صفحه اصلي > رزومه کاری اعضاءگروه  > دكتر نيكتا حاتمي زاده  > تدریس دوره های کوتاه مدت(کارگاه) 
جمعه ٠١ تير ١٣٩٧
تدریس دوره های کوتاه مدت(کارگاه)
 

 

تدريس دوره های کوتاه مدت- کارگاه

- تدريس در کارگاه آموزشی بهداشت و تغذيه مادر و کودک برای کارشناسان - سال 1386

- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ايران، دانشکده توانبخشی، کارگاه Early Detection and Intervention ، تعريف و تشخيص عقب ماندگی ذهنی برای دانشجويان ، 1384

- مؤسسه فرهنگی شکوفه ها ، تغذيه کودکان پيش از دبستان، برای مربيان مهدهای کودک تحت پوشش شهرداری شهرتهران، 1384 .

- مؤسسه فرهنگی شکوفه ها ، بيماريهای رايج کودکان پيش از دبستان، برای مربيان مهدهای کودک تحت پوشش شهرداری شهرتهران، 1384 .

- دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی/ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی/ سازمان بهزيستی کشور/ سازمان آموزش وپرورش استثنايی/ يونيسف، کارگاه آموزش غربالگری تکامل کودکان با استفاده از تست ASQ ، گروه حد واسط آموزش غربالگری ، سه دوره يکروزه، 1384.  

- سازمان بهزيستی كشور، مشاوره ژنتيك و عقب ماندگی ذهنی ، برای دوره آموزشی مشاورين ژنتيك ، 7 دوره ، 1376 تا1382  .

-       سازمان بهزيستی كشور، كوتاهی قد و مشاوره ژنتيك ، برای دوره آموزشی مشاورين ژنتيك ، يك دوره .

-       موسسه توان بخشی وليعصر(عج ) ، روش تحقيق ، تيم توان بخشی ، يك دوره .    1380.

-       اداره آموزش وپرورش جنوب تهران ، پيشگيری از حوادث وشيوه های آموزشی آن به كودكان دبستانی ، مربيان بهداشت مدارس آموزش وپرورش جنوب تهران ، دو دوره .

-       سازمان بهزيستی كشور، توصيه ها وپرهيزهای دوران بارداری برای پيشگيری از معلوليت ها ، برای كارشناسان واسط آموزشی پيشگيری از معلوليت ها ،يك دوره . 1375