صفحه اصلي > لیست دانشجویان روزانه  > دانشجویان سال 92 
دوشنبه ٠٧ مهر ١٣٩٩
دانشجویان سال 92
 

سال ورود

ردیف

نام

نام خانوادگی

رشته تحصیلی کارشناسی

ایمیل

 92

1

حامد  

پهلوانی

کاردرمانی

myhamed643@yahoo.com

 

2

سمیه   

حسینجانی

پرستاری

 

 

3

نرجس

زنهاری

کاردرمانی

narges.z1369@gmail.com

 

4

مرتضی

نصیری فخر آبادی

گفتار درمانی

 

 

5

محمد

نصیری فخر آبای

گفتاردرمانی

mohammadnasiri43@yahoo.com

 

6

ناصر

نیک افشار

کاردرمانی 

speech.pathdlogist@yahoo.com

 

7

اسماعیل

محمد زاده

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

emohamadzad@Gmail.com