صفحه اصلي > لیست دانشجویان روزانه  > دانشجویان سال 85-84 
جمعه ٠٣ ارديبهشت ١٤٠٠
دانشجویان سال 85-84
 

سال ورود

ردیف

نام

نام خانوادگی

رشته تحصیلی کارشناسی

ایمیل

85

1

منیر سادات

حسن زاده میدانی

گفتاردرمانی

M_Meidauy2000@yahoo.com

 

2

شاهین

امینی

فیزیوتراپی

Amini.sh.pt@yahoo.com

 

3

شکیبا

علی محمدی

فیزیوتراپی

shakiba_3266@yahoo.com

 

4

محسن

ایروانی

فیزیوتراپی

MOHSEN_Iravani2000@yahoo.com

 

5

اکبر

سوری

ارتوپدی فنی

sooryAkbar@yahoo.com

 

6

قاسم

موسوی

کاردرمانی

mousavi_gh_2005@yahoo.co

 

7

مهدی

اسدی

گفتاردرمانی

m85.asadi@yahoo.com

 

8

بهرام

جعفری مورجانی

فیزیوتراپی

morjan747@yahoo.com

 

9

نگار

اخوان ماسوله

فیزیوتراپی

akm_negar@yahoo.com

 

10

کوروش

قاسم زاده حسن کلا

فیزیوتراپی

koroosh_red_Bass@yahoo.com

سال ورود

ردیف

نام

نام خانوادگی

رشته تحصیلی کارشناسی

ایمیل

84

1

شبنم

دانشی

فیزیوتراپی

yashnad7862004@yahoo.com

 

2

آفرین

تکبیری

فیزیوتراپی

TaR_afarin2006@yahoo.com

 

3

حسین

یعقوبی مقدم چری

گفتاردرمانی

h_Moghadam2005@yahoo.com

 

4

رویا

قاسم زاده

فیزیوتراپی

R_gh_1979@yahoo.com

 

5

سارا

آرا

فیزیوتراپی

s_ara81@yahoo.com

 

6

رسول

اکبر زاده

فیزیوتراپی

Rasool_pt@yahoo.com

 

7

اصغر

گل محمدی

فیزیوتراپی

PT_Asghar@yahoo.com

 

8

دیبا

حریقی

فیزیوتراپی

d_harighi@yahoo.com