صفحه اصلي > اخبار 
دوشنبه ٢٩ مرداد ١٣٩٧
اخبار
 


دفاع نهایی
جلسه دفاع نهــــــایی دانشجو خانم شیرین فرازمند در تاریخ 95/8/22 ساعت 10- 8:30 در سالن تحصیلات تکمیلی برگزار می گردد.
 ١٣٩٥/٠٨/١٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
جلسه دفاع نهایی
جلسه دفاع نهایی دانشجو آقای سعید فروزنده در تاریخ 95/2/29 ساعت 15-13 در سالن تحصیلات تکمیلی برگزار می گردد
 ١٣٩٥/٠٢/٢٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
جلسه دفاع نهایی
جلسه دفاع نهایی دانشجو خانم نرجس زنهاری در تاریخ 94/12/15 ساعت 15-13 در سالن تحصیلات تکمیلی برگزار می گردد
 ١٣٩٤/١٢/٠٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
جلسه دفاع نهایی
جلسه دفاع نهایی دانشجو آقای مهران کاهه در تاریخ 94/11/27 ساعت 8:30 در سالن تحصیلات تکمیلی برگزار می گردد
 ١٣٩٤/١١/٢٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
دفاع نهایی
جلسه دفاع نهایی دانشجو آقای ایـــرج صالحی در تاریخ 94/10/22ساعت 15- 13 در سالن تحصیلات تکمیلی برگزار می گردد
 ١٣٩٤/١٠/١٩ - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 صفحه بعدی >>