صفحه اصلي > برنامه های آموزشي > طرح درس ها > ارزشیابی و تحلیل سیستم های توان بخشی 
جمعه ٠٣ ارديبهشت ١٤٠٠
ارزشیابی و تحلیل سیستم های توان بخشی
 

 

بسمه تعالي

طرح درس ارزشیابی و تحلیل سیستم های توانبخشی

عنوان درس: ارزشیابی و تحلیل سیستم های مدیریت                                          مخاطبان: دانشجویان کارشناسی ارشد مديريت توانبخشي

تعداد واحد: 2 ( یک واحد تئوری0 یک واحد عملی)           ساعت پاسخگویی به سئوالات فراگیر: انتهای کلاس وبسته به علاقه دانشجویان

زمان ارائه درس: یک شنبه 1-3   بعد الظهر                      مدرس: دکتر سيد حبيب اله كواري با همکاری دانشجویان ارشد

مشخص بودن درس پیش­نیاز : اصول و مبانی مدیریت

هدف کلی دوره:

-         آشنایی دانشجویان با اهداف و وظایف سیستم ها (سازمان ها و مراکز توانبخشی) و نحوه پایش و ارزشیابی سیستم های توانبخشی و نحوه برخورد با چالش های آن

شرح درس:

در این درس دانشجو با هدف و نحوه ارزشیابی فعالیت های سازمان ها و مراکز توانبخشی آشنا می شود.

-        سنجش و ارزشیابی

آزمون

روش آزمون

نمره

تاریخ

کوئیز

به صورت شفاهی

1

در طول ترم تحصیلی

آزمون میان­دوره

کتبی

2

در صورت تمایل دانشجویان

آزمون پایان ترم

کتبی

7

 

ارائه یک گزارش از تحلیل سیستم و ارزشیابی یک مرکز توانبخشی  جهت( واحد  عملی)

کتبی

10

تا انتهای امتحانات ترم

 

-         مقررات درس و انتظارات از دانشجو: شرکت در بحث گروهی، حضور موظف در کلاس

 منابع:

1-     کواری ، سید حبیب اله . مدیریت توابخشی از تئوری تا عمل. انتشارات رویان پژوه . 1394

2-     ابولحسنی ، فرید. مدیریت برنامه های تندرستی. انتشارات برای فردا. 1389

3-     زاهدی، شمس السادات و تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها. (مبانی سیستمهای اطلاعاتی مدیریت) . انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی.1389

4-سوخکیان. محمد علی . حل المسائل برنامه ریزی و تجزیه و تحلیل تصمیم گیری در مدیریت (تحقیق در عملیات).انتشارات راهبرد . اخرین چاپ

5- وسایر کتب و منابعی که در سر کلاس به دانشجویان معرفی می گردد.

 

 

جدول زمانبندی درس

 

روز و ساعت جلسه: یک شنبه­ها 1-3

جلسه

موضع هر جلسه

مدرس

روش تدریس

وسیله کمک آموزشی

1

تعریف با آشنائی  تاریخچه و سیستم  

دکتر سید حبیب اله کواری

سخنرانی و بحث گروهی با دانشجویان و ارائه سمینار

PowerPoint

2

تعریف و هدف از ارزشیابی سازمان ها و مراکز توانبخشی

دکتر سید حبیب اله کواری

سخنرانی و بحث گروهی با دانشجویان و ارائه سمینار

PowerPoint

3

آشنائی با ارزیابی ، ارزشیابی ، کنرل ، حسابرسی و پایش

دکتر سید حبیب اله کواری

سخنرانی و بحث گروهی با دانشجویان و ارائه سمینار

PowerPoint

4

آشنائی با تاریچه ارزشیابی در نظام سلامت و توانبخشی

دکتر سید حبیب اله کواری

سخنرانی و بحث گروهی با دانشجویان و ارائه سمینار

PowerPoint

5

فرآیند ارزشیابی : اندازه گیری داده و برونده

دکتر سید حبیب اله کواری

سخنرانی و بحث گروهی با دانشجویان و ارائه سمینار

PowerPoint

6

روش های جمع آوری داده برای ارزشیابی

دکتر سید حبیب اله کواری

سخنرانی و بحث گروهی با دانشجویان و ارائه سمینار

PowerPoint

7

ارزشیابی تاثیرات 

دکتر سید حبیب اله کواری

سخنرانی و بحث گروهی با دانشجویان و ارائه سمینار

PowerPoint

8

روش پایش فعالیت مراکز

دکتر سید حبیب اله کواری

سخنرانی و بحث گروهی با دانشجویان و ارائه سمینار

PowerPoint

9

نکات مورد ازشیابی فعالیت ها در مراکز توانبخشی

دکتر سید حبیب اله کواری

سخنرانی و بحث گروهی با دانشجویان و ارائه سمینار

PowerPoint

10

نحوه دستیابی به سوالات ارزشیابی

دکتر سید حبیب اله کواری

سخنرانی و بحث گروهی با دانشجویان و ارائه سمینار

PowerPoint

11

نحوه شاخص گذاری و استاندارد های ارزشیابی

دکتر سید حبیب اله کواری

سخنرانی و بحث گروهی با دانشجویان و ارائه سمینار

PowerPoint

12

انالیز سیستم

دکتر سید حبیب اله کواری

سخنرانی و بحث گروهی با دانشجویان و ارائه سمینار

PowerPoint

13

تحلیل یافته های ارزشیابی

دکتر سید حبیب اله کواری

سخنرانی و بحث گروهی با دانشجویان و ارائه سمینار

PowerPoint

14

مشارکت  ذی نفعان در ارزشیابی

دکتر سید حبیب اله کواری

سخنرانی و بحث گروهی با دانشجویان و ارائه سمینار

PowerPoint

15

نحوه ارائه گزارش

دکتر سید حبیب اله کواری

سخنرانی و بحث گروهی با دانشجویان و ارائه سمینار

PowerPoint

16

مسائل اخلاقی

دکتر سید حبیب اله کواری

سخنرانی و بحث گروهی با دانشجویان و ارائه سمینار

PowerPoint

17

متا آنالیز

دکتر سید حبیب اله کواری

سخنرانی و بحث گروهی با دانشجویان و ارائه سمینار

PowerPoint