صفحه اصلي > تولیدات علمی گروه > لیست پایان نامه ها > از سال 99-98 
چهارشنبه ٢٢ ارديبهشت ١٤٠٠
از سال 99-98
 

 

ردیف

عنوان پایان نامه

نام پژوهشگر

استاد راهنما

استاد مشاور

سال اخذ

شماره پایان نامه

چکیده

کامل

157

تاثیر آموزش مدیریت استرس مبتنی بر موبایل بر استرس شغلی و کیفیت زندگی حرفه ای کارشناسان توانبخشی تهران در سال 1397

کمال بنی اسدی

دکترسید حبیب اله کواری و دکتر حسینی

دکتر کیانوش عبدی

 

98

256P/

 

 

158

سنجش نیازهای توانبخشی افراد بزرگسال دچار کم توانی جسمی -حرکتی و اولویت بندی آن در شهرستانن کهکیلویه -سال 1397

 

امین شریعت زاده

دکتر نیکتا حاتمی زاده

دکترمهشیدفروغان

راهنمای دوم

98

267P/

 

 

159

تاثیر پیگیری برنامه خود مراقبتی در منزل بر دفعات بستری مجدد و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به بیماری انسداد مزمن ریوی (COPD) در بیمارستان مسیح دانشوری، سال 1397

فاطمه پازوکی موخر

دکتر محمد سعید خانجانی - دکتر محمد علی حسینی

دکتر عنایت الله بخشی

تیر 98

258/P

 

 

160

بررسی تاثیر آموزش و بکارگیری مقیاس سنجش میزان دستیابی به اهداف توانبخشی  (GAS )برانگیزش شغلی و فرسودگی شغلی کاردرمانگران کورک ، سال 98- 1397

یلدا صادقی لنگرودی

دکتر نیکتا حاتمی زاده

دکتر سهیلا شهشهانی پور

دکتر محمد سعید خانجانی - دکتر سمانه حسین زاده

مهر 1398

259/P

 

 

161

بررسی رابطه تناسب فرد - سازمان با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان مراکز درمانی تابعه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در سال 138     

سید سپهدار دژمان

دکتر محمد سعید خانجانی

دکتر محمد علی حسینی - دکتر کیانوش عبدی - دکتر رضا سلطانی

مهر98

260/ P

 

 

162

تبیین موانع اجرای توانبخشی مبتنی بر جامعه (CBR ) در ایران و ارائه راهکارهای رفع آنها

نجیبه فلاحی بوکانی

 

دکتر محمد سعید خانجانی

دکتر کیانوش عبدی

دی98

261/P

 

 

163

تاثیر آموزش خود مراقبتی (الگوی سوئدی ) برتاب آوری ورضایت شغلی مددکاران توانبخشی شاغل در توانبخشی بهزیستی شهر تهران 1397

حامد علمایی

دکتر محمد علی حسینی- دکتر محمدسعید خانجانی

دکتر اکبر بیگلریان

مهر 98

262/p

 

 

164

تحلیل وضعیت (ارزیابی محیط درونی) بیمارستان وابسته به دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی برمبنای مدل شناخت سازمانی وایزبورد و ارایه ی راه کارهای ارتقای وضع موجود

فرزاد اشکنانی

دکتر کیانوش عبدی

دکتر محمد علی حسینی -

دکتر محسن اوحدی

بهمن

98

263/p

 

 

165

ترجمه روانسنجی مقیاس ارزشیابی مشارکت توانبخشی (اوترخت) برای افراد دارای ضایعه نخاعی

امیر جوانمرد

دکتر کیانوش عبدی

دکتر عباس عبادی - دکتر سمانه حسین زاده

تیر99

264/p

 

 

166

بررسی وضعیت خلاقیت شغلی و خود کارآمودی شغلی کارشناسان توانبخشی دولتی و خصوصی شهر بندر عباس درسال 1398و ارایه ی راه کارهای ارتقاء وضع موجود

سجاددوانی

دکتر محمد علی حسینی

دکتر کیانوش عبدی

مهر 99

265/p

 

 

167

بررسی وضعیت پرخاشگری و ابعاد آن و ارایه راه کارهایی برای کاهش آن در کارشناسان توانبخشی جمعیت هلال احمر کشور در سال 1398-1399

ضرغام ابراهیمی

دکتر محمد علی حسینی

دکتر محمد سعید خانجانی - دکتر سمانه حسین زاده

آبان 99

266/p