صفحه اصلي > لیست دانشجویان روزانه  > دانشجویان سال 89-88 
جمعه ٠٣ ارديبهشت ١٤٠٠
دانشجویان سال 89-88
 

 

سال ورود

ردیف

نام

نام خانوادگی

رشته تحصیلی کارشناسی

ایمیل

89

1

حمید

سزاوار دخت فاروقی

کاردرمانی

H.sezavar@uswr.ac.ir

 

2

مریم

آلبوغیش

کاردرمانی

maryam-alb2000@yahoo.com

 

3

مریم

خانیان

کاردرمانی

maryam115615@yahoo.com

 

4

الهام

ایزدیان

ارتوپدی فنی

 

 

5

سارا

قناعتیان

فیزیوتراپی

ghanaatsara@yahoo.com

 

6

دانیال

امانیان

گفتار درمانی

amanianspeehtheapist@yahoo.com

 

7

سید اعظم

سیدی ایرج

 

 

 

8

آزاده

جباری

کاردرمانی

Azadeh22052000@gmail.com

سال ورود

ردیف

نام

نام خانوادگی

رشته تحصیلی کارشناسی

ایمیل

88

1

مهناز

حاجی بختیاری

گفتاردرمانی


 

2

مینا باقری

موسوی

شنوایی سنجی

poopak_bm@yahoo.com

 

3

افسانه

رضایی

شنوایی سنجی

www.afsane_rezaie@yahoo.com

 

4

ستار

برقی

ارتوپدی فنی

www.sattar.baghi@gmail.com

 

5

کورش

قاضی

گفتاردرمانی

kourosh_mani@yahoo.com

 

6

محمد

محمدیان نیا

اپتومتری

m.mohamadian@yahoo.com

 

7

فرهاد

فتاحی

گفتاردرمانی

 

 

8

رضا

یوسفی

بینایی سنجی

flower_bride2000@yahoo.com

 

9

سعیده

سعادتی بروجنی

شنوایی سنجی

saide13_au84@yahoo.com