صفحه اصلي > برنامه های آموزشي > لیست منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت توانبخشی  
جمعه ٠٣ ارديبهشت ١٤٠٠
لیست منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت توانبخشی
 

ضریب4   * منابع اصول توانبخشی

1. "مبانی توانبخشی". میرخانی، مجید. انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

2. "مبانی نظری پرستاری توانبخشی". محمدی شاهبلاغی، فرحناز. انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
3. مدیریت توانبخشی از تئوری تا عمل (از بخش اول از فصل اول تا نهم)- دکتر حبیب اله کواری ، دکتر محمد کمالی، انتشارات رویان پژوه ، چاپ اول 1394
4. "توانبخشی گروه های خاص". کریمی درمنی، حمیدرضا. نشر گستره. 
 
ضریب3     * منابع اصول و مبانی مدیریت:
1. "مبانی مدیریت". رابینز، استیفن. دی سنزو، دیوید. اعرابی، محمد.انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی. 
۲. "سازمان و مدیریت(از تئوری تا عمل)". ایران نژاد پاریزی، مهدی. ساسان گوهر، پرویز. انتشارات موسسه عالی بانکداری ایران. 

3. مدیریت توانبخشی از تئوری تا عمل (بخش دوم از فصل دهم تا اخر) دکتر سید حبیب اله کواری ، دکتر محمد کمالی،انتشارات رویان پژوه، چاپ اول 1394


زبان عمومي (3)