ا234
 

زمان بندی دفاعیه دانشجویان MPH

نام خانوادگی و نام

استاد

راهنما

رشت

تحصیلی

عنوان پایان نامه

تاریخ

ساعت

محل

مجید صادقی راد دکتر نسیبه زنجری دکتر رضا فدای وطن سالمندی مطالعه میزان و عوامل مرتبط بر رضایتمندی سالمندان از خدمات بستری در بیمارستان های سازمان تأمین اجتماعی شهر تهران در سال 1398 99/07/01 13:30 بصورت آنلاین
حسین رضائی دکتر نسیبه زنجری دکتر احمد دلبری سالمندی بررسی شیوع ناامنی غذایی و ارتباط ان با حمایت اجتماعی در میان کارمندان سالمند بازنشسته سازمان تأمین اجتماعی شهر مشهد 99/06/22 13:30 بصورت آنلاین
شعله هزاریان دکترملیحه صبور دکتر احمد علی اکبری کامرانی ستالمندی ارزیابی تجویز داروهای بالقوه نامناسب و هزینه های ناشی از ان در سالمندان تحت پوشش بیمه تآمین اجتماعی استان تهران در سال 98 99/04/18 10:30 سالن جلسات ابن سینا
مسعود یوسفی دکتر رضا فدای وطن دکتراحمد علی اکبری کامرانی سالمندی بررسی فراوانی علل مرگ و میر سالمندان فوت شده در بیمارستانهای تأمین اجتماعی استان خوزستان (شهید مصطفی خمینی بهبهان ، 17 شهریور آبادان و امیرالمومنین اهواز ) در فاصله زمانی سالهای 86-95 99/03/10 10:30 بصورت آنلاین
تقی باهو طرودی دکتر حمیدرضا خانکه سلامت در بلایا و فوریت ها بررسی ابعاد مختلف فن آوری  اطلاعات (امینی،پایداری و ایمنی)در معاونت های زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی مازندران با رویکرد مهندسی پدافند غیر عامل 98/01/18 08:30 سالن جلسات ابن سینا
علیرضا احمد زاده دکتر احمد علی اکبری کامرانی سالمندی ارزیابی وضعیت تغذیه و عوامل مرتبط با آن در میان سالمندان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی بستری شده دربیمارستان های مشهد 97/12/14 10:00 سالن جلسات ابن سینا
مهدی مصباح زاده دکتر مهشید فروغان سالمندی بررسی فراوانی افسردگی و عوامل مرتبط در بازنشستگان مراجعه کننده به کانون بازنشستگان شرکت ملی نفت اهواز 1393 97/09/21 10:30 سالن جلسات ابن سینا
شهرام ده بزرگی دکتر حمید رضا خانکه دکتر مریم نخعی سلامت در بلایا بررسی ارتباط بین تاب آوری با اختلال استرس پس از سانحه در بازماندگان بالغ زن و مرد زمین لرزه شهرستان بم در سال 1382 96/08/20 10:30 سالن جلسات ابن سینا
دکتر صلاح الدین طالب حسای آذر دکتر رضا فدای وطن دکتر علیزاده سالمندی

مطالعه پایایی و روایی ابزار اندازه گیری سنجش درد توسط ابزار چهره(FPS-11)در سالمندان ایرانی

