صفحه اصلي > لیست اساتید راهنما و مشاور  
جمعه ٠٣ ارديبهشت ١٤٠٠
لیست اساتید راهنما و مشاور
 

وضعيت تحصيلي دانشجويان دوره  :94  پايان نامه

رديف

نام و نام خانوادگي دانشجويان

سال ورود

دفاع از عنوان

دفاع از پروپوزال

 

تصویب پروپوزال

پیش دفاع

دفاع نهايي

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد ناظر

داخلی

1

بنفشه ابراهیمی برمی

94

22/9/95

18/10/95

17/11/95

17/3/96

13/5/96

دکتر حسینی

دکتر عبدی

دکتر خانجانی

2

فاطمه پازوکی

 

24/7/96

25/10/96

7/11/96

20/12/97

29/4/98

دکتر خانجانی

دکتر حسینی

دکتر حاتمی زاده

3

اصغر رسولی

 

 

عدم مراجعه

 

 

 

 

 

 

4

سپهدار دژمان

 

9/12/95

12/4/96

6/6/96

17/7/98

29/7/98

دکتر خانجانی

دکتر عبدی

حاتمی زاده

5

کمال بنی اسدی

 

24/7/96

9/12/96

10/2/97

17/10/97

16/2/98

دکتر کواری  دکتر حسینی

دکتر عبدی

دکتر خانجانی

6

محمدحسین دریجانی

 

17/7/95

18/8/95

14/6/96

25/6/98

23/11/98

دکتر فروغان و دکتر خانجانی

دکتر راشدی

دکتر کواری

*

7

پریسا جهان بین

 

7/8/95

9/12/95

16/2/96

12/12/96

31/2/97

دکتر عبدی

دکتر حسینی

دکتر خانجانی

دکتر فروغان

8

الهام ابری لاهیج

 

17/3/95

30/5/95

21/6/95

21/5/96

15/6/96

دکتر حسینی

دکتر فروغان

دکتر خانجانی

9

فرشاد فتحی

 

7/8/95

9/12/95

30/2/96

8/6/96

26/6/96

دکتر عبدی

دکتر خانجانی

دکتر حاتمی زاده

وضعيت تحصيلي دانشجويان دوره  :95  پايان نا

رديف

نام و نام خانوادگي

سال ورود

دفاع از عنوان

دفاع از پروپوزال

 

تصویب پروپوزال

 

پیش دفاع

دفاع نهايي

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد ناظر

1

ندا حبیبی

 

26/4/98

2/5/98

 6/7/98

 

 

دکتر فروغان

دکتر عبدی

 

2

زهرا نجفی

 

24/7/96

9/12/96

6/3/97

1/5/98

7/7/98

دکتر عبدی

دکتر خانجانی

دکتر کواری

3

یلدا صادقی لنگرودی

 

2/8/96

23/8/97

27/11/97

17/7/98

30/7/98

دکتر حاتمی زاده دکتر شهشهانی

دکتر خانجانی

دکتر کواری

4

نجیبه فلاحی بوکانی

 

27/6/96

24/10/97

13/12/97

14/10/98

29/10/98

دکتر خانجانی

دکتر عبدی

دکتر حاتمی زاده

5

امین شریعت زاده

 

13/6/96

9/12/96

27/1/97

6/12/97

8/3/98

دکتر حاتمی زاده

دکتر فروغان2

دکتر حسین زاده امار

خانجانی

6

فرزاداشکنانی

 

22/8/96

30/8/97

8/10/97

12/9/98

7/11/98

دکتر عبدی

دکتر حسینی

دکتر خانجانی

1

محسن  کبیری

95

22/8/96

11/4/97

14/7/97

 

 

دکتر حسینی

دکتر عبدی

 

2

مریم      احمدی

95

 

انصرافی

 

 

 

 

 

 

3

محمد حسن معصومی

95

20/9/96

2/8/97

3/7/98

 

 

دکتر حسینی

دکتر عبدی

 

 

وضعيت تحصيلي دانشجويان دوره  :96  پايان نامه

ردیف

نام و نام خانوادگي

سال ورود

دفاع از عنوان

دفاع از پروپوزال

 

تصویپ پوپوزال

 

پیش دفاع

دفاع نهايي

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد ناظر

1

ضرغام  ابراهیمی

 

4/4/97

17/10/97

7/3/98

23/7/99

 

دکتر حسینی

دکتر خانجانی

دکتر عبدی

2

سجاد     دوانی

 

4/2/98

8/3/98

1/7/98

23/4/99

30/7/99

دکتر حسینی

دکتر عبدی

دکتر خانجانی

3

سمیرا    نظرپور

 

28/3/97

30/8/97

13/11/97

26/6/99

 

دکتر عبدی

دکتر فروغان

دکتر حاتمی زاده

4

گل شهره  قربانی

 

 

انصراف داده است

 

 

 

 

 

 

5

امیر       جوانمرد

 

28/3/97

23/8/97

19/9/97

11/3/99

28/4/99

دکتر عبدی

دکترعباس عبادی و  دکتر حسین زاده

دکتر حاتمی زاده

 

6

سپیده     خزایی

 

21/9/98

18/10/98

8/2/99

25/6/99

11/8/99

دکتر فروغان

دکتر عبدی و دکتر حسین زاده

دکتر حسینی

7

مریم       مقیمی

 

 

انصراف داده

است

 

 

 

 

 

8

نسرین     فرامرزی

 

24/7/98

22/8/98

8/11/98

 

 

دکتر حاتمی زاده

 

 

 

وضعيت تحصيلي دانشجويان دوره  :97  پايان نام

 

 

نام و نام خانوادگي

سال ورود

دفاع از عنوان

دفاع از پروپوزال

 

تصویب پروپوزال

پیش دفاع

دفاع نهايي

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد ناظر

1

نیلو فر     ربانی فر

97

29/3/98

26/4/98

16/7/98

 

 

دکتر عبدی

دکتر حسینی

 

2

فائزه السادات هدایت

 

22/8/98

16/2/99

 

 

 

دکتر حسینی

دکتر فروغان ودکتر حسین زاده

 

3

مهتا  السادات اعرابی

 

20/9/98

9/2/99

14/4/99

 

 

دکتر عبدی

دکتر خانجانی

 

4

فاطمه    نظری

 

 

 

 

 

 

دکتر فروغان

 

 

5

عاطفه   کیانا

 

29/3/98

 

 

 

 

دکتر حسینی

 

 

6

شیما   ترکان

 

16/11/98

 

 

 

 

دکتر خانجانی

 

 

 

 

 

 

وضعيت تحصيلي دانشجويان دوره  :98  پايان نامه

 

ردیف

نام و نام خانوادگي

سال ورود

دفاع از عنوان

دفاع از پروپوزال

 

تصویب پروپوزال

پیش دفاع

دفاع نهايي

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد ناظر

1

صبا  زاهدی پور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

مهسا حمیدی خواه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

اشرف سادات مومنی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

روژین  نقدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

زهرا    ستاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

دلنیا     نیکوی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رضا     ساعدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مولود   پاک نیا