صفحه اصلي > تولیدات علمی گروه > لیست پایان نامه ها > از سال 87-84 
جمعه ٠٣ ارديبهشت ١٤٠٠
از سال 87-84
 


ردیف

عنوان پایان نامه

نام پزوهشگر

استاد راهنما

استاد مشاور

سال اخذ

چکیده

کامل

42

ب‍ررس‍ی‌ ت‍ف‍اوت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ م‍وج‍ود و م‍طل‍وب‌ ازدی‍دک‍ارک‍ن‍ان‌ م‍ج‍ت‍م‍ع‍ ه‍ای‌ روزان‍ه‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ وت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌ ش‍ه‍رت‍ه‍ران‌.

م‍رج‍ان م‍ح‍م‍دزاده‌

ع‍ل‍ی چ‍اب‍ک‌

دکتر م‍س‍ع‍ودکری‍م‍ل‍و  دکتر عقلمند

8443

بررسی عوامل موثر میزان رضایت مراجعین به مراکز دولتی و مقایسه آن با مراکز خصوصی درمان اعتیاد در استان کردستان در سال83

داود پرویزی

دکتر فروغان

دکتر مهدی رهگذر و دکتر روشنک وامقی

85-8444

بررسی درجه تطابق دانش آموزان کم شنوای تلفیقی و مقایسه آن با همکلاسهای عادی در مدارس ابتدایی شهر تهران 1384

معصومه قاسمی

دکتر حاتمی زاده

دکتر ابوالفضل سعیدی و دکتر کاظم نزاد

85-84

چکیده

کامل

45

بررسی وضعیت و مقایسه میزان رضایت مشتریان از مراکز سرپایی دولتی و صوصی ارائه دهنده خدمات توانبخشی استان کردستان در سال 1384

پرویز جعفری

دکتر حاتمی زاده

دکتر وامقی و دکتر کاظم نژاد

85-8446

بررسی آگاهی و نگرش دانش آموزان پسر و دختر مقطع پیش دانشگاهی منطقه 14 تهران در مورد معلولیت

رحمت رضا مسلمی

دکتر اصغر مکارم

دکتر احمد فتوحی و دکتر کریملو

85

چکیده

کامل

47

تعیین هزینه تمام شده خدمات به افراد با ضایعات نخاعی در مرکز توانبخشی امام خمینی در سال1382

شیوا اکبری

دکتر علی چابک

دکتر اصغر مکارم

85

چکیده

کامل

48

بررسی دریافت وام اشتغالزایی برای ایجاد و پایداری شغلی معلولین جسمی - حرکتی شهر تهران در سال 1384

مریم صانعی

دکتر مجید میرخانی

دکتر علی چابک و دکتر رهگذر

85

چکیده

کامل


ردیف

عنوان پایان نامه

نام پژوهشگر

استاد راهنما

استاد مشاور

سال اخذ

چکیده

کامل

49

تأثیر آموزش مفاهیم توانبخشی مبتنی بر جامعه در تغییر نگرش بهورزان در دو شهرستان تحت پوشش و غیر تحت پوشش طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه در سال 1384

اعظم السادات نور بخش

دکتر کمالی

دکتر فتوحی و دکتر رهگذر

85-8450

بررسی کیفیت زندگی سالمندان بازنشسته عضو سازمان بازنشستگی ساکن شهر تهران در سال 1384

زهرا نیک سیرت

دکتر حاتمی زاده

دکتر وامقی  و دکتر کاظم نژاد

86

چکیده

کامل

51

بررسی عوامل موثر بر میزان رضایت شغلی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی بر اساس مدل کانو

محمد هادی صافی

دکتر فلاحی خشکناب

دکتر راسل

8652

بررسی پایایی و روایی پرسشنامه بومی شده نیاز سنجی ساتامتپون برای بررسی نیازهای توانبخشی معلولین جسمی - حرکتی بزرگسالان شهر اراک در سال 1385

فریبا نوروزی

دکتر حاتمی زاده

دکتر میرخانی  و دکتر کاظم نژاد

86

چکیده

کامل

53

بررسی تأثیر آموزش ((نحوه مراقبت از کودکان فلج مغزی )) بر کیفیت زندگی مراقبین خانوادگی کودکان فلج مغزی در شهرستان بابلسر در سال 86-85

