صفحه اصلي > رزومه کاری اعضاءگروه  > دکتر سهیلا شهشهانی پور- عضو نیمه وقت گروه - از گروه علوم بالینی 
جمعه ٠٣ ارديبهشت ١٤٠٠
دکتر سهیلا شهشهانی پور- عضو نیمه وقت گروه - از گروه علوم بالینی