صفحه اصلي > لیست دانشجویان روزانه  > دانشجویان سال 93-92 
جمعه ٠٣ ارديبهشت ١٤٠٠
دانشجویان سال 93-92
 

سال ورود

ردیف

نام

نام خانوادگی

رشته تحصیلی کارشناسی

ایمیل

 92

1

حامد  

پهلوانی

کاردرمانی

myhamed643@yahoo.com

 

2

سمیه   

حسینجانی

پرستاری

 

 

3

نرجس

زنهاری

کاردرمانی

narges.z1369@gmail.com

 

4

مرتضی

نصیری فخر آبادی

گفتار درمانی

 

 

5

محمد

نصیری فخر آبای

گفتاردرمانی

mohammadnasiri43@yahoo.com

 

6

ناصر

نیک افشار

کاردرمانی 

speech.pathdlogist@yahoo.com

 

7

اسماعیل

محمد زاده

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

emohamadzad@Gmail.com

سال ورود

ردیف

نام

نام خانوادگی

رشته تحصیلی کارشناسی

ایمیل

93

1

علی

مشیری رودسری

کاردرمانی

ali.moshiri@gmail.com

 

2

مسعود 

ثاقب اسمعیل پور

اپتومتری

Masood-sagheb@yahii.vom

 

3

زینب

قلیچ خانی

گفتار درمانی

Asemun_3626@yahoo.com

 

4

سعید

اکبری

شنوایی سنجی

saeed.audiology@yahoo.c0m

 

5

سیدامیر

رزاقی مقدم

مدیریت توانبخشی

razzaghi1370@yahoo.com

 

6

علیرضا

نصیری

 

www.AliRezanasiri_65@yahoo.com