صفحه اصلي > برنامه های آموزشي > برنامه کارورزی  
جمعه ٠٣ ارديبهشت ١٤٠٠
برنامه کارورزی
 

برنامه زمان بندي كارورزي / كار آموزي دانشجويان  كارشناسي ارشد رشته .مدیریت توانبخشی .نيمسال اول سال تحصیلی 98-97

 

رديف

رشته

ورودي

ترم

مقطع

تعداد

نام ونام خانوادگي

تعداد واحد

محل و زمان آموزش

 

 

 

 

 

دانشجويان

سرپرست يا مربي

 

محل

روزهاي هفته

ساعات

1

 

مدیریت توانبخشی

 

96

3

ارشد

7نفر

دکتر کیانوش عبدی و دکتر حبیب اله کواری

3

جلسه کلاسی توجیهی

دوشنبه

12-8

2

 

 

 

 

 

 

 

 

رفیده دوجلسه

دوشنبه

12-8

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

مرکز توانبخشی ولیعصر و نوید دو جلسه

دوشنبه

12-8

4

 

 

 

 

 

 

 

 

مرکز توانبخشی شهرک قدس یک جلسه

دوشنبه

12-8

5

 

 

 

 

 

 

 

 

مرکز اتیسم ایران یک جلسه

دوشنبه

12-8

 

 

 

 

 

 

 

معاونت توانبخشی بهزیستی کشور دو جلسه

دوشنبه

12-8

7

 

 

 

 

 

 

 

 

شهرداری تهران یک جلسه

دوشنبه

12-8

8

 

 

 

 

 

 

 

ارائه کلاسی پنج جلسه

دوشنبه

12-8

 

 

 

تاريخ :

 

 

 

 

 

 

 

امضاء مدير گروه