صفحه اصلي > اخبار 
پنج شنبه ٢٦ تير ١٣٩٩
اخبار > خبر فوری
 


  چاپ        ارسال به دوست

خبر فوری

 

1-کلیه امتحانات لازم است در بازه زمانی تعیین شده طبق تقویم آموزشی دانشگاه با نظارت اداره آموزش و گروههای آموزشی صورت پذیرد؛ بدیهی است برگزاری امتحان خارج از بازه مذکور از درجه اعتبار ساقط و کان لم یکن تلقی می‌گردد.

2- با توجه به اینکه زمان و ساعات برگزاری امتحانات جزء واحد موظفی اساتید محترم محسوب می گردد. لذا برگزاری امتحانات با حضور تمام وقت استاد هر درس انجام می‌گیرد و در صورت عدم حضور استاد درس از برگزاری امتحان مربوطه جلوگیری بعمل خواهد آمد.

۳- در صورتیکه برای برگزاری امتحان درس، تمهیدات خاصی مورد نیاز ‌باشد، لازم است حداقل یک هفته قبل از برگزاری امتحان مراتب کتباً توسط گروه آموزشی مربوطه به اداره آموزش اعلام گردد.

۴- دانشجویانی مجاز به شرکت در جلسه امتحانات می‌باشند که مشخصات آنان در لیست حضور غیاب اساتید و صورتجلسه امتحان، درج شده باشد. در غیر این صورت از حضور دانشجو در جلسات امتحان ممانعت بعمل خواهد آمد؛ در موارد خاص، موضوع توسط اداره آموزش بررسی و در صورت رفع مشکل مجوز لازم صادر خواهد شد. ضمنا پس از حضور و غیاب جلسه امتحان و تایید صورتجلسه توسط مراقبین و اساتید محترم، دانشجویان غایب در جلسه، تنها در صورتی حق شرکت در امتحان را دارند که هیچ دانشجویی جلسه امتحان را ترک نکرده باشد.

5-دانشجویان بایستی به تاریخ و ساعت امتحان دقت نمایند و یک ربع قبل از شروع امتحان در محل برگزاری آزمون حضور داشته باشند.

6-دانشجویان بایستی قبل از استقرار بر روی صندلی، شماره صندلی را با شماره اعلام شده تطبیق دهند. هرگونه جابه جایی در شماره صندلی تخلف محسوب میشود.

7-همراه داشتن کارت ورود به جلسه امتحان و کارت دانشجویی الزامی می باشد.

8- مسئولیت اجرای امتحان هر درس، تکثیر و ارائه سوالات امتحانی دروس مشترک همچنین درج نمرات در بازه زمانی تعیین شده در سامانه سما (حداکثر ۱۰ روز پس از برگزاری هر امتحان) برعهده استاد مسئول درس می‌باشد. لذا ارائه به موقع نمرات در ارزشیابی و ارتقاء اساتید محترم موثر خواهد بود. نمره درس پس از قطعی شدن غیرقابل تغییر می باشد.

9- بدلیل کمبود فضای آموزشی و برگزاری امتحانات متعدد، رعایت زمان پایان جلسه امتحانی طبق ساعات تعیین شده از قبل، ضروری است و کلیه اوراق امتحانی باید راس ساعت مقرر جمع آوری و توسط استاد درس در جلسه امتحان تحویل گرفته شود.

10- استفاده دانشجویان از تلفن همراه و ساعت هوشمند در جلسه امتحان تقلب محسوب شده و در صورت نیاز به استفاده از جزوه، لپ تاپ یا ماشین حساب در طول برگزاری جلسه با تشخیص و اعلام استاد درس، مجاز است. همکاران محترم ترتیبی اتخاذ نمایند تا ترجیحاً از کاربرد لوازم محاسباتی در جلسات امتحان خودداری گردد.

11-شرکت در امتحان پایان ترم الزامی است و در صورت عدم شرکت در امتحان پایان ترم نمرات امتحان میان ترم و نمرات تکالیف برای دانشجو به هیچ عنوان در نظر گرفته نخواهد شد. در صورت غیبت، امتحان مجدد بعمل نخواهد آمد.

12-غیبت غیر موجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس می باشد. نظر به اینکه تشخیص موجه بودن غیبت در جلسه امتحان بر عهده ی شورای آموزشی دانشگاه است. لذا مقتضی است در صورت غیبت در امتحان پایان ترم حداکثر طی 48 ساعت مستندات خود را به آموزش ارائه نمائید این مدارک شامل« گواهی پزشکی و یا گواهی بستری در بیمارستان »می باشد.


٠٨:١٩ - يکشنبه ١٩ خرداد ١٣٩٨    /    عدد : ١٤٥٢٦    /    تعداد نمایش : ١٢٦خروج