صفحه اصلي > برنامه های آموزشي > برنامه کلاسی  
پنج شنبه ٢٦ مهر ١٣٩٧
برنامه کلاسی
 

 

بسمه تعالي

دانشگاه علوم بهزيستي وتوان بخشي

برنامه هفتگي دانشجويان كارشناسي ارشد رشته مديريت توان بخشي      

سال ورودي 1397   (دوره 21) ترم  1   نيمسال اول سال تحصیلی 98-97

ايام هفته

ساعت 10-8

 

ن

ع

ك

ساعت 12-10

ن

ع

ك

ساعت 15-13                

ن

ع

ك

ساعت 17-15

ن

ع

ك

شنبه

12-8

روش تحقیق در علوم توانبخشی

 (223130)

دکتر حاتمی زاده

کلاس 205

2

1

-

12:30-10:30 (223102 )

ا صول و مبانی توانبخشی

دکترعبدی

کلاس 105

2

-

-

 

 

 

 

 

 

يكشنبه

10:30-8 (223129 )

کاربرد کامپیوتر و سیستمهای اطلاع رسانی در علوم توانبخشی 

دکتر عبدی

 اتاق کامپیوتر

1

2

-

مبانی و اصول مدیریت  (223126  )

دکتر کواری

کلاس 205

 

2

-

-

 

 

 

 

دوشنبه

11-8

آمار حیاتی (223127  )

 دکترحسین زاده

کلاس 105

3

-

-

 

 

 

 

فوق برنامه

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توضيحات: 13 واحد

تعداد دانشجو   12نفر

 

 

بسمه تعالي

دانشگاه علوم بهزيستي وتوان بخشي

برنامه هفتگي دانشجويان كارشناسي ارشد  رشته مديريت توان بخشي     

سال ورودي 1396( دوره 20) ترم  3   نيمسال اول سال تحصیلی 98-97

ايام هفته

ساعت 10-8

 

ن

ع

ك

ساعت 12-10

ن

ع

ك

ساعت 15-13                

ن

ع

ك

ساعت 17-15

ن

ع

ك

شنبه

10:30-8(223142 )

مدیریت منابع (مالی.. انسانی واطلاعات )

د کتر حسینی

کلاس 105

3

-

-

12- 10:30

  (223140)

مدیریت توانبخشی 

دکترعبدی

کلاس 105

2

 

-

-

کاربرد مشاوره و راهنمایی در توان بخشی (223135)

دکترخانجانی

کلاس 105

2

-

-

 

 

 

 

يكشنبه

 

تکنولوژی توانبخشی

(223138 )

دکتر حاتمی زاده

کلاس 105

2

-

-

 

 

 

 

جامعه شناسی توانبخشی  (223139)

دکترنصرتی نژاد

کلاس 105

2

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

12-8  (223141)

کارآموزی مدیریت توانبخشی

دکتر کواری-دکتر عبدی

مراکز

-

-

2

فوق برنامه

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توضيحات     13 واحد

  تعداد دانشجو    7 نفر