صفحه اصلي > اخبار 
دوشنبه ٣٠ بهمن ١٣٩٦
اخبار
 


جلسه دفاع نهایی
جلسه دفاع نهایی دانشجو آقای مهران کاهه در تاریخ 94/11/27 ساعت 8:30 در سالن تحصیلات تکمیلی برگزار می گردد
 ١٣٩٤/١١/٢٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
دفاع نهایی
جلسه دفاع نهایی دانشجو آقای ایـــرج صالحی در تاریخ 94/10/22ساعت 15- 13 در سالن تحصیلات تکمیلی برگزار می گردد
 ١٣٩٤/١٠/١٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
جلسه دفاع نهایی
جلسه دفاع نهایی دانشجو آقای محسن دهقان فیروزآبادی در تاریخ 94/8/12ساعت 10-8/30 در سالن تحصیلات تکمیلی برگزار می گردد.
 ١٣٩٤/٠٧/٢٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
جلسه دفاع نهایی
جلسه دفاع نهایی دانشجو آقای محمد احمدی در تاریخ 93/8/5 ساعت 15-13 در سالن تحصیلات تکمیلی برگزار می گردد
 ١٣٩٤/٠٧/٢٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٣٩٤/٠٧/١٩ - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 صفحه بعدی >>