صفحه اصلي > لیست دانشجویان روزانه  > دانشجویان سال 87-86 
جمعه ٠٣ ارديبهشت ١٤٠٠
دانشجویان سال 87-86
 

سال ورود

ردیف

نام

نام خانوادگی

رشته تحصیلی کارشناسی

ایمیل

87

1

سپیده

قمری

گفتار درمانی


 

2

ملیحه

زمانپور

شنوایی سنجی

 

 

3

وحید

راشدی

اعضای مصنوعی

vahidrashedi@yahoo.com

 

4

مهدیه

جعفری

فیزیوتراپی

jafari79@yahoo.com

 

5

محمدرضا

اسدی

کاردرمانی

m_reza_arbabi@yahoo.com

 

6

زهره

شریفی اصل

کاردرمانی

zsharifiasl@yahoo.com

 

7

محمدرضا

عسگر زاده

ارتوپدی فنی

mra_to3@yahoo.com

 

8

وینا

عجمی قلعه رشدی

شنوایی سنجی

nana_adjamie@yahoo.com

 

9

اعظم

احمدی لیوانی

گفتار درمانی

Ahmadi.st7@yahoo.com

سال ورود

ردیف

نام

نام خانوادگی

رشته تحصیلی کارشناسی

ایمیل

86

1

گوهر

قاسمی

فیزیوتراپی


 

2

آزیتا

عسگری

کاردرمانی

Azita_ot@yahoo.com

 

3

سعید

اکبر نیا

کاردرمانی

 

 

4

سعید

جنتی

فیزیوتراپی

Mic_hadi@yahoo.com

 

5

سمانه

علی آبادی

کاردرمانی

samaneh808@yahoo.com

 

6

ریحانه

حق جو سروستانی

فیزیوتراپی

aafaagh564@yahoo.co

 

7

محبوبه

پورعوض

ارتوپدی فنی

 

 

8

اکرم

فرهادی دالکی

فیزیوتراپی

farhadi_pt78@yahoo.com