صفحه اصلي > معرفی اعضای هیئت علمی 
دوشنبه ٠٦ بهمن ١٣٩٩
معرفی اعضای هیئت علمی
 

دکترمحمد علی حسینی    حسینی

 رشته تحصیلی : دکترای  تخصصی مدیریت آموزش عالی

مرتبه علمی : دانشیار

 ایمیل :manmaimy2020@gmail  , بیشتر

 


دکتر سيد حبيب الله كواري  : بازنشستهکواری

 رشته تحصيلي : مديريت خدمات بهداشتي درماني

 مقطع تحصيلي : دكترا Ph.D

 مرتبه علمي : استاديار

 ايميل :Kavarih@gmail.l.com , بیشتر


دکتر روشنک وامقی     : بازنشستهوامقی

رشته تحصيلي  : پزشک متخصص بیماریهای کودکان

مقطع تحصيلي  :‌ دکتری تخصصی

رتبه علمي  : استاد

ايميل : r_vameghi@yahoo.com بیشتر


دکتراصغر مكارم      مکارم

رشته تحصيلي : متخصص گوش وحلق و بيني 

 مقطع تحصيلي : دكترا  گوش و حلق و بيني

 مرتبه علمي : دانشیار

 ايميل : amakarem2001@yahoo.com بیشتر


دکتر نيکتا حاتمی زاده مدیر گروه   حاتمی

رشته تحصيلي : پزشکی - بورد تخصصی اطفال و MPH

مقطع تحصيلي: بورد تخصصی 

مرتبه علمي : دانشيار

تلفن ثابت : 22180132  

ايميل -nikta_h@yahoo.com , بیشتر

 


دکترمهشيد فروغان   فروغان

رشته تحصيلي : روانپزشكي

مقطع تحصيلي: بورد تخصصی فلوشيب طب سالمندي

مرتبه علمي : استاد

ايميل :mfroughan@ hotmail.co , بیشتر


دکترکيانوش عبدی                                                                                                                                                          a

رشته تحصيلي :مدیریت خدمات بهداشت، درمانی

مقطع تحصيلي:دکتری

مرتبه علمي:استادیار

ايميل : k55abdi@yahoo.com-kabdiuswr@gmail.com  ,  بیشتر

 

                                                                      


                    

دکتر محمد سعید خانجانی

مقطع تحصیلی : دکتری 

رشته تحصیلی : مشاوره توانبخشی

مرتبه علمی : استادیار

تلفن تماس: 09122788491- 22180132

پست الکرونیک :sa.khanjani@uswr.ac.ir _  saeedkh76@yahoo.com بیشتر

       


سهیلا شهشهانی پور                                                                                                                      

استادیار                                                                                      

رشته تخصصی : اطفال