صفحه اصلي > لیست دانشجویان بین الملل > دانشجویال سال 96-95 
جمعه ٠٣ ارديبهشت ١٤٠٠
دانشجویال سال 96-95
 

ورودی 95

نام ونام خانوادگی

رشته کارشناسی

ایمیل

1

محسن

کبیری

اعضای مصنوعی

mohsenop16@gmail.com

مریم

احمدی ابهری

شنوایی سنجی

maryahmadi@yahoo.com

3

محمد حسن

معصومی

فیزیوتراپی

Hassan.7375@gmail.com

 

 

 

ورودی 96

نام و نام خانوادگی

رشته کارشناسی

ایمیل

1

ضرغام          ابراهیمی

ارتوپد فنی

zargham-Elrahimi@yahoo.com