96/08/06 10:30 سالن جلسات ابن سینا
دکتر غلامرضا انصاری دکتر احمد دلبری دکتر کریمی سالمندی بررسی تأثیر روغن موضعی ناخنک در مقایسه با ژل دیکلوفناک بر علایم بالینی استئوآرتریت اولیه زانو در سالمندان 96/07/19 13:30 سالن جلسات ابن سینا
دکتر حسین قاسم زاده دکتر رباب صحاف دکتر مهشید فروغان سالمندی بررسی شیوع و ریسک فاکتورهای دمانس در سالمندان تحت پوشش بهداشت و درمان صنعت نفت استان تهران 96/03/08 11:15 سالن جلسات ابن سینا
فرحید شیرازیان دکتر باب صحاف دکتر احمد علی اکبری کامرانی سالمندی بررسی روایی و پایایی پرسشنامه بین المللی فعالیت فیزیکی (IPAQ) در سالمندان ایرانی 95/12/21 08:30 سالن جلسات ابن سینا
سید فرید نوربخش دکتر رضا فدای وطن  دکتر علیزاده سالمندی روان سنجی ابزار Bayer-Activities of Daily Living Scale (B-ADL در بیماران سالمند مبتلا به دمانس خفیف تا متوسط و اختلال جزئی شناختی (Mild Cognitive Impairment ) MCI ) a ساکن خانوار 95/12/14 10:00 سالن جلسات ابن سینا
فرشته پیروز دکتر فرحناز محمدی شاهبلاغی سالمندی نیاز سنجی بازنشستگان م=نیروهای مسلح بالاتر از 60 سال در شهر تهران - سال 1390 95/08/15 10:00 سالن جلسات ابن سینا
هلن نوعی دکتر رباب صحاف دکتر احمدعلی اکبری کامرانی سالمند شناسی بررسی ناتوانی در سالمندان بازنشسته شهرداری در سال 1394 95/06/16 08:30 سالن جلسات ابن سینا
محمد حسین ابن علی دکتر سید محمد ابراهیم موسوی دکتر احمد علی اکبری کامرانی سالمندی بررسی تعویض مفصل زانو بر کیفیت زندگی سالمندان مبتلا به استئوارتریت زانو 95/03/26 13:30 سالن جلسات ابن سینا
دکتر محمد رضا کریمی دکترسید محمد ابراهیم موسوی سالمندی بررسی قوانین و اسناد مرتبط با سالمندان در سازمان تأمین اجتماعی ایران : چالش ها و راهکارها 1358-1394 95/03/18 08:30 سالن جلسات ابن سینا
مسعود جوادی پروانه دکتر رباب صحاف دکتر احمد دلبری سالمندی بررسی جامع وضعیت سلامت جانبازان نخاعی سالمند در 1390 94/12/12 10:00 سالن جلسات ابن سینا
دکتر سید امیر حسین مرتضوی دکتر احمد علی اکبری کامرانی سالمندی بررسی میزان پوکی استخوان و نواحی درگیر کننده آن و ارتباط آن با شاخص توده بدنی در سالمندان مراجعه کننده به کلینیک کنترل کیفیت زندگی و سلامت بیمارستان خاتم الانبیاءطی سالههای 91و92 94/09/14 13:00 سالن جلسات ابن سینا
مسعود عزیزی دکتر احمد علی اکبری کامرانی دکتر رباب صحاف سالمندی بررسی توانایی کار بر اساس شاخص توانایی کار (WAI) در از کار افتادگان میانسال و سالمند بیمه تأمین اجتماعی استان خراسان شمالی 94/08/23 10:00 سالن جلسات ابن سینا
محسن سلمان نژاد دکتر رباب صحاف            دکتر احمد علی اکبری کامرانی سالمندی بررسی شیوع بیماری های قلبی - عروقی و عوامل مرتبط براساس امتیاز بندی فرامینگام در ایران در افراد بالای 60 سال در سال 1390 94/07/08 10:00 سالن جلسات ابن سینا
رضا نیکو کار دکتر رباب صحاف  دکتر احمد علی اکبری کامرانی سالمندی بررسی هزینه های درمانی غیر ضور سالمندان مبتلا به سکته مغزی در بخش مراقبت  حاد بیمارستان شهید دکتر فیاض بخش تهران 93/06/18 10 سالن جلسات ابن سینا
علی رضا توکلی مهرجردی دکتر رباب صحاف دکتر رضا فدای وطن سالمندی بررسی میزان فعالیت های روزمره زندگی در جانبازان با قطع هر دو اندام تحتانی و رابطه آن با افزایش سن 92/12/21 10:30 سالن جلسات ابن سینا
محمد رضا سروش     دکتر رضا فدای وطن      دکتر رباب صحاف سالمندی بررسی شاخص های سالمندی (ایندکس استرس اکسید اتیو) در جانبازان شیمیایی شدید ریوی 92/12/21 9 سالن جلسات ابن سینا
فروزان فهیم دکتر رضا فدای وطن سالمندی برسی ارتباط بروز حوادث با مولفه های اقتصادی اجتماعی موثر بر سلامت در سالمندان شهر تهران در سال1387 92/12/18 9 سالن جلسات ابن سینا
آناهیتا کشاورزی دکتر رضا فدای وطن سالمندی بررسی ارتباط پوشش بیمه ای با سهم هزینه های سلامت در سبد کالای خوانوار دارای سالمند و کیفیت زندگی وابسته به سلامت سالمندان تهرانی - سال 1387 92/12/18 8:15 سالن جلسات ابن سینا
نسرین صفری دکتر فرحناز محمدی شاهبلاغی سالمندی بررسی رابطه سطح فعالیتهای روزمره زندگی و شکایات افسردگی در مراجعین مراکز جامع توان بخشی منتخب روزانه و مراقبت در منزل سالمندان شهر تهران در سال 1391 91/11/19 11 سالن جلسات ابن سینا
شهریار محمدی سیلابی دکتر احمدعلی اکبری کامرانی سالمندی بررسی داروهای مصرفی در سالمندان ساکن در آسایشگاههای سالمندان شهرستان قزوین در سال 1390 و تطابق آن با معیار beers 92/11/12 10:30 سالن جلسات ابن سینا
رضا افتخاریان دکترعلیرضا کلدی دکترشیما سام سالمندی روایی و پایایی نسخه فارسی ابزار سرمایه اجتماعی اونیکس در سالمندان 92/11/09 13 سالن جلسات ابن سینا
مرتضي جابري  دکتر حسن رفیعی  سالمندی  روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه معلولیت شنوایی در سالمندان ایرانی 92/11/05 13 سالن جلسات ابن سینا
نیتا شفا دکتررباب صحاف دکتراحمد علی اکبری کامرانی سالمندی ومی سازی و ارزیابی و روایی نسخه فارسی پرسشنامه فیزیکی far-Q در افراد سالمندفارسی زبان ایرانی 92/11/02 11 سالن جلسات ابن سینا
نینا شفا دکتر احمد علی اکبری کامرانی دکتر رباب صحاف سالمندی

