صفحه اصلي > مدارک لازم برای مراحل پایان نامه به صورت مجازی  > راه های ارتباطی و ارسال مدارک به کارشناسان گروه و تحصیلات تکمیلی 
جمعه ٠٣ ارديبهشت ١٤٠٠
راه های ارتباطی و ارسال مدارک به کارشناسان گروه و تحصیلات تکمیلی
 

 

مدارک الازم جهت دفاع پایان نامه مقاطع کارشناسی ارشد ، به صورت انلاین

 

 .صورتجلسه پیش دفاع که در گروه صورت پذیرفته درجدول صورتجلسه نام و نام خانوادگی و سمت و امضای اساتید راهنما، مشاور، مشاورآمار، داور داخلی حتما قید گردد

( 2 .فرم اصلاحات پیشنهادی داوری پایان نامه حتما به امضای اساتید راهنما، داور و مدیر گروه با قید نام و نام خانوادگی برسد

( 3 .فرم مجوز دفاع قسمت مشخصات مربوط به دانشجو حتما تکمیل گردد و بقیه قسمت ها نیز به امضا و تایید برسد

4.گواهی پذیرش و یا اکسپت مقاله گواهی پذیرش حتما به تایید و امضای استاد راهنما برسد. اکسپت مقاله حتما باید مورد تایید تحقیقات و فناوری باشد

( 5 .فرم تایید شرکت دانشجو در جلسات دفاع )در زمان حال که درگیر مسئله کرونا هستیم این فرم فعال اجباری نمی باشد( ** تمامی فرمهای دفاع در سایت دانشگاه / آموزش/تحصیالت تکمیلی/فرمها موجود Uswr.ac.ir .باشد می *** راه های ارتباطی با کارشناس تحصیالت تکمیلی ـ دفاع مقاطع ارشد Mirjavadi31@gmail.com 22180041 **با توجه به شرایط حال که درگیر مسئله کرونا هستیم و امکان حضور دانشجو جهت انجام کارهای دفاع و گرفتن امضا و تحویل فرمها به آموزش نمی باشد، الزم است که "کارشناسان گروه" به موارد ذیل دقت و نظارت فرمایند

. 1 .تمامی مدارک های ملزوم دفاع مقاطع ارشد که در بالا قید گردید( به دانشجویانی که قصد دفاع دارند اطلاع  رسانی شود

. 2 .دانشجو پس از تکمیل تمامی فرمهای دفاع ، مدارک را به کارشناس گروه ارسال نماید

. 3 .کارشناس گروه تمامی مدارک های ملزوم دفاع که توسط دانشجو ارسال گردیده را بررسی و از طریق نامه مدیر گروه به آموزش ارسال نماید.

 · از ارسال مدارک دانشجو بصورت تک تک و طی نامه های مختلف جدا خودداری فرمائید.

(همه طی یک نامه ارسال گرد(
 4 .فرمهایی که نیاز به تایید اساتید راهنما، مشاور، داور و ... دارد حتما قبل از ارسال به آموزش توسط اساتید در نامه ارسالی گروه هامش نویسی گردد

. 5 .بجز مدارکی که در بالا قید شد مدارک دیگری پیوست نامه نباشد

. 6 .پیوست های نامه با ذکر فرمهای مدارک دفاع به صورت تفکیک (صورتجلسه پیش دفاع، مجوز دفاع، سابمیت مقاله، فرم اصلاحات پایان نامه، فرم شرکت دانشجو در جلسات دفاع) صورت گیرد.

** نکات مهم بعد از دفاع آنلاین مقاطع ارشد

: 1 .دانشجویانی که خواهان دفاع آنلاین می باشند، فرم اصالحات پایان نامه بعد از جلسه دفاع توسط کارشناس تحصیلات تکمیلی برایشان ارسال می گردد

. 2 .دانشجویانی که پس از اصلاحات پایان نامه خود و با توجه به شرایط بوجود آمده بیماری کرونا امکان حضور فیزیکی جهت گرفتن امضا و تایید اساتید راهنما و داور را ندارند، ضمن هماهنگی با کارشناس گروه، فرم اصلاحات را به گروه ارسال نمایند و کارشناس گروه به همراه نامه مدیر گروه، فرم اصلاحات را به اساتید راهنما و داور دانشجو ارسال کند )اساتید تایید را در نامه هامش نویسی کنند( سپس جهت مراحل بعدی به آموزش ارسال نماید

. 3 .پس از طی مراحل فوق، دانشجو می تواند جهت انجام مراحل بعدی تسویه به دانشگاه و کارشناس تحصیلات تکمیلی مراجعه کند. مواردی که در دفاع آنلاین مقاطع ارشد باید مورد توجه قرار گیرد: دانشجویان و اساتید محترم مدعو می توانند جهت دفاع از پایان نامه به صورت آنلاین از طریق لینک زیر در قسمت مهمان با اسم خود وارد شوند. http://connect.uswr.ac.ir/master 1 )در صورتی که دانشجویی تاکنون از ادوبی کانکت استفاده ننموده است می تواند از طریق سایت ir.ac.uswr.it://http در قسمت Training virtual فیلم های آموزشی را مالحظه و نرم افزارهای مورد نیاز را نصب و راه اندازی نمایند.