صفحه اصلي > اخبار 
دوشنبه ٢٩ مرداد ١٣٩٧
اخبار
 


جلسه دفاع نهایی
جلسه دفاع نهایی دانشجو آقای محسن دهقان فیروزآبادی در تاریخ 94/8/12ساعت 10-8/30 در سالن تحصیلات تکمیلی برگزار می گردد.
 ١٣٩٤/٠٧/٢٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
جلسه دفاع نهایی
جلسه دفاع نهایی دانشجو آقای محمد احمدی در تاریخ 93/8/5 ساعت 15-13 در سالن تحصیلات تکمیلی برگزار می گردد
 ١٣٩٤/٠٧/٢٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٣٩٤/٠٧/١٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
جلسه دفاع نهایی
دفاع نهایی دانشجو خانم سیده نفیسه عسکر نژاد در تاریخ 94/4/22 ساعت 13 در سالن تحصیلات تکمیلی برگزار می گردد.
 ١٣٩٤/٠٤/٠٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
جلسه دفاع نهایی
دفاع نهایی دانشجو آقای وحید بختیاری در تاریخ 94/4/10 ساعت 13/30 در سالن اساتید برگزار می گردد.
 ١٣٩٤/٠٤/٠٩ - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 صفحه بعدی >>