صفحه اصلي > لیست دانشجویان روزانه  > دانشجویان سال ۹۹- ۹۸ 
چهارشنبه ٢٢ ارديبهشت ١٤٠٠
دانشجویان سال ۹۹- ۹۸
 

 

سال ورود

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی کارشناسی

ایمیل

98

1

صبا 

زاهدی پور

کاردرمانی

Sada zahedpoor@yahoo.com

 

2

مهسا

حمیدی خواه

کاردرمانی

Mahsa.hamidikhah@yahoo.com

 

3

اشرف سادات

مومنی

شنوایی سنجی

Sadat1.momeni@gmail.com

 

4

روژین 

نقدی

علوم اجتماعی

rojin4800negdi2017@gmail.com

 

5

زهرا   

ستاری

کار درمان

Satari9068@yahoo.com

 

6

دلنیا   

نیکوی

بهداشت عمومی

delnianikuee@yahoo.com

 

7

رضا

ساعدی

ارتوپد فنی

Rezasaedi137433@gmail.com

 

8

مریم

فرامرزی

اعضای مصنوعی

Maryamfaramarzi605@gmail

سال ورود

ردیف

نام

نام خانوادگی

رشته تحصیلی کارشناسی

ایمیل

۹۹

۱

امير

عباس چراغي

ارتز پروتز

amiraaaabbbbkurd@gmail.com

 

۲

مهري

صيدزاده

بهداشت عمومی

ji_f5@yahoo.com

 

۳

اسما

عباسي

گفتار درمانی

asma.abasi1375@gmail.com

 

۴

عاطفه

قنبري

بهداشت عمومی

A2.gh1991@yahoo.com

 

۵

سونيا

مراد اذر

روانشناسی عمومی

moradazarsonia@gmail.com

 

۶

پريسا

ياري  قلي

کاردرمانی

2326net@gmail.com

 

۷

اميرمسعود

عسكری

گفتار درمانی

amirmasud85@yahoo.com

 

۸

شكيبا

هاديان  دهكردي

گفتار درمانی

shhdn168@gmail.com