صفحه اصلي > دانشجویان جدید الورود  > تکمیل فرم همراه با عکس  
جمعه ٠٣ ارديبهشت ١٤٠٠
تکمیل فرم همراه با عکس
 

 

 

 

عکس

 

"بسمه تعالی "

 

پرونده دانشجویی داخل گروه :

نام و نام خانوادگی :                                         تاریخ تولد :

شماره شناسنامه :                                            شماره کارت ملی:

محل تولد شهر:                                              استان :

وضعیت تاهل:                                               رشته تحصیلی دوره کارشناسی:

محل تحصیل کار شناسی :                                وضعیت اشتغال:  شاغل :           بیکار :

در صورت اشتغال :

آدرس دقیق محل کار :

شماره تماس محل کار :                                   شماره فاکس:

آدرس دقیق محل سکونت :

شماره تماس منزل:                                        تلفن همراه:

آدرس ایمیل :

 

 

                                                               محل امضای دانشجو

 

 

قابل توجه دانشجویان محترم پس از اینکه فرم مربوطه به صورت تایپ تکمیل شد عکس خود را برروی ان اسکن  کرده به شماره واتساب برای کارشناس گروه ارسال نمایید.