی

 

 

9

سید امیرحسین

صحیح النسب

گفتار درمانی

 

 

10

نسرین

فتاحی دولت آبادی

تکنولوژی آموزشی

fattahinasrin@yahoo.com

 

11

معصومه

زمان پور

گفتار درمانی

zamanpur66@yahoo.com

 

12

زهره

زنگویی

شنوایی سنجی

negar.z1360@yahoo.com