صفحه اصلي > تولیدات علمی گروه > مقالات  > دکتر روشنک وامقی  
جمعه ٠٣ ارديبهشت ١٤٠٠
دکتر روشنک وامقی
 

مقالات {مجلات }

 • 1-"غربالگری آمبلیوپی در کودکان پیش دبستانی" - نویسنده اول - مجله حکیم - چاپ 1378
 • 2-"برسی تیتر آنتی بادی سرخیجه در دختران دبیرستانی شهر تهران بزرگ " - نویسنده اول - مجله حکیم چاپ 1379
 • 3-"بررسی میزان شيوع مصرف سیگار وسن کشیدن اولین در دانش آموزان تهران "نویسنده سوم - مجله حکیم - چاپ 1380
 • 4-"بررسی آگاهی وباوردانش آموزان پیش دانشگاهی شهر تهران درباره تأثیرات مصرف سیگار "- نویسند سوم - مجله اندیشه ورفتار چاپ 1382
 • 5-« بررسی کیفیت زندگی افراد مبتلا به ضایعات نخاعی » - نویسنده دوم - مجله دانشکده بهداشت وانستیتو تحقیقات بهداشتی - چاپ 1383
 • 6 .« جایگاه پیشگیری در نظام جامع رفاه وتأمین اجتماعی » - نویسنده اول - مجله فصنامه حقوق تأمین اجتماعی چاپ  1384
 • 7- مقاله در دست چاپ : " بررسي عوامل موثر بر ميزان رضايت مراجعين به مراكز دولتي و مقايسه آن با مراكز خصوصي درمان اعتياد استان كردستان"- نويسنده رابط (correspondent) - مجله حكيم
 • 8- مقاله در دست چاپ : " تدوين سند ملي كاهش و كنترل آسيبهاي اجتماعي" - نويسنده اول و رابط - مجله رفاه اجتماعي
 • 9- مقاله در دست چاپ : " Neuro-developmental outcome in 4-18 month old infants in a geographical population : perinatal & neonatal risk factors"- نويسنده دوم- مجله AIM

مقالات « همایشها»

 •  1-"غربالگری آمبلیوپی در کودکان پیش دبستانی » نویسنده اول- همایش سالانه چشم پزشکی - اصفهان سال 1378
 • 2-"غربالگری آمبلیوپی در کودکان پیش دبستانی » نویسنده اول اولین کنگره پیشگیری از بیماریهای غیرواگیر- تهران -1381
 • 3-"بررسی تیتر آنتی بادی سرخجه در دختران دبیرستانی شهر تهران" نویسنده اول - همایش سالانه متخصصین کودکان - اصفهان -سال 1379
 • 4-"معرفی شبکه مشاوره ژنتیک » - نویسنده اول - هشتمین کنگره ژنتیک ایران- تهران 1382
 • 5-"طرح پیشگیری از بیماریهای غیر واگیر" - تهران -1381
 • 6-"اپیدمیولوژی اختلالات ژنتیک در جهان وایران » و« برنامه کشوری پیشگیری از اختلالات ژنتیک » - سیمینار بررسی علل وپیشگیری از اختلالات ارثی ژنتیکی - مازندران - 1379
 • 7- "غربالگري و تشخيص زودرس اختلالات تكاملي كودكان ايراني" - كنگره كشوري " تكامل طبيعي كودك، پيشگيري و مراقبت- نگاهي نو"-1385
 • 8- "غربالگري: اولين گام در مداخله زودرس براي اختلالات تكاملي كودكان"- پنجمين همايش پرستاري كودكان- 1386
 • 9- " Promotion of child development: the importance, the challenges"- كنگره بين المللي بيماريهاي كودكان -1387
 • 10- " Preliminary report of newborn hearing screening in Iran"- Neonatal Hearing Screening -NHS- 2006