صفحه اصلي > لیست دانشجویان روزانه  > دانشجویان سال 81-80 
جمعه ٠٣ ارديبهشت ١٤٠٠
دانشجویان سال 81-80
 

سال ورود

ردیف

نام

نام خانوادگی

رشته تحصیلی کارشناسی

ایمیل

81

1

اعظم

السادات نوربخش

کاردرمانی

az_NoorBakhsh@yahoo.com

 

2

مریم

صانعی پور

ارتوپدی فنی

 

 

3

پروین

جعفری

گفتاردرمانی

japa_B52@yahoo.com

 

4

معصومه

قاسمی

گفتاردرمانی

ghasemi5743@yahoo.com

 

5

مهدی

امیری

گفتاردرمانی

 

 

6

شیوا

اکبری

شنوایی سنجی

sh_Akbarya@yahoo.com

 

7

مریم

صانعی پور

 

 

 

8

مرجان

محمدزاده

کاردرمانی

ajshen458@yahoo.com

 

9

آرش

امین زاده

فیزیوتراپی

pennikz@yahoo.com

سال ورود

ردیف

نام

نام خانوادگی

رشته تحصیلی کارشناسی

ایمیل

80

1

حیدر

رفیع جاه

شنوایی سنجی

Hrafiejah_2005@yahoo.com

 

2

رحمت رضا

مسلمی

ارتوپدی فنی

 .

 

3

رامین

رضائی

ارتوپدی فنی

Ramin.Rezaei@gmail.com

 

 4

پیمان

دوستی

 

 

 

5

مسعود

جهانسیر رودسری

فیزیوتراپی

Mjahan260@yahoo.com

 

6

کیانوش

عبدی

گفتاردرمانی

 

 

7

حمیده

صفری شیرزی

کاردرمانی

safariHamideh@yahoo.com


8

قاسم

حقگو

 

ghasemB47@yahoo.com