صفحه اصلي >  اعضای هیئت علمی گروه 
جمعه ٠٣ ارديبهشت ١٤٠٠
اعضای هیئت علمی گروه
 

 

دکتر نيکتا حاتمی زاده مدیر گروه                                                                                       

رشته تحصيلي : پزشکی - بورد تخصصی اطفال و MPH

مقطع تحصيلي: بورد تخصصی 

مرتبه علمي : دانشيار

عضو تمام وقت 

تلفن ثابت : 22180132  

ايميل -nikta_h@yahoo.com , بیشتر


دکترمحمد علی حسینی  

 رشته تحصیلی : دکترای  تخصصی مدیریت آموزش عالی

مقطع تحصیلی :دکتری

مرتبه علمی : دانشیار

عضو نیمه وقت گروه-  ازگروه پرستاری

 ایمیل :manmaimy2020@gmail  بیشتر


دکتر محمد سعید خانجانی

مقطع تحصیلی : دکتری 

رشته تحصیلی : مشاوره توانبخشی

مرتبه علمی : استادیار

عضو نیمه وقت گروه -  از گروه مشاوره توانبخشی

تلفن تماس: 09122788491- 22180132

پست الکرونیک :sa.khanjani@uswr.ac.ir _  saeedkh76@yahoo.com  ,  بیشتر


سهیلا شهشهانی پور                                                                                                              

مرتبه علمی :استادیار                                                                                      

رشته تخصصی : اطفال

عضو نیمه وقت گروه -  از گروه علوم بالینی

پست الکترونیک :  drshahshahani@uswr.ac.ir , بیشتر

 


دکترمهشيد فروغان  

رشته تحصيلي : روانپزشكي

مقطع تحصيلي: بورد تخصصی فلوشيب طب سالمندي

مرتبه علمي : استاد

عضو نیمه وقت گروه -  از گروه سالمندی

ايميل :mfroughan@ hotmail.co , بیشتر


دکترکيانوش عبدی                                                                                                                                              

رشته تحصيلي :مدیریت خدمات بهداشت، درمانی

مقطع تحصيلي:دکتری

مرتبه علمي:استادیار

عضو تمام وقت گروه

ايميل :k55abdi@yahoo.com-kabdiuswr@gmail.com  ,  بیشتر                                                                


 دکتراصغر مكارم

رشته تحصيلي : متخصص گوش وحلق و بيني 

 مقطع تحصيلي : دكترا  گوش و حلق و بيني

 مرتبه علمي : دانشیار

عضو نیمه وقت گروه - از گروه شنوایی شناسی

مامور خدمت به دانشگاه علوم پزشکی بم

 ايميل : amakarem2001@yahoo.com ,  بیشتر 


دکتر روشنک وامقی بازنشسته    

رشته تحصيلي  : پزشک متخصص بیماریهای کودکان

مقطع تحصيلي  :‌ دکتری تخصصی

رتبه علمي  : استاد

عضو نیمه وقت گروه -  از مرکز تحقیقات اعصاب و اطفال

ايميل : r_vameghi@yahoo.com ,  بیشتر

 


دکتر سيد حبيب الله كواري  : بازنشسته

 رشته تحصيلي : مديريت خدمات بهداشتي درماني

 مقطع تحصيلي : دكترا Ph.D

 مرتبه علمي : استاديار

عضو تمام وقت گروه

 ايميل :Kavarih@gmail.l.com بیشتر