صفحه اصلي > تولیدات علمی گروه > لیست پایان نامه ها > از سال 95-94 
چهارشنبه ٢٢ ارديبهشت ١٤٠٠
از سال 95-94
 

ردیف

عنوان پایان نامه

نام پژوهشگر

استاد راهنما

استاد مشاور

سال اخذ

شماره پایان نامه

چکیده

کامل

 

 

121

روانسنجی نسخه فارسی آزمون غربالگری اختلال شناسی MiniCog در سالمندان شهر همدان

گوهر لطفی

دکتر مهشید فروغان

دکتر محمد علی حسینی و پیمانه شیرین بیان

1393

220/P

 

 

 

 

 

122

بررسی آسیب پذیری غیر سازه ای و عملکردی مراکز توانبخشی سازمان بهزیستی شهر تهران در مواجهه با حوادث و بلایای طبیعی با استفاده از ابزار استاندارد ملی در سال 1393

گل نوش میرزایی

دکتر محمد علی حسینی - دکتر حبیب الله کواری

دکتر حمید رضا خانکه

94

221/P

 

 

 

 

 

123

بررسی میزان آگاهی ، نگرش و عملکرد مسئولین در ارتباط با امر مناسب سازی شهری برای افراد دارای ناتوانی در شهرداری شهر تهران در سال 1393

سیده نفیسه عسگر نژاد

دکتر اصغر مکارم

کیانوش عبدی - مهدی امیری

94

222/P

 

 

124

 

تبیین مفاهیم و مولفه های سرمایه فکری در حوزه خدمات توانبخشی

محمد احمدی

دکتر نیکتا حاتمی زاده

 

دکتر محمد علی حسینی - دکتر روشنک وامقی

94

223/P

 

 

125

 

بررسی ارتباط بین هوش اخلاقی و تعهد سازمانی کارکنان مراکز توانبخشی بهزیستی شهر یزد در سال 1393

محسن دهقانی فیروزآبادی

دکتر اصغر مکارم

دکتر محمد علی حسینی - دکتر روشنک وامقی

94

224/P

 

 

126

 

بررسی رابطه معنای زندگی در سلامت معنوی در سالمندان مقیم آسایشگاه های شهر ستان شمیرانات 1393

شادی عابدی

دکتر مهشید فروغان

دکتر محمد علی حسینی - دکتر حبیب اله کواری

94

225/P

 

 

127

 

بررسی رابطه آگاهی از حقایق دوران سالمندی با استرس شغلی در مراقبان رسمی سالمندان مقیم آسایشگاه شهر تهران 1394

 

سعید فروزنده

دکتر مهشید فروغان

دکتر محمد علی حسینی - دکتر بیگلریان

95

226/P

 

 

128

بررسی ارتباط بین سلامت معنوی با شادکامی و رضایت شغلی مراقبین سالمندان در مراکز سالمندان شهر تهران در سال 1394

صبا یار محمدی

دکتر اصغر مکارم

دکتر محمد علی حسینی - دکتر بخشی

95

227/P

 

 

129

بررسی وضعیت طراحی فراگیر آسایشگاه های سالمندان شهر تهران بر اساس پرسشنامه ی بررسی تناسب فیزیکی آسایشگاه سالمندی در سال 1393

مرتضی نصیری

دکتر اصغر مکارم

دکتر مهشید فروغان وحید راشدی

94

228P/

 

 

130

مقایسه وضعیت کیفیت زندگی سالمندان قبل و بعد از دریافت بسته خدمات توانبخشی سازمان بهزیستی در مرکز روزانه توانبخشی کهریزک - محمد شهر کرج - 1394-1393

محمد نصیری

دکتر مهشید فروغان

وحید راشدی

محمد رضا شهبازی

94

229p/

 

 

131

بررسی ارتباط اخلاق مدیریت با اخلاق سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان ستادی جمعیت هلال احمر در سال 1394

