صفحه اصلي > تولیدات علمی گروه > لیست پایان نامه ها > از سال 97-96  
جمعه ٠٣ ارديبهشت ١٤٠٠
از سال 97-96
 
         

ردیف

عنوان پایان نامه

نام پژوهشگر

استاد راهنما

استاد مشاور

سال اخذ

شماره پایان نامه

چکیده

کامل

142

بررسی رابطه بین میزان اعتماد به نفس و تاب آوری با چرخاشگری کاردرمانگران و فیزیوتراپیست های شاغل در مراکز توانبخشی خصوصی دولتی شهر مشهد 96-95

حامد پهلوان

دکتر حبیب اله کواری

دکتر محمد علی حسینی - دکتر محمد سعید خانجانی

 

96

 

241/P

 

 

 

143

بررسی نحوه تامین هزینه مالی خدمات توانبخشی و میزان وعوامل مرتبط با مشارکت فرد دارای ناتوانی جسمی در فرایند توانبخشی

ناصر نیک افشار

دکتر کیانوش عبدی

دکتر محمد علی حسینی - دکتر حسین زارع

96

242/P

 

 

144

تاثیر آموزش مراقبت کمر به روش Back school  بر ناتوانی عملکرد و عملکرد شغلی مادریاران شاغل در مراکز توانبخشی سازمان بهزیستی شهر تران 1395

هوشیار رستمی

دکتر محمد علی حسینی

دکتر بهنام اخباری- دکتر محمد سعید خانجانی

96

243/P

 

 

145

 

 

بررسی رابطه درمان توانبخشی بینایی با کیفیت و وضعیت بینایی در کودکان 3تا 9 سالع با تنبلی چشم تشخیص داده شده در برنامه ملی غربالگری تنبلی چشم سال های 1388تا 1390 شهرستان های نوشهر و چالوس و کلاردشت

سیده فاطمه نور اشرف الدینی

دکتر روشنک وامقی

دکتر نیکتا حاتمی زاده

96

 

244/P

 

 

146

رابطه اخلاق کاری با کیفیت خدمات در سازمان بهزیستی شهر اصفهان در سال 1394

زیور طاهری

دکتر محمد علی حسینی

دکتر محمد سعید خانجانی و دکتر محسن  پور

96

245/P

 

 

148

بررسی رابطه وضعیت مدیریت بهداشت حرفه ای و رضایت شغلی کارکنان مراکز غیر دولتی توانبخشی تحت نظر سازمان بهزیستی استان کهکیلویه و بویراحمد

حمید گودرزی

دکتر حبیب اله کواری

دکتر روشنک وامقی دکتر محسن پورصادقیان ودکتر بخشی

96

247/p

 

 

149

بررسی وضعیت پاسخگویی سازمان های ارائه دهنده خدمات توانبخشی از دیدگاه دریافت کنندگان خدمات توانبخشی شهر تهران سال 96

فرشادفتحی

دکتر کیانوش عبدی

دکتر سعید خانجانی و دکتر سمانه حسن پور

96

248/P

 

 

 

150

رابطه هوش معنوی با تاب آوری و استرس درک شده کارشناسان توانبخشی مراکز وابسته به بهزیستی شهر تهران و شمیرانات در سال 1395-1396

بنفشه ابراهیمی

دکتر محمد علی حسینی و دکتر کیانوش عبدی

دکتر عنایت اله بخشی

96

 

249/P

 

 

151

تاثیر اجرای برنامه مهارت آموزی پویایی گروه بر توانمندسازی انجام کار تیمی گروههای مردم نهاد تسهیلگری توانبخشی مبتنی بر جامعه در استان چهار محال بختیاری سال 1396

علی مشیری رودسری

دکتر نیکتا حاتمی زاده

دکتر محمد سعید خانجانی

96

250/P

 

 

152

بررسی رابطه کیفیت زندگی حرفه ای با تاب آوری و خود کارآمدی کارشناسان توانبخشی بیمارستان های آموزشی تهران در سال 96

الهام ابری لاهیج

دکتر محمد علی حسینی

دکتر مهشید فروغان

96

251/P

 

 

153

شناسایی موانع و تسهیل کننده های کار تیمی در ارائه خدمات توانبخشی در ایران

پریسا جهان بین

دکتر کیانوش عبدی

دکتر سعید خانجانی و دکتر محمدعلی حسینی

97

252/P

 

 

154

رابطه اخلاق کاری و سلامت سازمانی با عملکرد شغلی کارکنان اداری - درمانی دانشگاه علوم بهزیتی و توانبخشی و مراکز تابعه در سال 1396

مسعود ثاقب اسمعیل پور

دکتر کیانوش عبدی

دکتر محمد علی حسینی

97

253/P

 

 

155

بررسی و مقایسه فرهنگ ایمنی بیمار در مراکز توانبخشی خصوصی و دولتی شهرستان تهران و ارائه راهکار های ارتقای آن در سال 1392

مظفر کاکایی

دکتر کیانوش عبدی

دکتر محمد سعید خانجانی

94

254/P

 

 

156

بررسی مقایسه ای نگرش افراد دارای ناتوانی و خانواده هایشان و کارکنان مراکز توانبخشی نسبت به ناتوانی در شهر تهران در سال 1395

زینب قلیچ خانی

دکتر کیانوش عبدی

دکتر محمد سعید خانجانی

97

255/P