صفحه اصلي > رزومه کاری اعضاءگروه  > دكتر اصغر مكارم - مامور به خدمت - از گروه شنوایی سنجی 
جمعه ٠٣ ارديبهشت ١٤٠٠
دكتر اصغر مكارم - مامور به خدمت - از گروه شنوایی سنجی
 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

 First name: Asghar

Last name : Makarem

 

Occupation : Otolaryngologist of Deaf department & Head of  Management Rehabilitation department of the university of  Social Welfare & Rehabilitation Sciences.

 

Address: Kudakyar  Dd End, Daneshgou Blvd,  Evin  ,Tehran , Iran.

Zip Code: 19834

E-mail: amakarem2001@yahoo.com

Tel : +982122180100/4982188088798

Fax: + 98212210100

Mobile: 09121370810

 

Academic Records:

 • - 1982-1989: Student of Medicine ,Tehran medical university.
 • - 1993-1997 : Specialty board, Certified in Otolaryngology : Ministry of Health & Kerman medical university, Iran.

 

Administrative Background:

 • 1) 1989-1990 : Head of general hospital, Bam, Iran.
 • 2) 1990-1993 : Head of Health center, Kerman , Iran.
 • 3) 1993-1997 : Teaching & training resident of E.N.T, Medical Science University, Kerman, Iran.
 • 4) 1998-1999 : Head of Kerman Province Health center, Iran.
 • 5) 1999-2002 : Kerman Province Welfare organizations general director.
 • 6) 2002-2004 : Deputy of Rehabilitation affairs of Iran Welfare organization.
 • 7) 1995-2004 : Board of directors member of Kerman medical council.
 • 8) 1991-2004 : Scientific missions member of Kerman medical Sciences University.
 • 9) Member of Irans medical council.
 • 10) Member of E.N.T , head & neck surgeons association.
 • 11) Head of Management Rehabilitation department of the University of Social Welfare & Rehabilitation Sciences.
 • 12) 2008 up to now : Head of Rofeideh, The Rehabilitation Hospital .

 

Congress, Conferences & researches :

 • 1) Attendance in 14th world deaf congress , Montreal, Canada, 2003.
 • 2) Attendance in world aged conference, Economic & Social Commission for Asia & the Pacific ( ESCAP),China, 2002.
 • 3) Participating in world conference of IR ( International Rehabilitation) Durban- South Africa,2003.
 • 4) Participating in the Sub- regional workshop organized by UNESCAP & help age Srilanka ,Colombo Srilanka,2004.
 • 5) Participating in 20th world congress of Rehabilitation International - Oslo, Norwey,2004.
 • 6) Participating in international exhibition of Rehabilitation equipment, Germany,2003.
 • 7) Visiting the organizations & their activity of ministry of martyrs & disables of Afghanestan, 2003.
 • 8) Visiting the international center of spinal cord injuries - Yerevan ,Armenia , 2004.
 • 9) Participating in international E.N.T , head & neck biannual conference, Iran.
 • 10) To survey noise induced hearing loss among the labors of Zarand.
 • 11) To survey snoring among children of Kindergardens ,Kerman city ,2000.
 • 12) Teaching the students of medical school of Kerman medical university(1991-2002).
 • 13) Teaching the students of medical school of Tehran & the University of Social Welfare & Rehabilitation Sciences (2002-2004).
 • 14) Study the effectiveness & problems of using hearing aid among the deaf people in Rasht city & Gilan province by the University of Social Welfare & Rehabilitation Sciences(2003).
 • 15) Supervising the masters thesis "Assessment on the quality of life of retired disabled & normal personnel of Islamic revolution guards corps residing in Tehran 2007", saadat N.