صفحه اصلي > تولیدات علمی گروه > طرحهای پژوهشی  > دکتر روشنک وامقی  
جمعه ٠٣ ارديبهشت ١٤٠٠
دکتر روشنک وامقی
 

طرحهای پزوهشی :

 • 1- طرح کشوری غربالگری اختلالات بینایی(پیشگیری از تنبلی چشم)در کودکان 6-3 ساله - سازمان بهزیستی کشور 1380-1374
 • 2- طرح کشوری پیشگیری از اختلالات ژنتیک(شبکه مشاوره پزشکی ژنتیک)- سازمان بهزیستی کشور1380-1376
 • 3-طرح کشوری آگاهسازی پیشگیری از معلولیتها در کم سوادان تحت پوشش نهضت سواد آموزی- سازمان بهزیستی کشور-1380-1373
 • 4- طرح آموزش پیشگیری از سوختگی در کودکان منطقه شهر ری تهران- سازمان بهزیستی کشور-1376-1375
 • 5- طرح بررسی اپیدمیولوژی سوختگی در کشور- سازمان بهزیستی کشور-1381-1380
 • 6- طرح غربالگری ناشنوایی در نوزادان و شیرخواران شهرستان ورامین- سازمان بهزیستی کشور-1380-1378
 • 7-. طرح بررسی سهم هیپوتروئیدی در عقب ماندگی ذهنی کودکان- تهران - سازمان بهزیستی کشور- 1380-1376
 • 8-طرح پیشگیری از معلولیتهای ناشی از انفجار مین در کردستان - سازمان بهزیستی کشور-1380-1378
 • 9-طرح آگاهسازی و گزارش دهی بیماریهای چشمی نابینا کننده -استان خوزستان- سازمان بهزیستی کشور-1378-1376
 • 10-طرح بررسی سرخچه مادرزادی به عنوان عامل خطرساز برای معلولیتهای چشمی و قلبی کودکان-تهران- سازمان بهزیستی کشور1380-1378
 • 11- طرح "نیاز سنجی و تحلیل وضعیت"از نظر مشکلات اجتماعی -10 شهرستان - سازمان بهزیستی کشور1384-1383
 • 12- طرح پایلوت پیشگیری از تالاسمی در دانش آموزان سوم راهنمایی-5 شهرستان- سازمان بهزیستی کشور1375-1374
 • 13- تدوین و اجرای دستورالعمل"برنامه ریزی مشارکتی"در حوزه پیشگیری -10 شهرستان- سازمان بهزیستی کشور1384-1381 
 • 14- - ساخت وهنجاریابی تست غربالگری اختلالات تکاملی کودکان ایرانی صفر تا دو ساله IDST- -دانشگاه علوم بهزستی وتوانبخشی -1383-1387
 • 15- تدوین سند ملی کاهش وکنترل آسیبهای اجتماعی - وزارت رفاه وتأمین اجتماعی-1385-1386
 • 16-لایه بندی جمعیت از نظر خدمات رفاه وتأمین اجتماعی - دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی-1385-1386
 • 17-  تعيين جايگاه پيشگيري در نظام رفاه اجتماعي - سازمان بهزيستي كشور - 1384