صفحه اصلي > لیست دانشجویان روزانه  > دانشجویان سال ۹۷-۹۶ 
جمعه ٠٣ ارديبهشت ١٤٠٠
دانشجویان سال ۹۷-۹۶
 

سال ورود

ردیف

نام 

نام خانوادگی

رشته تحصیلی کارشناسی

ایمیل

 96

1

سجاد

دوانی

گفتار درمانی

sajaddavani@gmail.com

 

2

سمیرا

نظر پور

پرستاری

s.na.nazaripor@gmail.com

 

3

گل شهره       

قریانی

اپتومتری

 

 

4

امیر

جوانمرد

کاردرمانی

Amir.youth@gmail.com

 

5

سپیده

خزایی

کاردرمانی

farimahkh@yahoo.com

 

6

مریم

مقیمی

 

moghimi.77std@gmail.com

 

7

نسرین

فرامرزی

بهداشت عمومی

nas.faramarzi@gmail.com

 

 

سال ورود

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی کارشناسی

ایمیل

97

1

نیلو فر

ربانی فر

گفتار درمانی

nilofar.rabanifar@gmail.com


2

فائزه

السادات هدایت

گفتار درمانی

faezehsadat faezegsadat@gmail.com


3

مهتا

السادات اعرابی

گفتاردرمانی

mahta.aarabi2014@gmail.com


4

فاطمه

نظری

گفتار درمانی

nazarifatemeh02@gmail.com


5

عاطفه

کیانا

کاردرمانی

atefekiana@gmail.com


6

شیما

ترکان

کاردرمانی

tarkanshima@gmail.com