صفحه اصلي > لیست دانشجویان روزانه  > دانشجویان سال 91-90 
جمعه ٠٣ ارديبهشت ١٤٠٠
دانشجویان سال 91-90
 

سال ورود

ردیف

نام

نام خانوادگی

رشته تحصیلی کارشناسی

ایمیل

91

1

بیتا

زمان زاده

پرستاری

Bitazamanzadeh@yahoo.com

 

2

 شیرین

فرازمند

 کاردرمانی

shirin-farazmand@yahoo.com

 

4

ربابه

موسوی راد

 مددکاری اجتماعی

musaviradr@yahoo.com

 

5

 سارا

ایران نژاد

 کاردرمانی

s.irnnegad@gmil.com

 

6

شادی

عابدی

 مدیریت خدمات بهداشت

shadi.abedi@gmail.com

 

7

 سیده نفیسه

عسکری نژاد

 کاردرمانی

tf.nafis20@yahoo.com

 

8

 رقیه

علیزاده نوری

پرستاری

r.alizadeh.n@gmail.com

 

9

 متینه سادات

غیاثی

 ارتوپدی فنی

Matin-gh81@yahoo.com

 

10

 محمد محسن

دهقانی

 اعضای مصنوعی

 

 

11

 محمد

احمدی

 اعضای مصنوعی

Mohammadg5Ahmadi@ymail.com

 

12

ندا

برمکی تقی دیزجی

کاردرمانی

 


13

 سارا

موحدی آذر

 کاردرمانی

Saramovahed@gmail.com

 

14

گل نوش

میرزایی

 

 

 

15

 گوهر

لطفی

 گفتار درمانی

lotfi-gohar@yahoo.com

 

 

سال ورود

ردیف

نام

نام خانوادگی

رشته تحصیلی کارشناسی

ایمیل

90

1

لیلا

مرادی

شنوایی سنجی

www.leilam6611@gmail.com

 

2

هدی

حسنیان

بینایی سنجی

hhsanakhan@yahoo.com

 

3

وحید

بختیاری

اعضای مصنوعی

bakhtyari.vahid@yahoo.com

 

4

نفیسه

آلبویه

گفتار درمانی

aleboyenafis@yahoo.com

 

5

رضا

کریمی نژاد

بهداشت عمومی

R.kariminejad@live.com

 

6

مجید

گودرز تله جردی

گفتار درمانی

 

 

7

عبدالحکیم

جوربنیان

شنوایی سنجی

hakim.jrm@gmail.com

 

8

مظفر

کاکائی

گفتار درمانی

 

 

9

سید امیرحسین

صحیح النسب

گفتار درمانی

 

 

10

نسرین

فتاحی دولت آبادی

تکنولوژی آموزشی

fattahinasrin@yahoo.com

 

11

معصومه

زمان پور

گفتار درمانی

zamanpur66@yahoo.com

 

12

زهره

زنگویی

شنوایی سنجی

negar.z1360@yahoo.com