صفحه اصلي > لیست دانشجویان روزانه  > دانشجویان سال 79- 77 
جمعه ٠٣ ارديبهشت ١٤٠٠
دانشجویان سال 79- 77
 

 

 

 

سال ورود

ردیف

نام

نام خانوادگی

رشته تحصیلی کارشناسی

ایمیل

79

1

سید ابراهیم

احمدی


 

 

2

هانیه

شاهنده

 

Biabrh@yahoo.com

 

3

منصور

نظری

 

 

 

4

آرش

زارع وند پور

مدیریت

Arash_zarevand@yahoo.com

 

5

زهرا

حسینی

 

reza_Malmir@yahoo.com

 

6

فرشاد

رضوانی خالدی

شنوایی سنجی

RezvaiFp2@yahoo.com

 

7

آرزو

رخشا

 

ArezooRakhshan@yahoo.com

 

8

احمد

نظری

کاردرمانی

ah_Nazari@yahoo.com

سال ورود

ردیف

نام

نام خانوادگی

رشته تحصیلی کارشناسی

ایمیل

78

1

ملوک

بابا زاده


 

 

2

اکرم

حاج علی اکبر

 

 

 

3

افشین

حاجی حسنی

 

Afshinhaji@yahoo.com

 

4

آرزو

درودیان

 

 

 

5

منیره

طولانی

ارتوپدی فنی

Tavafi1102000@yahoo.com

 

6

نیره

طوافی

 

 

 

7

کاظم

نظم ده

 

 

سال ورود

ردیف

نام

نام خانوادگی

رشته تحصیلی کارشناسی

ایمیل

77

1

رحیم

تکاملی ماسوله


Rahim_Takamoli@yahoo.cm

 

2

محمدجواد

ابراهیمی

 

Mjezf83@yahoo.com

 

3

شهرزاد

پاکجویی

 

sh_parjouei@yahoo.com

 

4

مسیب

معروفی

 

Mosayeb_Maroofi@yahoo.com

 

5

عباس

شفیعی

 

Abaf_shafiee@yahoo.com

 

6

رسول

اسکندری

 

eskandari_1@yahoo.com

 

7

عالیه

جمشیدی

 

 

 

8

پرویز

اشتری

 

 

 

9

فاطمه زهرا

توکلی

 

 

 

10

فرانک

زینعلی

 

 

 

11

زهره

اسدی

 

 

 

12

کیوان

دواتگران

 

 

 

13

محمدمهدی

فلاحتی