صفحه اصلي > لیست دانشجویان روزانه  > دانشجویان سال 83-82 
جمعه ٠٣ ارديبهشت ١٤٠٠
دانشجویان سال 83-82
 

سال ورود

ردیف

نام

نام خانوادگی

رشته تحصیلی کارشناسی

ایمیل

83

1

محسن

جزایری

فیزیوتراپی


 

2

نادر

غنی زاده

گفتاردرمانی

Naderghanizadeh@yahoo.com

 

3

محمد

موسوی خطاط

اعضای مصنوعی

wmousavi@yahoo.com

 

4

نقی

سعادت نربین

گفتاردرمانی

N.saadat@yahoo.com

 

5

محمدرضا

شهبازی

فیزیوتراپی

M.Rshahbazi@yaoo.com

 

6

محمد

سعید خانجانی

کاردرمانی

khanjani354@yahoo.com

 

7

مجتبی

اکبری

فیزیوتراپی

Arbari_Mh@yahoo.com

 

8

محمدهادی

صافی

کاردرمانی

M.h.safi@gmail.com

سال ورود

ردیف

نام

نام خانوادگی

رشته تحصیلی کارشناسی

ایمیل

82

1

فریبا

نوروزی

فیزیوتراپی

Fariba_N_55@yahoo.com

 

2

قنبر

پناهی

کاردرمانی

panahi_24@yahoo.com

 

3

معصومه

ملک

کاردرمانی

Malek_otv@yahoo.com

 

4

بهرام

سنگلجی

فیزیوتراپی

Bsangelagi@yahoo.com

 

5

زهرا نیک

سیرت پهلوانی

ارتوپدی فنی

Nik635@yahoo.com

 

6

داوود

پرویزی

شنوایی سنجی

parvizy_Nazbaba@yahoo.com