ایرج صالحی

دکتر اصغر مکارم

دکتر محمد علی حسینی

94

230p/

 

 

132

بررسی ارتباط خود کار آمدی و اضطراب افسردگی با حمایت اجتماعی و مقایسه ی آنها در دو گروه از سالمندان برخودار از حمایت اجتماعی بالا و پایین در سراهای سالمندی شهر تهران - سال 1394

حمید رضا اشراقی

دکتر حبیب اله کواری - دکتر مهشید فروغان

دکتر محمد علی حسینی

95

231p/

 

 

133

 

بررسی تاثیر انتقال دانش پنهان به روش داستان گویی بر آگاهی از حقایق دوران سالمندی و نگرش نسبت به سالمندان در مراقبان آسایشگاه های سالمندان - شهر شیراز - سال 1394

نرجس زنهاری

دکتر مهشید فروغان

دکتر محمد علی حسینی

94

232/P

 

 

134

بررسی ارتباط خود پنداری و خود کار آمدی با خود مدیریتی در سالمندان آسایشگاه های شهر تهران در سال 1394

مهران کاهه

دکتر روشنک وامقی

دکتر مهشید فروغان

94

233/P

 

 

135

بررسی ارتباط سیک رهبری با رضایت شغلی و میزان شادکامی در پرسنل درمانی توانبخشی و مراقبتی بهداری صنعت نفت  استان های مرکزی و لرستان در سال 94-93

بیتا زمان زاده

دکتر مهشید فروغان

دکتر محمد علی حسینی و دکتر وحید راشدی

94

234P/

 

 

136

طراحی فرم و ارزیابی فرایند توانبخشی بینایی کودکان مبتلا به تنبلی چشم تشخیص داده شده بر اساس غربالگری سال 1391 در شهر مشهد

هدی حسینیان

دکتر نیکتا حاتمی زاده

دکتر روشنک وامقی و دکتر عنایت اله بخشی

94

235P/

 

 

137

رابطه انتقال دانش و یادگیری سازمانی با عملکرد سازمانی در بین پرسنل سازمانی بهزیستی استان سمنان در سال 1395

اسماعیل محمد زاده

دکتر حبیب اله کواری و دکتر محمد علی حسینی

دکتر کیانوش عبدی و دکتر عنایت اله بخشی

95

236/P

 

 

138

تبیین تجارب سازمانی از راهکارهای جلب مشارکت خانواده های مددجویان در فرایند مراقبت و توانبخشی در مراکز توانبخشی استان قزوین در سال 1394

شیرین فرازمند

دکتر محمد علی حسینی

دکتر کیانوش عبدی و دکتر حبیب اله کواری

95

237/P

 

 

139

بررسی نقش مواجهه با رویداد های استرس زای زندگی و عوامل جمعیت شناسی وبالینی در پیگیری توانبخشی قلبی بعد از عمل کرونری آرتری بای پس کرت در بیماران مراجعه کننده به بخش بازتوانی بیمارستان امام علی (ع) شهرستان کرمانشاه در سال 1394

پریچهر عزتی

دکتر اصغر مکارم

دکتر محمد علی حسینی و دکتر کیانوش عبدی

95

238/P

 

 

140

طراحی ابزار ارزیابی انگیزاننده بودن توانبخشی کودکان کم توان جسمی - حرکتی مطابق با اصول خود کار آمدی بندورا "تهران 1394

سمیه حسینجانی

دکتر نیکتا حاتمی زاده

دکتر انوشیروان کاظم نژاد- دکتر محمد سعید خانجانی

95

239/P

 

 

141

رابطه منبع کنترل با رشد پس از ضربه در افراد مبتلا به ضایعه نخاعی تحت پوشش مرکز حمایت از معلولین ضایعه نخاعی ایزان در سال 1395

سید شمس الدین زرین

دکتر محمد سعید خانجانی- دکتر مهشید فروغان

دکتر محمد علی حسینی

95

240P/