صفحه اصلي > تولیدات علمی گروه > لیست پایان نامه ها > از سال 93-92  
جمعه ٠٣ ارديبهشت ١٤٠٠
از سال 93-92
 

ردیف

عنوان پایان نامه

نام پژوهشگر

استاد راهنما

استاد مشاور

سال اخذ

 

 

107

بررسی تأثیر ارائه بیته آموزشی مدیریت مشکلات شایع سالمندی بر سطح استرس شغلی مراقبین آسایشگاه های سالمندی استان گلستان 1391

دانیال امانیان

دکتر مهشید فروغان

دکتر محمد علی حسینی

92

چکیده

 

108

بررسی وضعیت اخلاق کاری کارکنان مراکز توانبخشی - درمانی تابعه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در سال 1392

حمید سزاوار

دکتر سید حبیب اله کواری

دکتر نیکتا حاتمی زاده

92

 

 

109

بررسی رابطه ی ساختار سا زمانی  و خلاقیت از دیدگاه کارکنان ستاد سازمان بهزیستی کشور در سال 1391

 

الهام ایزدیان

دکتر اصغر مکارم

دکتر محمد علی حسینی و آقای کیانوش  عبدی

92

چکیده

 

110

 

بررسی مقایسه ای عوامل موثر بر انگیزش شغلی از دیدگاه کارمندان و مدیران بهزیستی استان سمنان در سال 1392

نفیسه آلبویه

دکتر روشنک وامقی

آقای کیانوش عبدی

92

 

 

 

111

 

نیاز سنجی تکنولوژی های کمک توانبخشی - نوجوانان دانش آموز کم شنوا و ناشنوا ،شهر اهواز ،سال 1392

معصومه زمانپور

دکتر حاتمی زاده

دکتر  روشنک وامقی

 

92

 

 

 

 

112

 

بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمان یا تعهد سازمانی و مولفه های آن در کارکنان ستاد سازمان بهزیستی شهر تهران در سال 1392

عبدالحکیم جوربینیان

 

دکتر اصغر مکارم

دکتر محمد علی حسینی

92

 

 

 

 

113

امکان سنجی پیاده سازی فناوری توانبخشی از راه دور از دیدگاه کارشناسان توانبخشی فناوری اطلاعات در مرکز آموزشی - توانبخشی شهر تهران در سال 93-1392

سارا موحد آذر

دکتر روشنک وامقی

دکتر حاتمی زاده و آقای موسوی خطاط

 

93

 

 

 

 

114

 

مقایسه دیدگاه مربیان و دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی درباره وضعیت آموزش بالینی رشته های توانبخشی در سال 93- 1392

رضا کریمی نژاد

دکتر روشنک وامقی و آقای کیانوش عبدی

 

محمد علی حسینی و عنایت الله بخشی

93

 

 

 

 

 

ردیف

عنوان پایان نامه

نام پژوهشگر

استاد راهنما

استاد مشاور

سال اخذ

چکیده

کامل

 

115

بررسی وضعیت حمایت های اجتماعی و رابطه آن با بهزیستی روانی در سالمندان مراجعه کننده به مراکز جامع توانبخشی روزانه سالمندان استان تهران ،1393

مجید گودرز

دکتر مهشید فروغان - دکتر اصغر مکارم

دکتر وحید راشدی

شهریور93

چکیده
 

 

 

 

116

بررسی رابطه ی هوش سازمانی و فرسودگی شغلی کارکنان بهزیستی استان یزد در سال 1393

سید امیر حسین صحیح النسب

دکتر کیانوش عبدی- دکتر محمد علی حسینی

دکتر محمد هادی صافی

دی 93

 

 

 

 

117

بررسی میزان آـگاهی ،نگرش وعملکرد مسئولین در ارتباط با امر مناسب سازی شهری برای افراد دارای ناتوانی در شهرداری شهر تهران در سال 1393

سیده نفیسه عسکری نژاد

دکتر اصغر مکارم

دکتر کیانوش عبدی- مهدی امیری

تیر94

 

 

118

رابطه هوش هیجانی با تاب اوری و فرسودگی شغلی کارکنان ستاد سازمان بهزیستی

سارا ایزان نژاد

دکتر محمد علی حسینی

دکتر مهشید فروغان - دکتر مسعود فلاحی

بهمن 93

 

 

 

119

بررسی رابطه ویژگی های شغلی با سلامت روان در کارشناسان توانبخشی مراکز دولتی و خصوصی تحت نظارت سازمان بهزیستی استان تهران 1393

زهره زنگویی

دکتر روشنک وامقی

دکتر نیکتا حاتمی زاده- دکتر مهشید فروغان

93

 

 

120

 

بررسی رابطه عدالت سازمانی و بهرهوری کارکنان سازمان بهزیستی شهر شیراز

لیلا مرادی

دکتر محمد علی حسینی

دکتر سعید خانجانی

93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   دانلود فایل : جوربنیان1.pdf           حجم فایل 120 KB