صفحه اصلي > لیست دانشجویان بین الملل > دانشجویان سال 94-93 
جمعه ٠٣ ارديبهشت ١٤٠٠
دانشجویان سال 94-93
 

ورودی 93

نام و نام

خانوادگی

رشته کارشناسی

 ایمیل

1

عصمت

حیدری

پرستاری

 

2

هوشیار

رستمی

فیزیوتراپی

Dpt_rostamy48@yahoo.cpm

 3

حمید

گودرزی

گفتاردرمانی

ghamid55@yahoo.com

4

حامد

علمایی

مددکاری اجتماعی

eulack@gmail.com

 

 

ورودی94

نام ونام خانوادگی

رشته کارشناسی

 ایمیل

1

فاطمه

پازوکی موخر

  مدیریت امداد و نجات

Nasim.pazouki@yahoo.com

 2

بنفشه

ابراهیمی برمی

بهداشت عمومی

b-ebranimi23@hahoo.com