صفحه اصلي > تولیدات علمی گروه > لیست پایان نامه ها > از سال 89-87 
جمعه ٠٣ ارديبهشت ١٤٠٠
از سال 89-87
 

ردیف

عنوان پایان نامه

نام پژوهشگر

استاد راهنما

استاد مشاور

سال اخذ

چکیده

کامل

67

بررسی نیاز افراد مبتلا به ضاییعه نخاعی پاراپلژیک تحت پوشش سازمان بهزیستی شهرستان کرمانشاه با استفاده از تست بومی ساوتهامتپون

رسول اکبر زاده

دکتر حاتمی زاده

دکتر چابک و دکتر رهگذر

8768

بررسی نگرش فرزندان 19-12 سال نسبت به معلولیت والدین نابینا ، ناشنوا و معلول جسمی حرکتی تحت پوشش بهزیستی شهر شیروان در سال 87

آفرین تکبیری

دکتر چابک

دکتر احمد عبدالهی و دکتر رهگذر

8769

بررسی مقایسه ای وضعیت پاسخدهی نظام ارائه خدمات توانبخشی به معلولین مراکز روزانه غیر دولنی جسمی - حرکتی و ذهنی زیر 14 سال از دیدگاه خانواده های آنها

شکیبا علیمحمدی

دکتر مجید میرخانی

دکتر مهشید فروغان و دکتر شبنم اصغری

8870

بررسی آمادگی مراکز توانبخشی استان زنجان در برابر حوادث غیر مترقبه در سال 88

قاسم موسوی

دکتر اصغر مکارم

دکتر خانکه

88

چکیده

کامل

71

بررسی اعتماد خیرین مازندران نسبت به سازمان بهزیستی با ارائه گزارش نحوه هزینه کرد کمکها به آنان

شبنم دانشی

دکتر چابک

دکتر آقابخشی

8872

بررسی رابطه خدمات توانبخشی ارائه شده با کیفیت زندگی بیماران ضایعه نخاعی بستری شده در بیمارستان شهید بهشتی همدان در سال 88

اکبر سوری

دکتر چابک

دکتر احمد فتوحی

88

چکیده

کامل

ردیف

عنوان پایان نامه

نام پژوهشگر

استاد راهنما

استاد مشاو ر

سال اخذ

چکیده

کامل

73

مقایسه اثر دو برنامه جدید و رایج آموزش در خانواده برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه ویژه توانیاران محلی بر کیفیت آموزش های ارائه شده به خانواده های دارای معلول جسمی حرکتی در استان لرستان

محسن ایروانی

دکتر حاتمی زاده

دکتر احمد فتوحی

88

چکیده

کامل

74

مقایسه میزان استرس شغلی معلمین مدارس استثنایی با معلمین مدارس عادی شهر ستان های فردوسی بشرویه و سرایان

منیرالسادات حسن زاده

دکتر علی چابک

دکتر منوچهر ازخوش

8875

بررسی مقایسه ای شکاف کیفیت در خدمات توانبخشی حسی - حرکتی مراکز توانبخشی دولتی و غیر دولتی شهر تهران در افراد کم توان بالای 14 سال در سال 88

نگار اخوان ماسوله

دکتر روشنک وامقی

دکتر حاتمی زاده

88

چکیده

کامل

76

مقایسه عزت نفس در دانش آموزان نوجوان معلول جسمی - حرکتی و غیر معلول شهرستان ری در سال 88

شاهین امینی

دکتر مهشید فروغان

دکتر علی چابک

8877

ساخت پرسشنامه بررسی تناسب فیزیکی آسایشگاه های سالمندان و تعیین اعتبار و پایان آن در سراهای سالمندان استاه های فارس و اصفهان در سالهای 88-87

بهرام جعفری مورچانی

دکتر مهشید فروغان

مهندس ندا رفیع زاده

8878

تأثیر توانبخشی قلبی مبتنی بر بیمارستان بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سکته قلبی بیمارستان بقیه الله شهر تهران در سال 89

مهدی اسدی

دکتر اصغر مکارم

دکتر مهناز محمدی شاهبلاغی

89

چکیده

کامل

رديف

عنوان يايان نامه

نام پژوهشگر

استاد راهنما

استاد مشاور

سال احذ

چکیده

کامل

79


بررسی تأثیر آموزش مهارتهای ارتباطی و اجتماعی به کودکان کم شنوای دبستان تلفیقی بر تطابق ایشان در استان مازندران

حسین یعقوبی مقدم

دکتر حاتمی زاده

دکتر طاهره سیما شیرازی و خواجوی

87

چکیده

کامل

80


بررسی نحوه پیروی والدین کودکان معلول از برنامه های توانبخشی و موانع پیروی از درمان در شهر بیرجند در سال 88

سمانه علی آبادی

دکتر حاتمی زاده

دکتر روشنک وامقی

89

چکیده

کامل

81


بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با فرسودگی شغلی پرسنلی ستاد مرکز  بهزیستی استان تهران در سال 89

وحید راشدی

دکتر مهشید فروغان

دکتر محمد علی حسینی

89

چکیده

کامل

82


بررسی ارتباط بین راهبردهای مقابله با استرس و میزان اظطراب بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس به تفکیک سیر بیماری شهرستان فسا در سال 88

ریحانه حق جو سروستانی

دکتر حاتمی زاده


دکتر خواجوی


89


83

ارزيابي كيفيت ارائه خدمت بر مبناي رضايت بيماران در مراكز فيزيوتراپي شهر تبريز در سال 88

سعيد جنتی

دكتر علي چابك

دكتر احمد فياض بخش

89

چکیده

کامل

84

بررسي تأثير اجراي برنامه آموزشي شيوه زندگي سالم بر كيفيت زندگي سالمندان روستايي شهرستان دشتي

اكرم فرهادي دالكي

دكترمهشید  فروغان

دكتر محمدي شاهبلاغي

89

چکیده

کامل

85

بررسي وضعيت سازگاري و موانع و عوامل تسهيل كننده مرتبط با آن زندگي بيماران سكته مغزي

مهديه جعفري

دکتر اصغر مكارم

اصغر دالوندي  و مجتبي عظيميان

89

چکیده

کامل

86

بررسي تأثير خدمات فيزيوتراپي بر كيفيت زندگي بيماران مبتلا به آرتروز كمرو زانو در مشهد

گوهر قاسمي

دکتر علي چابك

دكتر يحيي  سخنگويي

89

چکیده

کامل