محمد سعید خانجانی

دکتر حاتمی زاده

دکتر حسینی و دکتر ارجمند و دکتر رهگذر

86- 85

چکیده

کامل

54

بررسی آموزشی نجات در زلزله بر میزان آگاهی و نگرش کارکنان مراکز توانبخشی و نگهداری کم توان ذهنی نحت نظارت سازمان بهزیستی در حوادث و سوانع طبیعی (زلزله) در استان گلستان

مجتبی اکبری

دکتر علی چابک

مهندس بهنان پور  و دکتر کریملو

87-86

چکیده

کامل


ردیف

عنوان پایان نامه

نام پژوهشگر

استاد راهنما

استاد مشاور

سال اخذ

چکیده

کامل

55

تعیین میزان رضایت از پروتز و نحوه ارائه خدمات مرتبط با آن در افراد مبتلا به قطع عضو زیر زانو مراجعه کننده به مرکز توانبخشی جمعیت هلال احمر خراسان رضوی در سال 1385

سیده معصومه ملک

دکتر راسل

دکتر کمالی و دکتر سخنگویی

8656

مقایسه کیفیت زندگی بیماران روانی مزمن در دو گروه تحت پوشش و غیر تحت پوشش بهزیستی کرج در سال 1385

قنبر پناهی

دکتر قائم مقام فراهانی

دکتر علیرضا جزایری و فرید براتی سده و دکتر رهگذر

85

چکیده

کامل

57

ارزیابی میزان ناتوانی در سالمندان شهر تهران در سال 1386

محمد رضا شهبازی

دکتر مجید میرخانی

دکتر حاتمی زاده و دکتر رهگذر

87

چکیده

کامل

58

بررسی ارتباط اجرای طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه (CBR ) با تلفیق اجتماعی معلولین جسمی حرکتی 45-15 ساله مناطق روستایی شهرستان شبستر

دیبا حریقی

دکتر کمالی

دکتر احمد فتوحی و دکتر رهگذر

87

چکیده

کامل

59

بررسی دیدگاه و تجربیات معلولین جسمی حرکتی شهر تهران در زمینه حقوق معلولین

رویا قاسم زاده

دکتر کمالی

دکتر علی چابک و دکتر فلاحی خشکناب

87

چکیده

کامل

60


بررسی کیفیت زندگی بازنشستگان جانباز و عادی سپاه پایداران انقلاب اسلامی ساکن شهر تهران در سال 1386

تقی سعادت نربین

دکتر اصغر مکارم


دکتر علی چابک و دکتر کریملو

87ردیف

عنوان پایان نامه

نام پژوهشگر

استاد راهنما

استاد مشاور

سال اخذ

چکیده

کامل

61


بررسی اثر دریافت خدمات توانبخشی بر اساس الگوی ارائه خدمت توانبخشی مرکز حیات نوبر کیفیت زندگی افراد مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس

بهرام سنگلجی

دکتر حاتمی زاده

دکتر کاظم نژاد


86


چکیده


کامل


62

بررسی تأثیر شرکت سالمندان در فعالیت های مرکز روزانه سالمندی (کانون جهاندیدگان ) بر کیفیت زندگی و سلامت عمومی سالمندان

سارا آرا

دکتر مهشید فروغان

دکتر حاتمی زاده و دکتر رهگذر

87

چکیده

کامل

63

بررسی عوامل موثر بر افزایش بهره وری کارشناسان مراکز فیزیوتراپی سازمان هلال احمر از دید گاه کارشناسان مراکز فوق بر اساس مدل ACHLEVE

اصغر گل محمدی

دکتر علی چابک

دکتر اصغر مکارم و دکتر رهگذر

87

چکیده

کامل

64

بررسی ارتباط سبک مدیریت تعارض مدیران از دیدگاه معلمین با رضایت شغلی آنان در مدارس استثنایی استان مازندران در سال تحصیلی 88-87

کوروش قاسم زاده

دکتر روشنک وامقی

دکتر مجید میرخانی و دکتر محمد علی حسینی

87

چکیده

کامل

65

بررسی دیدگاه و تجربیات مدیران سازمان های غیر دولتی معلولین درباره فعالیتها و موانع فعالیت این سازمان در شهر تهران

نادر غنی زاده

دکتر کمالی

دکتر مسعود فلاحی و دکتر علی چابک و دکتر رهگذر

87

چکیده

کامل

66

مقایسه توانمندی رازی مدیران کل ستادی بهزیستی کشور با مدیران بهزیستی شهرستان های استان تهران

محمد موسوی خطاط

دکتر چابک

دکتر دادخوا و دکتر رهگذر

87

چکیده

کامل