صفحه اصلي > رزومه کاری اعضاءگروه  > دکتر محمد سعید خانجانی 
جمعه ٠٢ فروردين ١٣٩٨
دکتر محمد سعید خانجانی
 

مشخصات فردی:

نام: محمد سعید               نام خانوادگی: خانجانی        

متولد: 1354                   محل تولد: تهران

پست الکترونیک: saeedkh76@yahoo.comsa.khanjani@uswr.ac.ir

تلفن تماس: 09122788491- 22180132

سابقه تحصیلی:

کارشناسی کاردرمانی (معدل 03/18)

کارشناسی ارشد مدیریت توانبخشی (معدل 44/19)

دکترای تخصصی مشاوره توانبخشی (معدل 56/19)

اهم سوابق علمی و پژوهشی

-         دانشجوی نمونه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در مقطع کارشناسی( 75- 76 و 76-77) و معرفی به پنجمین و ششمین دوره از دانشجویان نمونه دانشگاههای وزارت بهداشت

-         کسب مقام برتر علمی دانشجویان ممتاز بسیجی کشور در سال تحصیلی 76-77 در کل کشور با معدل 91/19 (جزء 5 نفر برتر کشور)

-         کسب رتبه اول در مقطع کارشناسی ارشد

-         کسب مدرک بین المللی زبان IELTS6

-         عضو استعداد های درخشان مرکز مطالعات و توسعه آموزش(EDC) دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

سوابق آموزشی

-          تدریس واحد مشاوره و راهنمایی در توانبخشی(مقطع کارشناسی ارشد)

-          واحد کارورزی توانبخشی (مقطع کارشناسی ارشد)

-          تدریس واحد مشاوره بحران (مقطع کارشناسی ارشد)

-          تدریس واحد مشاوره در اعتیاد (مقطع کارشناسی ارشد)

-          تدریس واحد آسیب شناسی روانی (کارشناسی ارشد)

-          کارورزی بالینی مشاوره (مقطع کارشناسی ارشد)

-          تدریس واحد مشاوره و راهنمایی (کارشناسی)

-          تدریس واحد روانشناسی مرضی (کارشناسی)

-          تدریس واحد مدیریت کاردرمانی(کارشناسی)

-          تدریس واحد برنامه ریزی (علمی- کاربردی)

-          تدریس واحد اصول مدیریت (علمی- کاربردی)

-          تدریس واحد قوانین و مقررات استخدامی (علمی- کاربردی)

-          عضو کمیته آموزشی گروه مدیریت توانبخشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از 91-95

-          استاد راهنما و مشاور 10 پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

 

سوابق پژوهشی

-          محمد رضا خدایی، محمد سعیدخانجانی* (نویسنده مسئول)، آرش میراب زاده، بهمن بهمنی، الهام ابطحی.بررسی تاثیر مواجهه با محل رویداد آسیب زا در کاهش علائم جانبازان مبتلا به PTSDناشی از جنگ، طب جانباز، 1392:22.

-          محمد سعید خانجانی، نیکتا حاتمی زاده، محمد علی حسینی، مهدی رهگذر، منوچهر ارجمند. بررسی تاثیر آموزش "نحوه مراقبت از کودکان مبتلا به فلج مغزی" بر کیفیت زندگی مراقبین آنها، توانبخشی. 1388: 10(3).

-          فرزانه فردوسی، بهمن بهمنی، محمد سعید خانجانی، سازگاری اجتماعی و طرحواره های ناسازگار اولیه در دانشجویان مجرد، روانشناسی معاصر، 1394: 10 .

-          راحله مسعودی، بهمن بهمنی، علی عسگری، محمد سعید خانجانی، نسیم پاک نیا، ساخت، اعتبار و پایایی پرسش نامه اضطراب هستی، روانشناسی بالینی و شخصیت، 1394: 13(2).

-          شادی عابدی، مهشید فروغان، محمدسعید خانجانی، عنایت ا... بخشی، اکرم فرهادی، بررسی رابطه معنای زندگی و سلامت معنوی در سالمندان مقیم آسایشگاههای شهرستان شمیرانات 1393، سالمند، 1395: 11(3).

-          محمد علی حسینی، لیلا مرادی، سعید خانجانی، عنایت اله بخشی ، همبستگی بین عدالت سازمانی و بهره وری کارکنان سازمان بهزیستی شهر شیراز، مدیریت ارتقاء سلامت،  1395: 5(2).

-          Zahra Rahimi, Bahman Bahmani, Asghar Dadkhah, saeed Khanjani, Fakhri Allahyari, Effectiveness of Cognitive spirituality-based Counseling of demoralization in Elderlies, Iranian Rehabilitation Journal, 2015: 13(2)

-          محمد علی حسینی، محمد سعید خانجانی*، مسعود فلاحی خشکناب، سمیرا محمد ظاهری، پوریا رضا سلطانی، تاثیر برنامه ذهن آگاهی بر استرس درک شده مراقبین خانوادگی سالمندان مبتلا به آلزایمر، روانپرستاری، 1395: 4(3)

-          شیوا فرمانی، بهمن بهمنی، علی قائد نیای جهرمی، معصومه امین اسماعیلی، سعید خانجانی،  اثر بخشی شناخت درمانی هستی نگر در نشانگان افت روحیه زنان مبتلا به ویروس نقص سیستم ایمنی انسان، روانشناسی بالینی، 1395: 1(29)

-          Mohammad Saeed Khanjani, Seyed Jalal Yonesi, Hamid Reza Khankeh, Manouchehr Azkhosh,  Exploring Facilitators of Post-traumaticGrowth in patient with Spinal Cord Injury , Electronic Physician, 2017: 9(1).

-          محمد سعید خانجانی، مهدی زارع، بهمن بهمنی، نقش مشاوره توانبخشی در اشتغال معلولین، کنگره توانبخشی حرفه ای ایران، 1392

-     کیانوش عبدی، محمد علی حسینی، حمید رضا خانکه، محمد سعید خانجانی، سارا قناعتیان، نیاز سنجی برنامه آموزشی مدیریت توانبخشی، سمینارکشوری مدیریت توانبخشی، 2015 .

-     محمد سعید خانجانی، مهدی زارع، الهام ابطحی، بررسی عوامل موثر در اشتغال بیماران ضایعه نخاعی و تاثیر اشتغال در زندگی این بیماران، توانبخشی حرفه ای ایران، 1392.

-          Bahman Bahmani, Mohammad Saeed Khanjani, Ozra Jahed, The Impact of Assertiveness and Refusal Skills Training on Reduction of Relapse in Drug Addiction, International Congress on Addiction Science, 2014.

-          Roushanak Vameghi, S  Azam Seyyedi, Kianoush Abdi, Mohammad Saeed Khanjani, Mohammad hadi Safi, Validity and Reliability of general Evaluation tool in rehabilitation disciplines clinical training, سمینار کشوری مدیریت توانبخشی, 2015.

-     محمد سعید خانجانی، سید علی حسینی، توانبخشی روانی به موقع در حوادث و بلایا، ششمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا، 2014.

-     محمد سعید خانجانی، حمید رضا خانکه، کیانوش عبدی، آموزش مبتنی بر واقعیت مجازی برای آمادگی ، پاسخ و توانبخشی روانی در حوادث و بلایا، هفتمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا، 2016.

-          الهام ابطحی، محمد سعید خانجانی، مکانیسم آسیب whiplash، هفتمین سمینار فیزیوتراپی تخصصی ستون فقرات، 1385.

-          محمد سعید خانجانی، آمادگی درمقابل حوادث و بلایا، چهارمین کنگره بین المللی بهداشت درمان و مدیریت در حوادث و بلایا، 2009.

-     محمد سعید خانجانی، بهمن بهمنی، الهام ابطحی، تاثیر رواندرمانی شناختی رفتاری در بازتوانی روانی بیماران ضایعه نخاعی، سومین همایش ملی روانشناسی، 1392

-          طیبه خطاطان، محمد سعید خانجانی، بهمن بهمنی، تیمور سیدی اصل، رابطه بین احساس تنهایی و اعتیاد به اینترنت در دانشجویان، سومین همایش ملی روانشناسی، 1392.

-     بهمن بهمنی، عذرا فرامرزی، نرگی ادیب سرشکی، سعید خانجانی، تاثیر آموزش مهارت های هوش هیجانی بر مشکلات رفتاری دانش آموزان نارسا خوان، چهارمین کنگره انجمن روانشناسی ایران، 1391.

-          عضو کمیته پژوهشی گروه مدیریت توانبخشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 91-95

-          محمد سعید خانجانی، الهام ابطحی، تالیف کتاب راهنمای مراقبت از کمر، انتشارات ابتکار دانش، 1392 .

-          عضو کمیته علمی کنگره کشوری مدیریت توانبخشی - 1393

-          عضو کمیته علمی کنگره توانبخشی حرفه ای ایران - 1392

سوابق اجرایی - علمی

-          کارشناس هماهنگ کننده طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه (83- 1381 )

-          مسئول امور توانبخشی بهزیستی شهرستان بابلسر(83- 1381)

-          مسئول اداره خوابگاههای دانشجویی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی(84- 1383 )

-          مدیر دانشجویی  و معاون حوزه دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی(86- 1384)

-          مدیر کل دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی (88- 1386)

-          دبیر کمیته شورای سیاست گذاری معاونت آموزشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

-          کسب عنوان کارمند نمونه استانی(دستگاهی) در ششمین جشنواره شهید رجایی

-          عضو کمیته برنامه ریزی راهبردی معاونت آموزشی، دانشجویی و فرهنگی دانشگاه

-          عضو هسته مشاوره دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

-          عضو کمیته بحران دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

-          مسئول هماهنگی شوراهای دانشگاه علوم بهزیستی و توابخشی

-          عضو کمیسیون ویژه استعدادهای درخشان مرکز مطالعات و توسعه آموزش

-          عضو کارگروه "آینده نگاری مرجعیت علمی در آموزش پزشکی"مرکز مطالعات و توسعه آموزش

-          عضو کارگروه توسعه و ارتقاء زیرساخت های آموزش پزشکی مرکز مطالعات و توسعه آموزش