صفحه اصلي > تماس با ما 
جمعه ٠٣ ارديبهشت ١٤٠٠
تماس با ما
 

 

آدرس سایت گروه :          http://rehabmanagement.uswr.ac.ir

ایمیل گروه مدیریت توانبخشی : .rehab-management@uswr.ac.ir

تلفن مستقیم/ فاکس   :02122180132

تلفن دانشگاه / داخلی گروه:        2506 -   92-22180083

آدرس : تهران -بلوار دانشجو -خیابان کودکیار -روبروی دانشگاه شهید بهشتی - دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

کد پستی :1985713871