صفحه اصلي > رزومه کاری اعضاءگروه  > دکتر محمد علی حسینی  
جمعه ٠٢ فروردين ١٣٩٨
دکتر محمد علی حسینی
 

                                          بسمه تعالي

بيوگرافي و سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرایی محمد علي حسيني:

دانشيار ( پايه 29) دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ایران

فلوی انتقال دانش در توانبخشی قلبی از دانشگاه فناوری سیدنی استرالیا

دکترای تخصصی مدیریت آموزش عالی

كارشناس ارشد آموزش پزشكي از دانشگاه شهيد بهشتي

كارشناسي ارشد مديريت و آموزش پرستاري از دانشگاه تربيت مدرس

ایمیل: mahmaimy2020@gmail.com

ليست فعاليتهاي آموزشي:

الف. تدريس دروس دوره دکتری: ( از سال 1387_ 1394)

تدريس دوره دكتري

نام درس

تعداد واحد

تئوري

جمع واحد

مدیریت آموزشی

2

14

روش هاي نوين تدريس

2

14

سنجش و ارزشيابي

2

2

روش تحقيق كمي و كيفي

2

18

كل

 

48

ب. تدريس دروس كارشناسي ارشد : ( از سال 1372 تا 1393 ) در دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

تدريس كارشناسي ارشد

نام درس

تعداد واحد

تئوري

تعداد واحد

كارآموزي

تعداد واحد

كارورزي

جمع واحد

اصول و مباني مديريت

32

 

 

 

مديريت و برنامه ريزي استرات‍يك

16

 

 

 

مديريت منابع( انساني، مالي، اطلاعات)

21

 

 

 

پويايي گروه

4

 

 

 

نظريه هاي و روشهاي رهبري

28

 

 

 

مديريت پرستاري

30

 

 

 

مديريت خدمات پرستاري

19

 

17

34

روش تحقيق

30

 

 

 

سمينار تحقيق

18

 

 

 

روش تدريس

30

 

 

 

مفاهيم و نظريه هاي پرستاري

10

 

 

 

جمع كل

 

 

 

268

ج. تدريس دروس كارشناسي: ( از سال 1369 تا بحال 1381 )

تدريس كارشناسي

نام درس

تعداد واحد

تئوري

تعداد واحد

كارآموزي

تعداد واحد

كارورزي

جمع واحد

اصول و مباني مديريت

16

 

 

 

دروس داخلي و جراحي (گروه  پرستاري)

44

20

22

 

بررسي وضعيت سلامت

14

7

 

 

فوريتهاي پزشكي و كمكهاي اوليه

24

12

8

 

اصول توانبخشي

4

 

 

 

مراقبتهاي سالمندان

6

 

 

 

روش تدريس

4

 

 

 

جمع كل

112

39

30

181

 

د. دوره دستیاری دندانپزشکی

نام درس

تعداد واحد

تئوري

تعداد واحد

كارگاهی

جمع واحد

آموزش پزشکی 1

2

یک صد ساعت

8

آموزش پزشکی 2

2

یک صد ساعت

8

حاکمیت بالینی

2

یک صد ساعت

8

جمع کل

 

 

24

 

ح. دوره دندانپزشکی عمومی

تدريس كارشناسي ارشد

نام درس

تعداد واحد

تئوري

تعداد واحد

كارگاهی

جمع واحد

ارتباطات بالینی

2

یک صد ساعت

14

 

در دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي_ دانشگاه  علوم  پزشكي شهید بهشتی و علوم پزشکی ايران_ دانشكده پرستاري ارتش ـ دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقیقات و دندانپزشکی، دانشكده هاي آموزش عالي فرهنگيان و نيروهاي انتظامي از سال 1369 - 1393

د. ساير فعاليتهاي آموزشي:

_ مدیر گروه مدیرت توانبخشی دانشگاه از سال 1389 تا بحال

_ مدیر گروه آموزشی پرستاری دانشگاه 1383 - 1385

_ عضو برد تخصصی مدیریت توانبخشی ( 2 سال)

_ عضو برد تخصصی آموزش پزشکی ( 5 سال)

_ عضو کمیسیون ارزشیابی مدارک تحصیلی وزارت بهداشت ( از 1392 تا 1395)

_ عضو کمیته طراحان سوال المپیاد علمی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی در وزارت بهداشت

_ عضو شورای سیاستگذاری آموزش دانشگاه

_ عضو كميته منتخب و گزینش علمی هيئت مميزه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

_ عضو كميته ارتقائ اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

- مسئول كميته آموزشي گروه پرستاري دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

ه. استاد نمونه آموزشی دانشگاه در سال 1392

استاد نمونه آموزشی دانشگاه در سال 1395

ليست فعاليتهاي پژوهشي:

الف ) بخش پايان نامه ها :

_ راهنمایی رساله دکتری 14  مورد

_ مشاور رساله دکتری 15 مورد

ـ راهنمايي پايان نامه كارشناسي ارشد 112 مورد  

ـ مشاوره پايان نامه كارشناسي ارشد 118  مورد

ـ نظارت پايان نامه كارشناسي ارشد 107 مورد در دانشگاه های علوم بهزيستي، تهران، ایران، تربيت مدرس، شهید بهشتی، دانشگاه آزاد و ..  

الف _ 1: طرح های پژوهشی مصوب در شورای پژوهشی دانشگاه

بیش از 25 طرح مصوب از جمله:

طرح بررسی رابطه انگیزه تحصیلی و خود کارآمدی تحصیلی در دانشجویان توانبخشی

طرح بررسی موانع و تسهیل کنندهای چاپ مقالات ISI در ایران

طرح بررسی مدیریت دانش در مدیریت بحران بر اساس مدل ایرل

طرح مقایسه ای شایستگی های بالینی دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

طرح مقایسه ای صفات و ویژگی های مطلوب اعضای هیئت علمی.....

طرح بررسی وضعیت انتقال دانش در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

طرح مقایسه آموزش سنتی و آموزش با روش پورت فولیو

طرح بررسي وضعيت مديريت دانش در حوادث و بلايا بر اساس مدل ايرل

طرح بررسی تاثیر استرس در دوران بارداری..

طرح بررسی موانع و تسهیل کننده های چاپ مقالات ISI

طرح بررسی وضعیت EBN  در بیمارستان های شهر بوشهر

ب. عضويت در شوراهاي پژوهشي:

_  سردبیر مجله Journal of Advances in Medical Education

_  مدیر مسئول مجله مدیریت ارتقای سلامت از سال 1391 تا بحال

_ عضو کمیته ارشیابی مدارک تحصیلی دانشجویان نمونه کشوری وزارت بهداشت

_ عضو شورای جذب دانشجویان غیر ایرانی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری ( حدود 2 سال)

_ عضو کمیسون مجوز موسسات اعزام دانشجو به خارج از کشور ( حدود 2 سال )

_ عضو شورای پژوهش دانشگاه ( 2 سال)

_ عضو شورای پژوهشي مركز تحقيقات توانبخشي در حوادث و بلاياي دانشگاه

_ عضو شوراي پژ‍وهش مركز مطالعات و آموزش

_ عضو كميته پژوهشي گروه مديريت توانبخشي

_ عضو كميته پژوهشي گروه پرستاري

_ عضو كميته ارزشیابی فعالیتهای نوآورانه آموزشی

_ عضو كميته آموزش اصلاح الگوی مصرف

 ج ـ چاپ کتب:

_ تالیف کتاب جایگاه 5S در نظام سلامت ( در دست چاپ)

_ تالیف کتاب انتقال دانش در دانشگاه های علوم پزشکی کشور . سال 1393

_ ترجمه کتاب اصول برگزاری و ارائه سخنرانی های علمی. انتشارات سارگل. 1386

_ ترجمه کتاب تقویت حافظ. از سری کتابهای مدیران برجسته انتشارات سارگل. 1386

_ ترجمه کتاب تفکر مثبت. از سری کتابهای مدیران برجسته انتشارات سارگل. 1385

_ ترجمه مقالات مختلف در زمینه مدیریت و آموزش و ارائه در گروه آموزشی جهت استفاده دانشجویان

_ مشاركت در تاليف كتاب استراتژي هاي كسب و كار. انتشارات سارگل1388

_ مشارکت در تالیف کتاب پیشگیری از چاقی کودکان. انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی. 1388

_ مشارکت در تالیف کتاب مدیریت و رهبری در پرستاری و مامایی. انتشارات آییژ. 1386

_ ترجمه کتاب تقویت حافظه ( زیر چاپ)

د) چاپ مقاله در مجلات علمي پژوهشي: بیش از 100 مقاله در مجلات علمی پژوهشی خارجی و داخلی از جمله:

 

1.       ABDOLLAHPOUR NOSRAT, H. F., HOSSEINI MOHAMMADALI, TABATABAEI GHOMSHE FARHAD, HAMZEIYAN ZIARANI MOSTAFA, PAY SEPAR SAYAD. 2013. Survey and analysis of Improving Working Condition System (health, safety and ergonomics) with Macroergonomics Approach in a manufacturing company from Iran Power Plant Industry in 2013. Iran Occupational Health, 10, 55-64.

2.       ABDOLLAHZADE RAFI MEHDI , HASSANZADEH AVVAL MARYAM, AHMADI SHOKOOFE, TAHERI MOHAMMAD & HOSSAINI MOHAMMADALI 2012. Relationship between social support with depression and anxiety during third trimester pregnancy Nursin Reaserch, 7, 1-10.

3.       AHMADI LIVANI AZAM, HOSSEINI MOHAMMADALI & MOHAMMAD., V. K. 2013. Gap analysis between expectations and perceptions on Total Quality Management in private Gorgan's rehabilitation centers by using Fuzzy logic. Journal of Health Promotion Management, 2, 7-16.

4.       AHMADI MOHAMMAD, HATAMI ZADEH NIKTA & HOSSEINI  MOHAMMADALI 2016. Identify and classify concepts and components of intellectual capital in the organizations. Journal of Health Promotion Managemen, 5, 15-27.

5.       AHMADI SOLAIMAN, BARADARAN TAMADDON RAHELEH, HOSSEINI MOHAMMADALI & MEHRABIAN FARDIN 2014. The Study of Emotional Intelligence in Medical &Dentistry Students of International Branch of Guilan University of Medical Sciences in 2013. RESEARCH IN MEDICAL EDUCATION Guilan University of Medical Sciences, 6, 1-10.

6.       AHMADI SOLAIMAN, HOSSEINI MOHAMMADALI, HOMAN SEYED MEHRAN, FARAJPOUR AREZO, GHITAGHI MOHAMMAD & HOSSEINI- ABARDEH MARYAM 2016. Challenges of Medical Education at Islamic Azad University Iran, From Faculty Perspective: A Qualitative Content Analysis. Studies in Development of Medical Education, 13, 114-132.

7.       AJAMI GHALEH-RASHIDI VINA, FOROUGHAN MAHSHID & MOHAMMADALI., H. 2012. The relationship between knowledge and observance of patients' rights in rehabilitation centers of Tehran. Quarterly Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 19, 296-303.

8.       AKBARI-FARMAD SOMAYEH , AHMADI SOLAIMAN & HOSSAINI MOHAMMADALI 2016. Exploring Faculty Members' Perceptions about Socially Accountable Medical Education Challenges: A Qualitative Content Analysis. Strides in Development of Medical Education, 13, 1-9.

9.       AKHOONDLOTFALI PARINAZ, HOSSEINI MOHAMMADALI, KHANKEH HAMIDREZA, FALLAHI KOSHKNAB MASOUD & SAMANEH., H. 2012. The effect of Emotional Intelligence education on job conflict in nurses. Journal of Health Promotion Management, 1, 6-17.

10.   ALAEE KARAHROUDY FATEMEH, HOSSEINI  MOHAMMADALI, DALVANDI ASGHAR & MONJAZBI FATEMEH 2014. Nursing faculty perceptions of efficient University. Journal of Education and Ethics in Nursing, 3, 12-20.

11.   ALAEE KARAHROUDY FATEMEH, MOHAMMADI FARAHNAZ, HOSSEINI  MOHAMMADALI, RASSOULI MARYAM & BIGLARIAN AKBAR 2016. Translation and psychometric properties of the Persian version of self-management of type 1 diabetes for adolescents. J Pediatr Endocrinol Metab, 1-7.

12.   ALAMDARLOO ABOLFAZL, HOSSAINI MOHAMMADALI, KHANKE HAMIDREZA, NOROUZI KIAN, REZASOLTANI PORIA & MOZAKKA SHAHNAZ 2015. The effect of collaborative care model on sleep quality of patients' undergoing Coronary Artery Bypass Graft Surgery. Iranian Journal of Rehabilitation Research in Nursing, 1, 49-59.

13.   ALAVI ARJMAND NASRIN, KASHANINIA ZAHRA, HOSSEINI MOHAMMADAL & REZASOLTANI PORIA 2012. Effect of Stress Management on Job Stress and Work-Family Conflict among Nurses. Hayat, Journal of School of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Sciences, 18, 81-91.

14.   ALIYARI NAJMEH, FALLAHI KGOSHKNAB MASOUD, KHANKEH HAMID REZA, HOSSEINI  MOHAMMADALI & SHAHRAM, Y. 2015. The Effectiveness of Cognitive Behavioral Group Intervention on the Stress Levels of New Graduate Nurses. Iran Journal of Nursing (IJN), 28, 11-21.

15.   AMANIAN DANIAL, FOROUGHAN MAHSHID & HOSSEINI  MOHAMMADALI 2014. The Effect of the Training Program about Management of Elders' Common Problems on the Level of Job Stress in Caregivers of Nursing Homes. J Res Dev Nurs Midwifery, 11, 54-62.

16.   ASADI MEHDI, MAKAREM ASGHAR, HOSSEINI MOHAMMADALI & MOHAMMADI FARAHNAZ 2013. Effect of Hospital Based Cardiac Rehabilitation on the Quality Of Life of Patients with Myocardial Infarction, Baghiatallah Hospital 2010 Rehabilitation Journal, 14, 56-63.

17.   AZIMI RAZIEH, MOHAMMADI FARAHNAZ, HOSSEINI MOHAMMADALI & MARJAN., F. 2013. The effect of home-based stroke rehabilitation on quality of life of stroke survivors and their family caregiver's strain. Journal of Evidence Base Care, 3, 76-84.

18.   AZIMZADEH ELAHE, HOSSAINI MOHAMMADALI & NOUROZI KIAN 2012. Effect of Tai Chi Chuan on Quality of Life in Women with Multiple Sclerosis. Hayat, Journal of School of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Sciences, 19, 1-13.

19.   AZIMZADEH ELAHE, HOSSEINI MOHAMMADALI, KIAN., N. T. & PATRICIA MARY DAVIDSON 2015. Effect of Tai Chi Chuan on balance in women with multiple sclerosis. Complementary Therapies in Clinical Practice, 21, 57-60.

20.   BABAEI MASOUD, RASSAFIANI MEHDI, GHAHARI SETAREH, HOSSEINI MOHAMMADALI & SAEID., F. 2013. Rehabilitation Experiences of people with cerebral palsy: A Literature Review. Journal of Research in Rehabilitation Sciences, 9, 1-14.

21.   BARGHI SATTAR, FOROUGHAN MAHSHIED, HOSSEINI MOHAMMADALI & MARJAN., F. 2013. Comparing job stress and related factors between welfare organization's employees with and without physical disability in Tehran. Journal of Health Promotion Management, 2, 56-65.

22.   BAZRAFSHAN MAHDI, HOSSEINI MOHAMMADALI, RAHGOZAR MAHDI & SEYED BAGHER MADDAH, S. 2007. The effect of exercise training on older women's' quality of life in Jahandidegan Institute in Shiraz city. Iranian Aging Journal, 2, 196-204.

23.   BAZRAFSHAN MAHDI, HOSSEINI MOHAMMADALI, RAHGOZAR MAHDI & SEYED BAGHER MADDAH, S. 2008. Elder people quality of life that referred to Jahandidegan Institute in Shiraz city. Iranian Aging Journal, 3, 33-41.

24.   BAZREGAR RAZIEH, KHANKEH HAMIDREZA, AHMADI SHOKOFEH, HOSSEINI MOHAMMADALI, RAHGOZAR MEHDI & JAVAD., M. M. 2013. The evaluation of application of coordination based disaster response model in Rajaye hospital disaster preparedness. Iranian Journal of Nursing Research, 8, 10-18.

25.   BEHZAD VAKYLABAD MOHAMMAD, FALLAHI KHOSHKENAB MASOUD, SEYED BAGHER MADDAH, S. & HOSSEINI MOHAMMADALI 2012. The effect of mind education by imagery on depression of elders. Nursin Reaserch, 7, 10-17.

26.   DALIRIYAN SHIMA, FALLAHI KHOSHKENAB MASOUD, NOUROZI KIAN & HOSSEINI MOHAMMADALI 2014. The Effect of Pet Therapy on Depression of Elderly Resident in Nursing Homes, 1390. Iranian Journal of Aging, 9, 42-53.

27.   DEHGHANI FIROZABADI MOHSEN, MAKAREM ASGHAR, HOSSEINI MOHAMMADALI, KAVARI SAYED HABIBOLLAH & RASHEDI VAHIED 2015. Correlation between moral intelligence and organizational commitment of social welfare rehabilitation centers' employees-Yazd city. Journal of Health Promotion Managemen, 4, 40-47.

28.   FALLAHI KGOSHKNAB MASOUD, FARZADMEHR MEHDI, HOSSEINI  MOHAMMADALI, KHANKE HAMIDREZA & NOOR ABADI ZAHRA 2016. Nursing Consultation on Anxiety of Patient's Family in Cardiac Surgery Intensive Care Unit. Journal of Research Development in Nursing & Midwifery, 12, 1-8.

29.   FALLAHI KHOSHKNAB MASOUD, KHANKE HAMIDREZA, MOHAMMADI FARAHNAZ, HOSSEINI MOHAMMADALI, RAHGOY ABOLFAZL & GHAZANFARI NAHID 2009. The effect of Home care service on prevention of relapse and rehospitalisation of Acute Schizophrenics' Patients. Iranian Journal of Nursing Research, 4, 59-66.

30.   FARAHMAND NASAB FATEMEH, HOSSEINI MOHAMMADAL & MOHAMMADKHANI KAMRAN 2014. THE EFFECT OF EMOTIONAL INTELLIGENCE INSTRUCTION ON THE WORK-LIFE CONFLICT OF FEMALE HIGH SCHOOL TEACHERS OF 19TH EDUCATIONAL DISTRICT OF TEHRAN. JOURNAL OF EDUCATIONAL INNOVATIONS, 13, 80-91.

31.   FARAJI ABOLFAZL, KHANKEH HAMIDREZA, HOSSEINI MOHAMMADALI, ABDI KIANOSH & POURIA., R. 2013. Effect of simulated training course on preparedness of nurses to do prehospital triage. Journal of Health Promotion Management, 2, 24-29.

32.   FARMIHANI FARAHANI MOLOD, KASHANINIA ZAHRA, HOSSAINI MOHAMMADALI & BIGLARIAN AKBAR 2006. The Effects of Communication Skills Training on nurses' Relarionship with Patients. Nursin Reaserch, 1, 47-53.

33.   FARZADMEHR MEHDI, FALLAHI KGOSHKNAB MASOUD, HOSSAINI MOHAMMADALI, KHANKE HAMIDREZA & NOORABADI ZAHRA 2015. The effect of nursing consultation on satisfaction of patients' families at the Cardiac Surgery Intensive Care Units. Iranin Journal of Rehabilitation Research in Nursing, 2, 35-44.

34.   FIROOZNIA ROZITA, HOSSEINI  MOHAMMADALI, KARBORD ALIASGHAR & SHAHRAM., Y. 2014. A Public Educational Guideline Development to Relieve Post Menopausal Hot Flashes Symptoms in Women between 45-60 Years Old Based on Proper Diet and Exercise. Journal of Knowledge & Health, 9, 52-57.

35.   GASEMI KOBRA & HOSSAINI MOHAMMADALI 2011. NURSING GRADUATES EXPERIENCE OF THEORY GAP-PRACTICE AND PRESENTING STRATEGIES TO IMPROVE EDUCATIONAL PLANNING. EDULEARN Conference. Barcelona, Spain., Proceeding Book, 123-128.

36.   GASEMI KOBRA, HOSSEINI MOHAMMADALI, AZODI PARVIZ, FALLAHI KHOSHKENAB MASOUD, KHANKE HAMIDREZA & MAJDZADEH SAYED REZA 2010. The Effect of Tacit Knowledge Transfer on Clinical Competency in Nurses. Rehabilitation Journal, 12, 8-13.

37.   GHAZI KOROSH, FOROUGHAN MAHSHIED, HOSSEINI MOHAMMADALI, HOSSEINZADEH SAMANEH & MANDANA., A. 2013. The client satisfaction of delivered services in private nursing homes for elderly: a survey in the provinces of Golestan, Mazandaran, Semnan and Northern Khorasan in 2012. Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 20, 320-330.

38.   GHOJAZADEH MORTEZA , AHMADI SOLEIMAN, HOSSEINI MOHAMMADALI, SHAHABI SHAHRAM, TAHAMTANI TARANEH, NOURBAKHSH FARSHID, NIKNEJHAD HASSAN, SEYYEDI SHAHRAM, AZARPIRA NEGAR, HAJATI JAMSHID, KHOSHBATEN MANOUCHEHR, NAJAFI MOSLEM, BARADARAN BEHZAD  & AZAMI-AGHDASH SABER 2014. Assessment of scientific thinking in basic science questions in the Iranian Fourth National Olympiad for medical sciences students. J Anal Res Clin Med, 2, 142-151.

39.   GHOJAZADEH MORTEZA, HOSSAINI MOHAMMADALI, AZAMI-AGHDASH SABER, TAHAMTANI TARANEH & FARDID MOZHGAN 2015. Effective Holding of Scientific Olympiads for Medical Sciences Students: A Qualitative Study. Research Development Medical Eduction, 4, 17-22.

40.   GHOLAMI MOHAMMAD, HOSSEINI MOHAMMADALI, SEYED BAGHER MADDAH SADAT, JAFARI NASRIN & FERESHTEH., N. 2013. The role of university social capital in facilitating clinical education in nursing. Journal of Strides Dev Med Educ, 10, 119-123.

41.   GRAVAND YOUSEF, HOSSAINI MOHAMMADALI & JAFARI PARIVASH 2015. The Effect of Emotional Intelligence Training on Rescue Police Forces' Organizational Citizenship Behavior in Tehran. Quarterly Journal of Training in Police Sciences, 2, 79-94.

42.   HAGHDOOST ZARAFSHAN, NOUROZI KIAN & HOSSAINI MOHAMMADALI 2015. Effect of Application of Continuous Care Model on Quality of Life and Prevention of Complications in Coronary Artery Bypass Graft Surgery

43.   Patients. Iranian Journal of Rehabilitation Research in Nursing, 1, 1-9.

44.   HAJALI AKBARI ZAINAB, H. M., NOUROZI KIAN, RAHGOZAR MEHDI. 2014. Comparing barriers and facilitators of attending to cardiac rehabilitation programs from patients with coronary artery bypass graft surgery and rehabilitation specialists' viewpoints. Iranian Journal of Rehabilitation Research in Nursing, 1, 62-73.

45.   HASSAN POUR MAJID, HOSSEINI MOHAMMADALI, FALLAHI KHOSHKNAB MASOUD & ABBAS., A. 2012. The effect of Ethical principle training on nursing sensitivity in decision making in Tameen Ejtemaee Kermann Hospitals, Iran. Journal of Medical Ethics and History of Medicine, 4, 58-64.

  1. HOSSEINI  MOHAMMADALI, ASADI-NEJAD HANIEH & DALVANDI ASGHAR 2016. The Effect of Implementing Workplace Organization Technigue on Nurses' Job Satisfaction. Medical Surgical Nursing Journal, 5, 57-63.

47.   HOSSAINI MOHAMMADALI, GHAHREMANI ALIREZA, MOHAMMADAI FARAHNAZ, HAMADZADEH SAEED & TAMIZI ZAHRA 201. The advantages of Electronic Learning in Nursing Education: A Review study. Nursin Education, 4, 9-16.

48.   HOSSAINI MOHAMMADALI, MOHAMMADJAFAR, S., FARAHNAZ, M., FATEMEH, N. & BAGHERI OAPARAST KHOSRO 2016a. Gap between Theory and Practice in Nursing: Be or Not. Nursin Education, 5, 23-29.

49.   HOSSAINI MOHAMMADALI, MORADI LEILA, KHANJANI SAEED & BAKHSHI ENAYATOOLAH 2016b. Correlation between organizational justice and productivity of Welfare organization's staffs. Journal of Health Promotion Managemen, 5, 70-77.

50.   HOSSAINI MOHAMMADALI, NAHAVANDI PARASTOO, SOLEIMAN AHMADI & MOGHADAMIFARD ZOHREH 2015. The Factors affecting Preference to select foreign universities for studying view points of graduated students from abroad universities, 2014. Journal of Medical Education and Development, 10, 188-189.

51.   HOSSEINI  MOHAMMADALI, FALLAHI KGOSHKNAB MASOUD, ;S;SM & ;NZFM Spiritual and religious interventions in health care: An integrative review.

52.   HOSSEINI, M., HABIBKHODA BEHNAZ, FALLAHI KHOSHKENAB MASOUD, SHOKOOH FOROOZAN & DANAEE MARYAM 2009. Knowledge Translation status (Point of research findings) in University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences. Journal of Knowledge Development in Medical Education, 2, 9-16.

53.   HOSSEINI MOHAMMADAL, DAVIDSON PATRICIA MARY, FALLAHI KHOSHKNAB MASOUD & ANNA., G. 2013. Spiritual and religious interventions in health care: An integrative review. Iranian Rehabilitation Journal, 11, 23-34.

54.   HOSSEINI MOHAMMADAL & POURGHANEH PARAND 2011. The Role of Nurses in Cardiac Rehabilitation. Middle Eastern Journal of Disability Studies, 1, 1-14.

55.   HOSSEINI MOHAMMADALI 2009. Benchmarking. Excellent organization, First Year, 46-51

56.   HOSSEINI MOHAMMADALI 2010a. Time management, Deal with time procrastinates. Excellent organization, Second Year, 40-43.

57.   HOSSEINI MOHAMMADALI 2010b. Time management, we can start now. Excellent organization, Second Year, 22-26.

58.   HOSSEINI MOHAMMADALI 2013a. Becareful of your look. Excellent organization, First Year, 63-67

59.   HOSSEINI MOHAMMADALI 2013b. Responsibility. Excellent organization, First Year, 46-51.

60.   HOSSEINI MOHAMMADALI, AHMADI SOLAIMAN, KHALILI AZANDEHI SALIMEH & GHORBANI ALI ASGHAR 2015a. An Explanation of the Experiences of Faculty Members with the Education Evaluation System in Mazandaran University of Medical Sciences, Iran. Strides Dev Med Educ 12, 219-227.

61.   HOSSEINI MOHAMMADALI & AZIMZADEH ELAHE 2013. Correlation between self-efficacy and nurses' conflict management strategies. Journal of Health Promotion Management, 2, 16-23.

62.   HOSSEINI MOHAMMADALI, DAMIRCHI HANNYEH, MOGHADAM GOLNAR, AZAM, H. M. & FATEMEH., Y. F. 2014a. The Relationship between Managers' Managing Styles and Job Satisfaction from Nursing and Midwifery Employees' Viewpoint. International of Conferences on Behavioral Sciences, Proceeding Book, 1-10.

63.   HOSSEINI MOHAMMADALI, DAVIDSON PATRICIA MARY, FALLAHI KGOSHKNAB MASOUD & NIKBAKHT NASRABADI ALIREZA 2015b. Experience of Spiritual Care in Cardiac Rehabilitation: An Interpretative Phenomenological Analysis. Journal of Pastoral Care & Counseling, 69, 68-76.

64.   HOSSEINI MOHAMMADALI, DEJKAM MAHMOUD & MIRLASHARI JILLA 2007. Correlation between Academic Achievement and Self-esteem in Rehabilitation Students in Tehran University of Social Welfare & Rehabilitation. Iranian Journal of Medical Education, 7, 37-42.

65.   HOSSEINI MOHAMMADALI & GHASEMI KOBRA 2013. Knowledge transfer by Storytelling. Excellent organization, Third Year, 54-57

66.   HOSSEINI MOHAMMADALI, HASHEMKHANI MALIHEH & DAMIRCHI 2014b. the relationship between Organizational Citizenship Behavior and Organizational Commitment in Dehkhoda Hospitals therapeutic personnel in Qazvin. International of Conferences on Behavioral Sciences, Proceeding Book, 1-8.

67.   HOSSEINI MOHAMMADALI, JAFARI PARIVASH, GHORCHIAN NADERALI & RAHGOZAR MEHDI 2008. The factors Influenced on Knowledge Transfer and Exchange between Rehabilitation Faculties and Rehabilitation Service Organization Quarterly Journal Of Educational Leadership & Administration, 2, 9-24.

68.   HOSSEINI MOHAMMADALI, KAKOEE HOSEIN, SHAHZAIDI SHIVA & DEBAEE MARAL 2006. The effect of continuous quality improvement training on Nurses' knowledge, attitude, practice and Job satisfaction Iranian Journal of Nursing Research, 1, 29-34.

69.   HOSSEINI MOHAMMADALI, KARAMI KOBRA, ABBASI LAILA & ZAHEDNEZHAD HOSSEIN 2014c. The Effect of an Active Educational Method on Critical Thinking of Nursing Students in Lorestan University of Medical Sciences. Iranian Journal of Medical Education, 14, 403-410.

70.   HOSSEINI MOHAMMADALI, KARIMI HOSSEIN & TADDY KATAYOON 2002. The Relationship between Self Esteem and rate of Self Care Skills Learning in Youths (11-15) with Cerebral Paralysis   Research in  Medicin, 26, 33-36.

71.   HOSSEINI MOHAMMADALI, KERMANSHAHANI FAHIMEH, AHMADI SOLAIMAN, SADEGHI TAHERE, MIRBAHA & SAFARIZADEH 2015c. A Study on Status of Knowledge Translation in Qazvin University of Medical Sciences. Research in  Medical Education, 2, 52-60.

72.   HOSSEINI MOHAMMADALI, KHANKE HAMIDREZA, SANAATI  FATEMEH, MALMIER EISA, MOHAMMADAZAHERI SAMIRA & PAYROVI ZAHRA 2014d. Knowledge Management Status in Crisis Management Regarding Eiral Model. Health in Emergencies and Disasters, 3, 123-127.

73.   HOSSEINI MOHAMMADALI, KHANKEH HAMIDREZA, ALLAEE SAYFOLLAH & MARAL, D. 2005. The effect of home based nursing care on muscular skeletal disabilities' stroke patients.  . Rehabilitation Journal, 5, 35-42.

74.   HOSSEINI MOHAMMADALI & KHOSHNAZAR TAHERESADAT 2011. Knowledge management in nowadays organizations. Excellent organization, Second Year, 46-48

75.   HOSSEINI MOHAMMADALI, MANDEGAR HOSSEINI & ZAND BEGLE MITRA 2003. The Effect of Cardiac Rehabilitation Program on Clinical Symptoms and Re-hospitalization of Patients' Undergoing Coronary Artery Bypass Graft. Jundishapur Sciences Medical Journal, 39, 7-12.

76.   HOSSEINI MOHAMMADALI & POURGHANE PARAND 2012. The Role of Nurses in Cardiac Rehabilitation. MEJDS, 1, 38-45.

77.   HOSSEINI MOHAMMADALI, SALEHI ALIREZA, FALLAHI KHOSHKNAB MASOUD, ROKOFIAN ASGHAR & DAVIDSON PATRICIA MARY 2013. The Effect of a Preoperative Spiritual/Religious Intervention on Anxiety in Shia Muslim Patients Undergoing Coronary Artery Bypass Graft Surgery: A Randomized Controlled Trial. Journal of Holist Nurs, 31, 164-72.

78.   HOSSEINI MOHAMMADALI, ZAHRA MEHRABI & PARIVASH JAFARI 2011. THE RELATIONSHIP OF ACADEMIC ACHIEVEMENT AND STUDENTS' EXPERIENCES FROM RESIDENTIAL LIFE. EDULEARN Conference. Barcelona, Spain, Proceeding Book, 206-210.

79.   JABARI AZADEH, H. M., FATOURECHI SAEED, HOSSEINI SAYED ALI, FARZI MARJAN. 2013. Designing a Valid & Reliable Tool for Assessing the Occupational Therapists' Clinical Competency. Journal of Rehabilitation, 14, 44-49.

80.   JAFARI MAHDIEH, MAKAREM ASGHAR, DALVANDI ASGHAR & AZIMIAN M, H. 2012a. Determination of facilitators and barriers in post stroke life, in Kerman city. Modern Rehabilitation Quarterly, 5, 54-63.

81.   JAFARI MAHDIEH, MAKAREM ASGHAR, DALVANDI ASGHAR, AZIMIAN MOJTABA & HOSSEINI  MOHAMMADALI 2012b. Coping Styles of Stroke Survivors based on Patients' Demographic Features. Journal of Kerman University of Medical Sciences, 19, 451-461.

82.   JAFARI VARJOSHANI NASRIN, H. M., KHANKE HAMIDREZA, AHMADI FAZLOLLAH. 2014. Competency and Cultural Similarity: Underlying Factors of an Effective Interprofessional Communication in the Emergency Ward: A Qualitative Study. Journal of Qualitative Research in Health Sciences, 3, 292-303.

83.   JAFARI VARJOSHANI NASRIN, H. M., KHANKE HAMIDREZA, AHMADI FAZLOLLAH. 2015. Tumultuous Atmosphere (Physical, Mental), the Main Barrier to Emergency Department Inter-Professional Communication. Global Journal of Health Science, 7, 144-153.

84.   JOURBONOIAN ABDOULHAKIM, MAKAREM ASGHAR, HOSSEINI MOHAMMADALI & BAKHSHI ENAYATOOLAH 2014. Correlation between organizational commitment and organizational citizenship behavior in Tehran welfare staff. Journal of Health Promotion Managemen, 3, 17-26.

85.   JOURBONOIAN ABDOULHAKIM, MAKAREM ASGHAR, HOSSEINI MOHAMMADALI & BAKHSHI ENAYATOOLAH 2015

86.   Organizatonal Commitment in Welfare Staff (Tehran 2013). The Rela. Rehabilitation Journal, 16, 18-25.

87.   KASHANINIA ZAHRA, R. M., HOSSEINI MOHAMMADALI, KASHEF GHORBANPOUR R. 2013. Designing and psychometric analysis of the teaching evaluation scale. Journal of Nursing Education, 2, 21-29.

88.   KAVARI SAYED HABIBOLLAH, MOBARAKI HOSSEIN, KABIRYAN RAD FATEMEH, MORTAZAVI FTHIEA, NOUROZI KIAN & HOSSAINI MOHAMMADALI 2015a. Educational needs Assessment and Development of in-service training Program for ICU Nurses in Subsidiary Hospitals of Semnan University of Medical Sciences. Bull. Env.Pharmacol. Life Sci., 4, 154-162.

89.   KAVARI SAYED HABIBOLLAH, MOBARAKI HOSSEIN, KABIRYAN RAD FATEMEH, MORTAZAVI FTHIEA, NOUROZI KIAN & HOSSEINI  MOHAMMADALI 2015b. Educational needs Assessment and Development of in-service training Program for ICU Nurses in Subsidiary Hospitals of Semnan University of Medical Sciences. Bulletin of Environment, Pharmacology and Life Sciences, 4, 154-162.

90.   KAVARI SAYED HABIBOLLAH, YOSEFI REZA, HOSSAINI MOHAMMADALI, MAKAREM ASGHAR & FARZI MARJAN 2014. Organizational learning capability assessment and it's barriers and facilitators view point of staff in Rehabilitation centers in Tehran 2012. Journal of Rehabilitation, 15, 13-20.

91.   KAVARI SEYED HABIBALLAH & MOHAMMADALI., H. 2011. Needs assessment of entrepreneurship educational course and students and graduates' employment in universities of medical sciences in the south of Iran. Journal of Jahrom University of Medical Science, 9, 54-60.

92.   KAZORI AMIR HOSEIN, HOSSEINI MOHAMMADALI & FALLAHI KHOSHKNAB MASOUD 2007. The effect of internal evaluation on quality promotion of research and education. Iranian Journal of Nursing Research, 3, 105-109.

93.   KHANIYAN MARYAM, F. M., HOSSEINI MOHAMMADALI, BIGLARIAN AKBAR. 2013. Emotional Intelligence and Occupational Stress among Rehabilitation Staffs working in Tehran's Training Hospitals. Iranian Rehabilitation Journal, 11.

94.   KHANJANI SAEED, HATAMI ZADEH NIKTA, HOSSEINI MOHAMMADALI, RAHGOZAR MAHDI & ARJOMAND MANOCHEHR]2009. The effect of Caregivers' training about "How we better care of Cerebral Paralysis Handicaps" on their quality of work life. Rehabilitation Journal, 10, 38-42.

95.   KHANKE HAMIDREZA, AMANAT NASIR, HOSSEINI MOHAMMADALI, MOHAMMADAI FARAHNAZ, SADEGHI ALIAKBAR & HAGHIGHI ALI 2014. The effect of students' earthquake preparedness program on their families' preparedness in probable earthquake. Quarterly Scientific Journal of Rescue & Relief, 5, 1-14.

96.   KHANKEH HAMIDREZA, ALINIA SHAHROKH, MASOUMI GHOLAMREZA, KHORASANI ZAVAREH DAVOOD, RANJBAR MARYAM, DADDOST LAILA, HOSSAINI MOHAMMADALI, FALLAHI KHOSHKNAB MASOUD & MART., C. 2013a. Prehospital services by focus on road traffic accidents: Assessment developed and developing countries. Journal of Health Promotion Management, 2, 71-79.

97.   KHANKEH HAMIDREZA, NAKHAEI MARYAM, MASOUMI GHOLAMREZA, HOSSEINI MOHAMMADALI, PARSA-YEKTA ZOHREH, KURLAND LISA & MAARET., C. 2013b. Life  Recovery  After  Disasters:  A  Qualitative  Study  in  the  Iranian  Context. Prehosp Disaster Med, 28, 573-579.

98.   KHODASHENAS1 AZADEH, H. M., KASHANINIA ZAHRA. 2014. The effect of exercise and diet regimen on body mass index of obese teen girls in schools of Karaj city, Iran. Iranian Journal of Nursing Research, 9, 1-7.

99.   KHOSHNAZARY SEDIGHEH, HOSSEINI  MOHAMMADALI, FALLAHI KGOSHKNAB MASOUD & BAKHSHI ENAYATOOLAH 2016. The Effect of Emotional Intelligence (EI) Training on Nurses' Resiliency in Department of Psychiatry. Iranian Journal of Psychatery Nursing, 3, 28-37.

100.                        KHOSROZADEH MARYAM, HOSSAINI MOHAMMADALI, KASHANINIA ZAHRA, SEDGHI GOYAGHAJ NASER & AMINI MITRA 2016. The correlation between organizational justice and job satisfaction among nurses. Journal of Health Promotion Managemen, 5, 10-19.

101.                        KIANY TIAM, FALLAHI KHOSHKENAB MASOUD, DALVANDI ASGHAR, HOSSEINI MOHAMMADALI & NOUROZI KIAN 2014. Internet addiction and its related factors among nursing students in Tehran University of Medical Sciences in 2013 Nursin Education, 2, 50-62.

102.                        MAHDAVI B, FALLAHI KGOSHKNAB MASOUD & HOSSAINI MOHAMMADALI 2015. The effect of group spiritual care on quality of life in family caregivers of elders with Alzheimer's disease. Journal of Health Promotion Managemen, 4, 34-42.

103.                        MAHSHID FOROUGHAN, MOHAMMADALI HOSSIENI, VAHID RASHEDI, MOHAMMAD REZAEI & GOHAR LOTFI 2015. Comparison of cognitive function in the monolingual and bilingual elderly. J Kermanshah UnivMed Sci, 18, 607-609.

104.                        MAJIDI TAYEBE, JAFARI PARIVASH & MOHAMMADALI., H. 2012. The effect of stress management technique training on the ports and shipping organization employees' happiness. Procedia - Social and Behavioral Sciences 47, 2162 - 2168

105.                        MARAGHI MARYAM, MORTAZAVI-TABATABAEI SEYED ABDOLREZA, AHMADI SOLAIMAN & MOHAMMADALI, H. 2016. The relation of educational self-efficacy and motivation among Medical Education students. Journal of Advances in Medical Education (JAMED), 1, 1-8.

106.                        MEHRBANI MOHAMMAD, HOSSAINI MOHAMMADALI, NOUROZI KIAN & KARIMLOO MASOUD 2012. Comparison of honey dressing with Hydrocolloid dressing effects on pressure ulcer healing of ICU hospitalized patients. Journal of Health Promotion Management, 1, 37-46.

107.                        MIRMOGHTADAIE ZOHRE SADAT, AHMADI SOLEIMAN & MOHAMMADALI, H. 2014. Exploring the Process of Professionalism in Clinical Eductin RESEARCH IN MEDICAL EDUCATION Guilan University of Medical Sciences, 2, 46-54.

108.                        MOHAMMADI FARAHNAZ & MOHAMMADALI., H. 2009. Rehabilitation Sciences Students' Perception from Clinical Self- Efficacy Compared to Evaluation by Clinical Teachers. Iranian Journal of Medical Education, 10, 155-163.

109.                        MONTAZER SOMEESARAEE NADIA, HOSSAINI MOHAMMADALI, YAZDANI SHAHRAM & NAKHOSTIN MOHAMMADAREZA 2015. Organizational Learning Capability and its Barriers and Facilitators at the University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences. Journal of Knowledge Development in Medical Education, 8, 93-103.

110.                        NAKHAEI MARYAM, KHANKE HAMIDREZA, MASOUMI GHOLAM REZA, HOSSAINI MOHAMMADALI & PARSA-YEKTA ZOHREH 2016. Participation a Key Factor for Life Recovery After Disaster: A Grounded Theory Study in an Iranian Context. Iran Red Crescent Med J.

111.                        NAKHAEI MARYAM, KHANKEH HAMID REZA, MASOUMI GHOLAM REZA, HOSSEINI MOHAMMADALI, ZOHREH., P.-Y., KURLAND L. & CASTREN M. 2015. Impact of disaster on women in Iran and implication for emergency nurses volunteering to provide urgent humanitarian aid relief: A qualitative study. Australas Emerg Nurs J, 16.

112.                        NAKHAEI MARYAM, K. H. R., MASOUMI GHOLAM REZA, HOSSEINI MOHAMMADALI, PARSA-YEKTA ZOHREH. 2014. Health management in past disasters in Iran: A qualitative study. Health in Emergencies and Disasters, 1, 107-115.

113.                        NASIRI POUR AMIR ASHKAN, FAZAELI RAD HASSEAN, MOHAMMADALI., H. & ABBAS., K. 2012. Relation of reasons complains from medical Doctors with votes issued by Medical council in Kermann Hospitals, Iran. Journal of Medical Ethics and History of Medicine, 4, 87-96.

114.                        NOURI AZADEH, HOSSEINI  MOHAMMADALI & DALVANDI ASGHAR 2013. Designing applied model for "managerial technique 5 S" in operating room: a case study. Quarterly Journal of Nursing Management, 2, 38-47.

115.                        NOURI AZADEH & HOSSEINI MOHAMMADALI 2015. Investigating the Effect of Training Workplace Organization Technique on Workplace Arrangement in Operation Rooms of Isfahan's Shahid Beheshti Hospital in 2013. Scientific Journal of Ilam University of Medical Sciences, 20, 51-59.

116.                        NOURI AZADEH, HOSSEINI MOHAMMADALI & ASGHAR., D. 2014. The effect of workplace organizing technique (5S) on nurses'productivity in Isfahan hospitals' operating rooms. Journal of Health Promotion Management, 3, 27-36.

117.                        POURGHANE PARAND & HOSSEINI MOHAMMADALI 210. The effect of Clinical Nurses Role on nursing students' learning in Hospital. Journal of Knowledge Development in Medical Education, 3, 7-11.

118.                        POURGHANE PARAND, HOSSEINI MOHAMMADALI, MOHAMMADI FARAHNAZ, AHMADI FAZLOLLAH & RASOUL., T. 2014. Living Within Limits: Unpleasant Experiences From the Perspective of Patients After Cardiac Surgery, a Content Analysis Study. Jundishapur J Chronic Dis Care, 3, 1-9.

119.                        POURGHANE PARAND, HOSSEINI MOHAMMADALI, MOHAMMADI FARAHNAZ, AHMADI FAZLOLLAH & TAQBARI RASOUL 2013. Patient's  Perception  of  Cardiac  Rehabilitation  after  Coronary  Artery  Bypass  Graft  (CABG):  A  Qualitative  Study. J  Mazand  Univ  Med  Sci  23, 61-76.

120.                        POURVAKHSHOORI NEGAR, N. K., AHMADI FAZLOLLAH, HOSSEINI MOHAMMADALI, KHANKEH HAMIDREZA, 2014. Nursing in Disasters: A Review of Existing Models. Health in Emergencies and Disasters, 161-164.

121.                        RASHED VAHID, FROGHAN MAHSHID & HOSSEINI MOHAMMADALI 2012a. Burnout and related epidemiologic variables of Welfare Organization Staffs. The Scientific and Research Quarterly, 16, 28- 36.

122.                        RASHED VAHID, FROGHAN MAHSHID & HOSSEINI MOHAMMADALI 2012b. Correlation between organizational culture and burnout in the staff of Tehran province welfare organization. Journal of Health Promotion Management, 1, 15-22.

123.                        REZAEE LOYE HABIBOLAH, DALVANDI ASGHAR, HOSSEINI MOHAMMADALI & MEHDI, R. 2009. The effect of self care training on Heart Failure Patients' Quality of Life. Rehabilitation Journal, 10, 21-26.

124.                        REZAEE MEHDI, KHANKEH HAMID REZA, RASSAFIANI MEHDI & MOHAMMADALI., H. 2014a. Experiences of occupational therapy students in the first fieldwork education: a qualitative study. Medical Journal of the Islamic Republic of Iran (MJIRI) Iran University of Medical Sciences, 28, 2-12.

125.                        REZAEE MEHDI, KHANKEH HAMIDREZA, RASAFIANI MEHDI & HOSSAINI MOHAMMADALI 2014b. Occupational Therapy Students' Experiences of the First Fieldwork Education: A Qualitative Study Journal of Medical Education Development, 7, 34-44.

126.                        REZAEE SHADI, HOSSEINI MOHAMMADALI & FALLAHI KGOSHKNAB MASOUD 2006. The effect of Communication Skills Training on Nurses' staffs Job Stress in Tehran Rehabilitation Centers. Tehran University Medical Journal, 64, 21-26.

127.                        REZAI AFSANEH, HOSSAINI MOHAMMADALI & MEHRDAD MEHRDAD 2012. The influential factors in profiting the Research Evidences and Results in clinical Practice by Rehabilitation Practitioners. Rehabilitation Journal, 13, 50-60.

128.                        SADEGHI TAHERE, HOSSAINI MOHAMMADALI, RAHGOZAR MAHDI & KASHANINIA ZAHRA 2008. The effects of Child and Parent Eating Style on Obesity of School Age Grils. Iranian Journal of Nursing, 21, 76-83.

129.                        SADEGHI TAHERE, HOSSEINI MOHAMMADALI, KASHANINIA ZAHRA & MEHDI., R. 2010. The effect of stimulated exposure and behavior on obesity in school age girls. Journal of Hormozgan Medical journal, 2, 123-28.

130.                        SEDGHI GOYAGHAJ NASER, FALLAHI KGOSHKNAB MASOUD, KHANKE HAMIDREZA, HOSSAINI MOHAMMADALI & REZASOLTANI PORIA 2015a. Effect of exercise program on musculoskeletal pain intensity in paraplegic Spinal Cord Injury patients. Iranian Journal of Rehabilitation Research in Nursing, 2, 1-11.

131.                        SEDGHI GOYAGHAJ NASER, FALLAHI KGOSHKNAB MASOUD, KHANKE HAMIDREZA, HOSSAINI MOHAMMADALI & REZASOLTANI PORIA 2015b. Effect the exercise program on neuropathic pain intensity in patients with paraplegia Spinal Cord Injury. Medical - Surgical Nursing Journal, 4, 52-59.

132.                        SEDGHI GOYAGHAJ NASER, ROSTAMI MOHAMMAD, KHOSROZADEH MARYAM & HOSSEINI  MOHAMMADALI 2016. Effect of positive thinking skills training on nurse's job burnout. Iranian Joornal of Psychateric Nursing, 3, 37-47.

133.                        SHAFIEE ZAHRA, HOSSAINI MOHAMMADALI, RASAFIANI MEHDI & REZAEE MEHDI 2013. Effects of Constraint- Induced Movement Therapy (CIMT) on improvement of upper-limb and hand function in stroke patients: an integrative review. The Scientific Journal of Rehabilitation Medicine, 2.

134.                        SHAHSAVARI ISFAHANI SARA, HOSSEINI  MOHAMMADALI, FALLAHI KGOSHKNAB MASOUD, PAYROVI HAMID & KHANKE HAMIDREZA 2015a. Nurses' Creativity: Advantage or Disadvantage. Iran Red Crescent Med J, 17, 1-6.

135.                        SHAHSAVARI ISFAHANI SARA, HOSSEINI MOHAMMADALI, FALLAHI KHOSHKNAB MASOUD, PEYROVI HAMID & KHANKE HAMIDREZA 2015b. Exploring nurses' creativity consequences in clinical settings: A qualitative study. Journal of Health Promotion Management, 4, 60-71.

136.                        SHAHSAVARI ISFAHANI SARA, HOSSEINI MOHAMMADALI, FALLAHI KHOSHKNAB MASOUD, PEYROVI HAMID & KHANKE HAMIDREZA 2015c. What Really Motivates Iranian Nurses to Be Creative in Clinical Settings?: A Qualitative Study. Global Journal of Health Science, 7, 132-142.

137.                        SHAKERI KHOSRO, FALLAHI KHOSHKNAB MASOUD, KHANKEH HAMIDREZA, HOSSEINI MOHAMMADALI, HOSSEINZADEH SAMANEH & NADER., H. M. 2012. Evaluation of clinical skills of medical emergency personnel in Tehran Emergency Center confronting the trauma. Journal of Health Promotion Management, 1, 16-24.

138.                        SHARIFIFARD FATEMEH, NOUROZI KIAN, HOSSAINI MOHAMMADALI, ASAYESH HAMID & NOUROZI MEHDI 2014. Related factors with academic burnout in nursing and paramedics students of Qom University of Medical Sciences in 2014 Nursin Education, 3, 59-68.

139.                        SHOKOH FROUZAN, HOSSAINI MOHAMMADALI & MOHAMMADI FARAHNAZ 2010. Faculty Members' View Points Regarding importance of Clinical Competencies In the Effective Rehabilitation Program Research in  Medical Education 2, 10-16.

140.                        SHOKOOH FOROOZAN, HOSSAINI MOHAMMADALI, FARAHNAZ., M. & RAHGOZAR MEHDI 2009. Comparing faculty and students perceptions on clinical competency achievement in rehabilitation programs. Iranian Rehabilitation Journal, 7, 20-24.

141.                        TAHAMTANI TRANEH, JALIL KOHPAYEZADEH , HOSSAINI MOHAMMADALI & SOLTANIARABSHAHI KAMRAN 2015. Correlation of study habits with academic achievement among students attending the national medical science Olympiad. Journal of Advances in Medical Education (JAMED), 1, 29-36.

142.                        TAHERI ZIVAR, AMIRI MEHDI, MOHAMMADALI., H., MOHADDESEH., M. & DAVIDSON MERRY PATRICIA 2016. Factors Affecting Tendency for Drug Abuse in People Attending Addiction Treatment Centres: A Quantitative Content Analysis. Journal of Addiction Research & Therapy, 7, 1-4.

143.                        TAHERIAN AKRAM, MOHAMMADI, F., HOSSEINI MOHAMMADALI, RAHGOZAR MEHDI & FALLAHI KHOSHKNAB MASOUD 2007. The Effective of Patient Education and Home-Based Follow up on Knowledge and Health Behaviour of the Patients with Myocardial Infarction. Iranian Journal of Nursing Research, 2, 7-13.

144.                        TAHERIAN AKRAM, MOHAMMADI FARAHNAZ, HOSSAINI MOHAMMADALI, RAHGOZAR MAHDI & FALLAHI KGOSHKNAB MASOUD 2006. Effectiveness of home based Training and following of Healthy Behaviors on Cardiac Patients. Rehabilitation Journal, 7, 11-19.

145.                        TAJBAKHSH FRESHTEH, HOSSEINI MOHAMMADALI, SADEGHI GHAHROUDI MOHSEN, FALLAHI KHOSHKENAB MASOUD & MEHDI., R. 2014. The effect of religious-spiritual care on anxiety post surgery coronary artery bypass graft patients. Iranian Journal of Rehabilitation Research in Nursing, 1, 51-61.

146.                        YAZDI LEILA, SOLEIMAN AHMADI, HOSSAINI MOHAMMADALI & MIRMOGHTADAIE ZOHRESADAT 2015. Explaining the challenges of midwifery profession from the perspective of Iranian midwifery society: A qualitative study. Journal of Advances in Medical Education (JAMED), 1, 37-44.

147.                        ZANDEGHASHGHAVI KERAMATOOLAH, HOSSAINI MOHAMMADALI & MADDAH SADAT SAYDBAGHER 2001. The Factors Affecting Community Medical Education In University Related to Menistry of Health in Tehran City. Armaghane-Danesh, 6, 42-48.

148.                        ZANDEGHASHGHAVI KERAMATOOLAH, HOSSAINI MOHAMMADALI & MADDAH SADAT SAYDBAGHER 2002. Community Medical Education In University Related to Menistry of Health in Tehran City. Armaghane-Danesh, 2, 64-66.

 

 

 

 

و ارائه مقالاتی چند در مجله فيزيوتراپي_مجله فرزند سالم 5 مقاله ـ روزنامه همشهري- نشریات داخل دانشگاه

ة) شركت در سمينارهاي مختلف بعنوان سخنران يا ارائه دهنده مقاله که خلاصه یا کل مقاله چاپ شده است بیش از 60 مورداز جمله:

o    The Effect of Emotional Intelligence (EI) Training on Nurses' Resilience in
Department of Psychiatry. 2016, Brisbane, Australia

o    Heart Lung  and  Circulation. The  Effect  of  Spiritual  Training on Anxiety   of  CABG  Can- didates  in Iran 2012, Brisbane, Australia

  • 26th Annual BACCN Conference. Newcastle upon Tyne (United Kingdom) 2011
  • EDULEARN11. 3rd International Conference on Education and New Learning Technologies. Barcelonan (Spain) 4-6 July 2011   (Main lecturer)
  • Oral Presentation, Australasian cardiovascular nursing college 18-19. Mar. 2011
  • Oral Presentation, JBI 2010 Oral Presentation 7th Biennial International Colloquium Sept 13, 2010 Chicago. USA
  • Oral Presentation, The 7th International Nursing Conference (INC 2009) Seoul, Korea
  • .....

                           * شركت در دوره آموزشي (Transactional theory: Melis) سه ماهه در كشور سوئد دانشگاه كارولينسكا. بهار 1389

Contemporary Nursing Science-theory and practice & Meleis Ibrahim Afaf workshop on Theoretical Nursing Development & Progress & Transition theory.

و ـ ارائه كنفرانس هاي علمي در دانشگاه ها، مراکز و بيمارستان هاي مختلف:

تولید و انتقال دانش. هفته پژوهش. دانشگاه آزاد اسلامی علیگودرز ( جمع اساتید) 88.9.25

ارتباط والدین و نوجوانان. شرکت آموزش 31 فروردین 1388 تهران 

شاخص های انسان سالم. نشست حوزه و دانشگاه. 21 اسفند 1387 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

كنفرانس ارتباطات اثر بخش. سازمان نظام پرستاری 

كنفرانس ارتباطات در مراکز سالمندان. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ( 27 اردیبهشت 86 )

كنفرانس روشهاي ايجاد انگيزش در كاركنان ـ  بيمارستان القدير

كنفرانس روشهاي ارتباط موثر در كاركنان ـ‌  بيمارستان القدير

كنفرانس كليات مديريت  ـ  بيمارستان القدير

كنفرانس مديريت كيفيت جامع TQM  ـ  بيمارستان شهداي تجريش

كنفرانس روشهاي ايجاد انگيزش ـ  مركز جامع توانبخشي پزشكي مولوي

كنفرانس مهارتهاي ارتباطي ـ‌  مركز جامع توانبخشي پزشكي مولوي

كنفرانس مراقبتهاي لازم در پرفشاري خون ـ بيمارستان روانپزشكي رازي

كنفرانس مديريت زمان _ مدیریت پژوهش وزارت نفت زمستان 82

كنفرانس مديريت زمان _ مدیریت پژوهش وزارت نفت زمستان 82

كنفرانس قاطعیت در مديريت _ سازمان تامین اجتماعی استان تهران بهار سال 83

كنفرانس رهبری و انگیزش _ سازمان تامین اجتماعی استان تهران زمستان 82

برنامه ریزی استراتژیک _ پژوهشکده سالمندی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی خرداد 83

ز ) مدرس و مجری كارگاهها و دوره های آموزشي با عناوين: مجري و مدرس بيش از 215 كارگاه كشوري و بومي در زمينه، مديريت استرس، مديريت دانش، مديريت كيفيت جامع، مشتري مداري، اخلاق حرفه اي، ارتباط با بيمار و ارتياطات سازماني. تفكر مثبت، خلاقيت، آینده نگاری، روش تدريس و روش تحقيق

ح _ برگزاري دوره هاي آموزشي

1.        دوره آموزش نقش و جايگاه مدير در خانه هاي تربيتي _ مدیران و كارشناسان مراكز بحران و خانه هاي سلامت تحت پوشش سازمان بهزیستی كشور آذر سال 83

2.        دوره آموزشهای آشنایی با اصول مبانی در مدیریت و رهبری بیمارستان شهید لبافی نژاد تهران سال83 چهار روزه

3.        دوره آموزشهای آشنایی با اصول کار تیمی _ مدیران مراکز خصوصی تحت ÷وشش سازمان بهزیستی سال 81

4.        دوره آموزشهای آشنایی با مدیریت مشارکتی _ مدیران آسایشگاه های سالمندان سازمان بهزیستی سال 81

ط) شرکت در كارگاه هاي آموزشي بعنوان مستمع در بیش از 80 کارگاه آموزشی از جمله:

-          کارگاه آموزش Mindfulness

-          کارگاه آموزش كاربرد آمار در پژوهش

-          کارگاه آموزش منابع الکترونیک

-          کارگاه مقاله نویسی

-          کارگاه خلاقیت و نوآوری

-          کارگاه پژوهش در آموزش

-          کارگاه های اخلاق پزشکی

-          کارگاه آموزشی لیزرل (SEM) مقدماتی و پیشرفته

-          کارگاه آموزشی systematic review

-          کارگاه آموزشی کارآزمایی بالینی

-          کارگاه آموزشی انتقال دانش KTE

-          کارگاه آموزشی خلاقیت

-          کارگاه آموزشی طراحی سوال

-          کارگاه آموزشی مهارتهای تدریس

-          کارگاه آموزشی مقابله با بلایای طبیعی

کارگاه آموزشی تحقیقات کیفی ( سه روزه )

کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات ارتقاء اعضای هیات علمی

کارگاه آموزشی بازگشت مددجو به خوانواده

كارگاه آموزشي مقاله نويسي به زبان انگليسي

كارگاه آموزشي CV نويسي به زبان انگليسي

كارگاه آموزشي تهيه پوستر به زبان انگليسي

كارگاه آموزشي روش تحقيقات كيفي

كارگاه آموزشي روش تحقيقات كيفي

كارگاه آموزشي روش تحقيق كمي

كارگاه آموزشي روش تحقيق كمي

كارگاه آموزشي روش تحقيق كمي

كارگاه آموزشي آشنايي با مشاوره ژنتيك

كارگاه آموزشي مباني توانبخشي

كارگاه آموزشي توانبخشي رواني به روش " دوسا "

-          شركت در كارگاه آموزشي آموزش بر مبناي طرح مسئله

-          شركت در كارگاه آمورشي توانبخشي جامعه نگر

-          شركت در كارگاه آموزشي ارزشيابي گروهي

-          كارگاه آموزش C Q I  

-          كارگاه آموزش C Q I  

-          كارگاه آموزش TQM  

-          كارگاه آموزش TQM  

كارگاه ارگونومي

كارگاه آموزش ارگونومي

كارگاه  مديريت كيفيت جامع

كارگاه ارزشيابي آموزشي

كارگاه مقاله نويسي

كارگاه پزشكي مبتني بر شواهد (Evidence Base Medicine  )

كارگاه ارزشيابي آموزشي 

كارگاه آموزش SPSS

كارگاه آموزش توانبخشي مبتن بر جامعه

كارگاه سطح بندي خدمات توانبخشي 

شركت در دوره آموزش كامپيوتر

ي- دبير علمی كنگره ها : كنگره سراسري اخلاق پرستاری، دانشگاه سالم، مدیریت توانبخشی 

ی 1_ دبير اجرايي كنگره ها : كنگره سراسري خانواده و بهتر زيستن-  پديده سالمندي با تاكيد بر توانمندي سالمندان 

ك-  عضو كميته علمي كنگره: بیش از ده ها کنگره از جمله: خانواده و بهتر زيستن ـ پديده سالمندي با تاكيد بر توانمندي سالمندان ـ كنگره سراسري پرستاري توانبخشي و...................

ل-  عضو كميته اجرايي كنگره : پرستاري توانبخشي ـ پيشگيري از اعتياد ـ اختلالات رواني مزمن ـ كودكان با ناتواني هوشي و............

ل ـ شركت در كنگره ها: بالغ بر شصتكنگره و سمينار و سخنراني از جمله شركت در سمينار بهره وري، سمینار مدیریت بیمارستانی، شركت در سمينار پرستار و قانون و................

م ) راهنمايي دانشجويان گروههاي توانبخشي در زمينه تحقيقات دانشجويي

ن ) مسئوليت كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي به مدت دو سال

س ) عضو كميته تخصصي پژوهشي گروه پرستاري

ليست فعاليتهاي اجرايي و اداري:

-          مسئول دفتر توانبخشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

-          معاون بورس های مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت درمان  ( از سال 1392 تا به 1394)

-          مسئول المپیاد علمی و ستاد انتخاب دانشجویان نمونه کشوری وزارت بهداشت درمان (از سال 1392 تا به 1394)

-          مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ( از 83-89) و 91

-          معاون مشاركتهاي مردمي ـ سازمانهاي غير دولتي و خيريه مدير كل بهزيستي استان تهران    ( 81-83)

-          رئيس مركز جامع توانبخشى پزشكي مولوي ( شهداي جلائي پور ) ( 78-83)

-          مسئول پرستاري كلينيك سالمندان دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي ( 73)

-          سرپرست دايره خدمات درمان بنياد جانبازان انقلاب اسلامي ـ مركز رسيدگي به مصدومين شيميايي ( 68-69)

-          مديرشب و سوپروايزر بيمارستان ضايعات نخاعي ياسر ( 69)

-          مسئول آسايشگاه جانبازان شيميايي واقع در چابكسر ( 68)

بخش فعاليتهاي فرهنگي و عضویت در کمیته ها:

-          عضو کمیته برنامه ریزی استراتژیک سلامت شهر تهران. شهرداری تهران

-          دبیر کمیته برنامه ریزی استراتژیک دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

-          عضو شوراي مركزي دفتر نهاد مقام معظم رهبري

-          عضو کمیسیون تحول اداری دانشگاه

-          عضو شوراي آموزش و فرهنگ دفتر پرستاري وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي

-          عضو انجمن پژوهشهاي آموزشي ايران  

-          عضو هیات مدیره انجمن آموزش پزشکی

-          عضو هیات مدیره انجمن آموزش علوم پزشکی جمهوری اسلامی

-          عضو انجمن علمی پرستاري

-          عضو انجمن ادبي دانشگاه      

-          عضو شوراي مركزي بسيج جامعه پزشكي دانشگاه

-          شرکت در برنامه های زنده صدا و سیما بعنوان کارشناس مدیریت

-          حضور در جبهه هاي جنگ تحميلي قريب به يكسال در بيش از 6 عمليات ( بعنوان رزمنده و نيروي ارائه دهنده خدمات مراقبتی­- درمانی)ليتهاي پرستاري باليني:

·        پرسنل بخش پرستاري بيمارستان شهيد باهنركرمان

  • پرسنل بخش پرستاري بيمارستان شهداي هفتم تير
  • پرسنل بخش پرستاري بيمارستان ساسان

 

 

   دانلود فایل : cv.dr.hoseini_6380.pdf           حجم فایل 303 KB