بومی سازی و ارزیابی و روایی نسخه فارسی پرسشنامه fraxدر افراد سالمند ایرانی
92/11/02 13 سالن جلسات ابن سینا
دکتر اميرکریمی  دكتر رباب صحاف   سالمندی  بررسي علل مرگ و مير در جانبازان ميانسال و سالمند ايراني در سال 87 و مقايسه آن با علل مرگ و مير در كشور 92/10/24 11 سالن جلسات ابن سینا
امیررضا عرفا دکتر احمدعلی اکبری کامرانی ـ دکتر رباب صحاف سالمندی بررسی تأثیر رژیم غذایی ویژه در درمان پرفشاری خون در سالمندان مراجعه کننده درمانگاه اختیاریه و رئوف تهران 92/05/16 10 سالن جلسات ابن سینا
دکتر جواد مینویی فر دکتر رضا فدای وطن سالمندی بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی و سطح عملکرد (فعالیت روزمره) جانبازان یک چشم نابینای میانسال و سالمند 92/04/17 13 سالن جلسات ابن سینا

مقدم منیژه

دکتر مهیار صلواتی و

دکتر رضا فدای وطن

سالمندی

معادلسازی فرهنگی پرسشنامه

Life satisfecation inde-a for third ageو ارزیابی ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی آن در سالمندان ایرانی

92/02/29

13

سالن جلسات ابن سینا

 

صفحه اصلي|فرم پرسش|نقشه سايت|تماس با ما

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences